Bài viết về: Chiến dịch
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Nhân bản hàng loạt một chiến dịch POD

Trong một số trường hợp, bạn muốn tạo nhiều chiến dịch mới cùng một lúc mà những chiến dịch đó có chung các đặc điểm (giá, thẻ (tags), mô tả sản phẩm, các loại sản phẩm trong một chiến dịch) giống với chiến dịch hiện có, chỉ khác về thiết trên sản phẩm. Bạn có thể tham khảo công cụ nhân bản hàng loạt của trên PrintBase, PlusBase và ShopBase (PrintHub), giúp bạn nhân bản một chiến dịch POD thành nhiều chiến dịch khác. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện nhân bản hàng loạt một chiến dịch chỉ trong một vài bước đơn giản.

Hướng dẫnTại trang quản trị PrintBase, đi tới Chiến dịch (Campaigns) > Tất cả chiến dịch (All campaigns).


Nếu bạn sử dụng Print Hub của ShopBase, đi tới Ứng dụng (Apps) > Print Hub > All campaigns.


Nếu bạn sử dụng PlusBase, đi tới POD products > All campaigns.


Đi tới chiến dịch bạn muốn nhân bản hàng loạt và nhấp vào Sao chép hàng loạt (Bulk Duplicate) trong cột Thực hiện (Action).


Hệ thống đưa bạn đến trang tiếp theo, tại đây bạn tải các thiết kế mà bạn muốn nhân bản hàng loạt từ máy tính lên bằng cách nhấp vào Tải lên tệp (Upload files) hoặc kéo thiết kế từ máy tính thả vào ô Kéo và thả tệp thiết kế của bạn tại đây (Drag and drop your design files here). Bạn có thể tải lên tối đa 50 tệp thiết kế trong mỗi lần nhân bản hàng loạt.


Các tệp thiết kế của bạn phải có kích thước giống nhau để đảm bảo tính tương đồng của các chiến dịch đã khởi chạy trên cửa hàng.

Sau khi hệ thống tải lên các thiết kế, mỗi thiết kế sẽ tương ứng với một chiến dịch mới. Hệ thống sẽ tự đặt tên các chiến dịch đó dựa trên tên của tệp thiết kế mà bạn tải lên. Bạn có thể chỉnh sửa tên chiến dịch ở các trường ô trống tương ứng với chiến dịch thuộc cột Tiêu đề chiến dịch (Campaign title).


Nhấp vào Khởi chạy các chiến dịch (Launch campaigns) để đăng tải chiến dịch lên cửa hàng.

Tính năng nhân bản hàng loạt chiến dịch cho phép bạn nhân bản tối đa 500 chiến dịch/giờ.
Để đảm bảo hệ thống cửa hàng của bạn được vận hành ổn định, chúng tôi đã thiết lập hạn ngạch số lượng trên các chiến dịch được tạo, được nhân bản và được nhân bản hàng loạt mỗi ngày. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết này.
Bạn chỉ có thể nhân bản hàng loạt các chiến dịch chỉ gồm các sản phẩm 2D hoặc các chiến dịch chỉ có một sản phẩm 3D, không áp dụng cho các chiến dịch có sản phẩm cá nhân hóa hoặc các chiến dịch có nhiều sản phẩm 3D trong đó. Tính năng này cũng chỉ khả dụng với các mẫu thiết kế in mặt trước.

Bài viết liên quanTổng quan về Chiến dịch
Tạo chiến dịch mới
Sử dụng Mockup sản phẩm
Nhân bản một chiến dịch POD
Hiểu về quy định liên quan đến Trademark trên PrintBase

Cập nhật vào: 08/02/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!