Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong một số trường hợp, bạn muốn tạo nhiều chiến dịch mới cùng một lúc mà những chiến dịch đó có các đặc điểm (giá, thẻ (tags), mô tả sản phẩm, các loại sản phẩm trong một chiến dịch) giống với chiến dịch cũ, chỉ có thiết kế trên sản phẩm là khác thì bạn có thể tham khảo công cụ nhân bản hàng loạt của chúng tôi cung cấp giúp bạn nhân bản một chiến dịch POD ra nhiều chiến dịch khác trên cả PrintBase và ShopBase (PrintHub). Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện nhân bản hàng loạt một chiến dịch chỉ trong một vài bước.

Lưu ý:

Bạn chỉ có thể nhân bản hàng loạt các chiến dịch chỉ gồm các sản phẩm 2D hoặc các chiến dịch chỉ có một sản phẩm 3D, không áp dụng cho các chiến dịch có sản phẩm cá nhân hóa hoặc các chiến dịch có nhiều sản phẩm 3D trong đó. Tính năng này cũng chỉ khả dụng với các mẫu thiết kế in mặt trước.

Hướng dẫn

Nếu bạn dùng PrintBase, từ trang quản trị bạn đi tới Campaigns >> All campaigns.


Nếu bạn dùng ứng dụng PrintHub của ShopBase, từ trang quản trị bạn đi tới Apps >> Print Hub >> All campaigns.


Bấm vào biểu tượng Bulk Duplicate trong cột Action.


Hệ thống đưa bạn đến trang tiếp theo, tại đây bạn tải các thiết kế mà bạn muốn nhân bản hàng loạt từ máy tính lên bằng cách bấm vào Upload files hoặc kéo thiết kế từ máy tính thả vào ô Drag and drop your design files here.


Sau khi hệ thống tải lên các thiết kế, mỗi thiết kế sẽ tương ứng với một chiến dịch mới. Hệ thống sẽ tự đặt tên các chiến dịch đó dựa trên tên của tệp thiết kế mà bạn tải lên. Bạn có thể chỉnh sửa tên chiến dịch ở các trường ô trống tương ứng với chiến dịch thuộc cột Campaign title.


Bấm Launch campaigns để đăng tải chiến dịch lên cửa hàng.

Lưu ý:

Tính năng nhân bản hàng loạt chiến dịch cho phép bạn nhân bản tối đa 150 chiến dịch/giờ.

Các bài viết liên quan

Tạo chiến dịch mới với ShopBase & PrintBase
Tạo chiến dịch cá nhân hóa với PrintBase & ShopBase
Sử dụng Mockup sản phẩm
Nhân bản một chiến dịch POD
Hiểu về quy định liên quan đến Trademark trên PrintBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!