Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong một số trường hợp, bạn muốn tạo những chiến dịch mới có một số đặc điểm giống với chiến dịch cũ, có thể là giá, thẻ (tags), mô tả sản phẩm, các loại sản phẩm trong một chiến dịch, một số layer trong chiến dịch,... Chúng tôi cung cấp cho bạn công cụ để thực hiện nhân bản một chiến dịch POD ra một chiến dịch khác trên cả PrintBase và ShopBase (Print Hub). Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện nhân bản một chiến dịch chỉ trong một vài bước.

Lưu ý:

Bạn có thể nhân bản một chiến dịch được lưu dưới dạng bản nháp (draft) hoặc một chiến dịch đã ra mắt trên cửa hàng.
Bạn có thể nhân bản mọi loại chiến dịch bất kể sản phẩm trong chiến dịch là 2D, 3D, sản phẩm thường hay sản phẩm cá nhân hóa.

Hướng dẫn

Nếu bạn dùng PrintBase, từ trang quản trị bạn đi tới Campaigns >> All campaigns.


Nếu bạn dùng ứng dụng Print Hub của ShopBase, từ trang quản trị bạn đi tới Apps >> Print Hub >> All campaigns.


Bấm vào biểu tượng Duplicate trong cột Action.


Một hộp thoại hiện ra, bạn điền tên mới của chiến dịch vào trường Provide a name for your new campaign. Nếu bạn đánh dấu tích vào ô trống Duplicate the artworks and custom options of the original campaign, hệ thống sẽ nhân bản chiến dịch và giữ nguyên các layer cùng tính năng cá nhân hóa trên các sản phẩm thuộc chiến dịch. Nếu bạn không đánh dấu tích vào ô trống trên thì hệ thống sẽ chỉ nhân bản chiến dịch và giữ nguyên các loại sản phẩm giống hệt trong chiến dịch gốc, khi đó bạn sẽ phải tự thêm các layer vào sản phẩm như khi bạn tạo chiến dịch mới. Bấm Duplicate để tiếp tục.


Hệ thống đưa bạn đến trang chỉnh sửa layer của các sản phẩm thuộc chiến dịch. Vui lòng tham khảo thêm bài viết về tạo chiến dịch mới tại đây để hiểu thêm về các thao tác bạn có thể thực hiện trên trang chỉnh sửa này. Sau khi chỉnh sửa xong, bấm Continue để đến trang chỉnh sửa mô tả sản phẩm, tên sản phẩm, giá sản phẩm, thẻ sản phẩm, chọn sản phẩm đại diện cho chiến dịch. Sau khi hoàn thành, ấn Launch để ra mắt chiến dịch.Các bài viết liên quan

Tạo chiến dịch mới với ShopBase & PrintBase
Tạo chiến dịch cá nhân hóa với PrintBase & ShopBase
Sử dụng Mockup sản phẩm
Nhân bản hàng loạt một chiến dịch POD
Hiểu về quy định liên quan đến Trademark trên PrintBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!