Bài viết về: Chiến dịch
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Nhân bản một chiến dịch POD

Trong một số trường hợp, bạn muốn tạo những chiến dịch mới chứa một số đặc điểm giống với chiến dịch cũ, có thể là giá, thẻ (tags), mô tả sản phẩm, các loại sản phẩm trong một chiến dịch, một số layer trong chiến dịch, v.v.. Với tính năng tích hợp từ PrintBase, PlusBase và ShopBase (PrintHub), bạn có thể dễ dàng nhân bản các chiến dịch POD bằng cách làm theo các bước hướng dẫn trong bài viết này.

Hướng dẫnTại trang quản trị PrintBase, đi tới Chiến dịch (Campaigns) > Tất cả chiến dịch (All campaigns).


Nếu bạn sử dụng Print Hub của ShopBase, đi tới Ứng dụng (Apps) > Print Hub > All campaigns.


Nếu bạn sử dụng PlusBase, đi tới POD products > All campaigns.


Đi tới chiến dịch bạn muốn sao chép. Sau đó, nhấp vào biểu tượng Tạo bản sao (Duplicate) trong cột Thực hiện (Action).


Một hộp thoại hiện ra, bạn điền tên mới của chiến dịch vào trường Đặt tên cho chiến dịch mới (Provide a name for your new campaign). Nếu bạn đánh dấu tích vào ô trống Duplicate the artworks and custom options of the original campaign, hệ thống sẽ nhân bản chiến dịch và giữ nguyên các layer cùng tính năng cá nhân hóa trên các sản phẩm thuộc chiến dịch. Nếu bạn không đánh dấu tích vào ô trống trên thì hệ thống sẽ chỉ nhân bản chiến dịch và giữ nguyên các loại sản phẩm giống hệt trong chiến dịch gốc, khi đó bạn sẽ phải tự thêm các layer vào sản phẩm như khi bạn tạo chiến dịch mới. Nhấp vào Tạo bản sao (Duplicate) để tiếp tục.


Hệ thống sẽ đưa bạn đến trình chỉnh sửa chiến dịch để bạn có thể tùy chỉnh chiến dịch của mình theo mong muốn. Vui lòng tham khảo thêm bài viết về tạo chiến dịch mới tại đây để hiểu thêm về các thao tác bạn có thể thực hiện trên trang chỉnh sửa này. Sau khi chỉnh sửa xong, Nhấp Continue để đến trang chỉnh sửa tên sản phẩm, mô tả sản phẩm, giá sản phẩm, thẻ sản phẩm, chọn sản phẩm đại diện cho chiến dịch. Sau khi hoàn thành, ấn Khởi tạo (Launch) để khởi chạy chiến dịch.

Bạn có thể nhân bản một chiến dịch được lưu dưới dạng bản nháp (draft) hoặc một chiến dịch đã khởi chạy trên cửa hàng.
Bạn có thể nhân bản mọi loại chiến dịch bất kể sản phẩm trong chiến dịch là 2D, 3D, sản phẩm thường hay sản phẩm cá nhân hóa.

Bài viết liên quanTổng quan về Chiến dịch
Tạo chiến dịch mới
Nhân bản hàng loạt một chiến dịch POD
Hiểu về quy định liên quan đến Trademark trên PrintBase

Cập nhật vào: 08/02/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!