Bài viết này cũng có sẵn trong:
ShopBase và PrintBase giúp bạn tạo các chiến dịch POD một cách dễ dàng. Vui lòng thực hành theo các bước dưới đây để tạo chiến dịch mới với ShopBase hoặc PrintBase.

Hướng dẫn

Nếu bạn sử dụng PrintBase, từ trang quản trị PrintBase đi tới Catalog.


Nếu bạn sử dụng ứng dụng PrintHub trên ShopBase, từ trang quản trị ShopBase đi tới Apps >> PrintHub >> Catalog.


Bấm chọn các sản phẩm bạn muốn tạo trong chiến dịch. Rồi nhấn Create new campaign để tạo chiến dịch.

Giao diện PrintBase: chọn sản phẩm rồi bấm vào Create new campaign

Giao diện PrintHub: chọn sản phẩm rồi bấm vào Create new campaign

Lưu ý:

Vui lòng tham khảo thư viện mockup để xem thiết kế của bạn có phù hợp với mockup của chúng tôi hay không và điều chỉnh cho phù hợp và tham khảo bài viết này để biết cách sử dụng mockup. Bạn có thể chọn tối đa 25 sản phẩm cùng một lúc nhưng lưu ý rằng một chiến dịch có hơn 9 sản phẩm sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Sau khi bấm vào Create new campaign như phần A. Một cửa sổ Artwork Library bật lên, bạn bấm vào Upload artworks để tải mẫu thiết kế lên cho sản phẩm bạn đã chọn ở Catalog.


Sau khi tải lên mẫu thiết kế, bạn có thể chọn các biến thể màu sắc và kích cỡ cho sản phẩm ở cột trái như hình dưới, khi dùng chuột di chuyển qua các biến thể màu sắc, mẫu sản phẩm tương ứng với màu sắc sẽ được hiển thị ở cột phải.

Trong trường hợp các sản phẩm có hai mặt trước và sau như mẫu T-shirt ở hình dưới, bạn ấn Front hoặc Back để chỉnh sửa thiết kế cho mặt trướng hoặc sau tương ứng. Bấm vào Preview để bật sang chế độ xem thử thiết kế hiển thị như thế nào trên sản phẩm sau khi in.

Bấm Add more products + để thêm sản phẩm từ Catalog vào chiến dịch.

Bấm Change artwork trong trường hợp bạn muốn đổi mẫu thiết kế trên sản phẩm.


Sau khi điều chỉnh xong mẫu thiết kế, ấn Continue, hệ thống dẫn bạn đến trang tiếp theo, tại đây bạn có thể thêm tiêu đề (ở trường Title), mô tả (ở trường ngay dưới trường Title) và tag (thẻ) cho chiến dịch của mình.


Bấm Continue để chuyển sang trang tiếp theo, tại đây bạn có thể thay đổi Sale price (giá bán sản phẩm) và Compare at price (giá sản phẩm trước khi được giảm giá). Profit (lợi nhuận) sẽ được hệ thống tự động tính dựa trên sự thay đổi về giá bán sản phẩm của bạn. Bạn cũng có thể đặt giá riêng lẻ cho từng biến thể của sản phẩm.


Khi bạn chỉnh sửa xong, bấm Launch để chính thức đăng chiến dịch lên cửa hàng.

Lưu ý:

Bạn có thể kiểm tra cách chiến dịch của mình hiển thị như thế nào trên cửa hàng bằng cách nhấp vào View on Online Store tương ứng với tên chiến dịch trong trang All campaigns.Các bài viết liên quan

Các câu hỏi thường gặp về PrintBase
Tạo chiến dịch cá nhân hóa với PrintBase & ShopBase
Quy định về Trademark trên PrintBase
Quản lý campaign trên PrintBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!