Bài viết này cũng có sẵn trong:
PrintBase & ShopBase đã cập nhật những tính năng mới để việc tạo các sản phẩm in theo yêu cầu (Print on Demand) trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn. Phần này hướng dẫn bạn cách tạo chiến dịch mới với PrintBase & ShopBase.

Bài viết này bao gồm

A. Chọn loại sản phẩm
B. Chỉnh sửa thiết kế cho chiến dịch
C. Tạo chiến dịch cá nhân hóa
D. Thêm mô tả cho chiến dịch
E. Ra mắt chiến dịch

A. Chọn loại sản phẩm

Hướng dẫn

Nếu bạn sử dụng PrintBase, từ trang quản trị PrintBase đi tới Catalog.


Nếu bạn sử dụng ứng dụng PrintHub trên ShopBase, từ trang quản trị ShopBase đi tới Apps >> PrintHub >> Catalog.


Bấm chọn các sản phẩm bạn muốn tạo trong chiến dịch. Rồi nhấn Create new campaign để tạo chiến dịch.

Giao diện PrintBase: chọn sản phẩm rồi bấm vào Create new campaign

Giao diện PrintHub: chọn sản phẩm rồi bấm vào Create new campaign
Hai bước trên hướng dẫn bạn chọn sản phẩm từ Catalog rồi mới bắt đầu chiến dịch, bạn cũng có thể tạo chiến dịch rồi mới chọn sản phẩm trong chiến dịch bằng cách đi từ trang quản trị viên PrintBase, bấm chọn Campaigns hoặc trang quản trị viên ứng dụng PrintHub (nếu sử dụng ShopBase), bấm chọn All Campaigns. Sẽ có một cửa sổ mới Add more products bật lên để bạn chọn các sản phẩm sử dụng trong chiến dịch, sau khi chọn xong bạn ấn Update Campaign để bắt đầu tạo chiến dịch.

Tạo chiến dịch ở trang Campaigns với PrintBase

Tạo chiến dịch ở trang All Campaigns với ứng dụng PrintHub

Bấm Update Campaign để bắt đầu tạo chiến dịch
Lưu ý:

Vui lòng tham khảo thư viện mockup để xem thiết kế của bạn có phù hợp với mockup của chúng tôi hay không và điều chỉnh cho phù hợp và tham khảo bài viết này để biết cách sử dụng mockup. Bạn có thể chọn tối đa 25 sản phẩm cùng một lúc nhưng lưu ý rằng một chiến dịch có hơn 9 sản phẩm sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

B. Chỉnh sửa thiết kế cho chiến dịch

Hướng dẫn

Sau khi thực hiện các bước ở mục A, hệ thống dẫn bạn đến một cửa sổ mới để chọn các biến thể màu sắc của sản phẩm mà bạn muốn bán. Bạn có thể xem trước sản phẩm với các màu sắc tương ứng bằng cách di chuyển chuột qua các ô màu sắc. Nếu bạn muốn chọn màu nào để thêm vào biến thể màu sắc của sản phẩm, hãy bấm tích chọn vào màu sắc đó.


Lưu ý:

Đối với các sản phẩm in toàn thân (All Over Print), không có sự lựa chọn về các biến thể màu sắc.


Sau khi chọn biến thể màu sắc, bạn có thể tải thiết kế lên bằng cách ấn vào ô vuông Add your first layer to start customize your product ở dưới mục Front side (mặt trước sản phẩm), Back side (mặt sau sản phẩm), Layers (các lớp thiết kế trên sản phẩm) - tùy sản phẩm đó là loại sản phẩm gì, sau đó bấm vào Image layer để tải thiết kế hình ảnh lên sản phẩm và Text layer để thêm chữ trên sản phẩm. PrintBase và ShopBase (PrintHub) cho phép người bán tạo thiết kế sản phẩm bằng cách tải lên nhiều tệp hình ảnh, thêm vào nhiều lớp văn bản.

Lưu ý:

Đây là những tệp hình ảnh được ShopBase (PrintHub) & PrintBase hỗ trợ: .png, .jpg, .jpeg và .psd


Sau khi bấm vào Image layer, cửa sổ chỉnh sửa tệp hình ảnh hiện ra cho phép bạn chỉnh sửa vị trí, kích cỡ, độ mờ (opacity),... của mỗi thiết kế hình ảnh.


Sau khi bấm vào Text layer, cửa sổ chỉnh sửa văn bản hiện ra cho phép bạn chỉnh sửa nội dung, phông chữ, kích cỡ, màu sắc,... của văn bản được thêm vào thiết kế.


Lưu ý:

Người dùng có thể tải các thiết kế hình ảnh/ tạo các mẫu văn bản cho từng sản phẩm thuộc chiến dịch hoặc sử dụng nút Sync (đồng bộ hóa) tương ứng với các Image layer, Text layer của một sản phẩm thuộc chiến dịch để đồng bộ hóa các Image layer, Text layer này sang các sản phẩm khác thuộc chiến dịch.

Khi bạn bấm nút Sync, các Image layer, Text layer được đồng bộ hóa ở tất cả các sản phẩm sẽ được sắp xếp theo thứ tự sắp xếp các Layer ở sản phẩm gốc. Tuy nhiên, nếu bạn cập nhật Image layer hoặc Text layer đã được đồng bộ hóa của một sản phẩm, các sản phẩm khác sẽ không được cập nhật cho đến khi người dùng nhấn nút Sync một lần nữa.

Tích chọn Show print area để kiểm tra tương quan thiết kế của bạn với vùng in.


Nhấn vào Preview để xem tổng thể mẫu thiết kế sau khi in trông sẽ như thế nào trên sản phẩm.C. Tạo chiến dịch cá nhân hóa

Hướng dẫn

Sau khi tạo Image layer, Text layer cho sản phẩm, bạn có thể nhấp vào biểu tượng ở góc trái bên dưới để cá nhân hóa chiến dịch của mình. Cá nhân hóa chiến dịch thực chất là cho phép người mua chỉnh sửa các Image layerText layer đã được tạo ở mục trước, để in ra sản phẩm theo ý họ muốn.


Bấm vào Add custom options.

Cửa sổ Add Option hiện ra, bạn có thể bắt đầu thực hiện cá nhân hóa chiến dịch bằng cách chọn các loại tính năng cá nhân hóa bao gồm Text field, Text area, Image, Picture choice và chỉnh sửa các yêu cầu liên quan đến những tính năng đó được hiển thị trên mặt tiền của cửa hàng. Trong đó:

Text field: cho phép người mua thêm văn bản trên sản phẩm với giới hạn 30 ký tự
Text area: cho phép người mua thêm văn bản trên sản phẩm với giới hạn 140 ký tự, có thể dùng được dấu xuống dòng
Image: cho phép người mua có thể tải hình ảnh của họ lên sản phẩm
Picture choice: cho phép người mua có thể lựa chọn hình ảnh yêu thích được in trong sản phẩm từ danh sách hình ảnh được gợi ý bởi người bán, thay vì họ phải tự thêm theo cách thủ côngĐối với phần Layer (là những thiết kế bạn tải lên dưới dạng Image layer và những văn bản bạn tạo dưới dạng Text layer ở mục B bước 2) trong chiến dịch cá nhân hóa:

Khi bạn chọn các loại tính năng cá nhân hóa để chỉnh sửa ở trên, sẽ có các thành phần trong thiết kế (là Image layer hoặc Text layer) tương ứng được liệt kê ở trường Layer để bạn chọn, những thành phần được chọn ở Layer là những thành phần mà bạn cho phép người mua thay đổi để in sản phẩm theo ý thích của cá nhân họ.

Chỉ các Image layer, Text layer có cùng tên trên tất cả các sản phẩm thuộc chiến dịch mới được liệt kê trong trường Layer này.

Nếu không có sẵn Image layer, Text layer để thiết lập trong chiến dịch cá nhân hóa ở trường Layer, người bán phải quay lại các bước hướng dẫn ở mục B và thay đổi tên của các Image layer, Text layer để đảm bảo rằng chúng xuất hiện trong tất cả các sản phẩm, khi đó Image layer, Text layer mà tất cả các sản phẩm trong chiến dịch có sẽ được liệt kê ở trường Layer.

Sau khi thêm mới một tính năng cá nhân hóa như hướng dẫn ở bước 3 xong, bạn bấm nút quay lại bên cạnh Add Option, bạn sẽ thấy tính năng cá nhân hóa bạn vừa tạo được liệt kê ở cột Custom Options, di chuyển chuột đến tính năng đó bạn sẽ thấy hiển thị hai sự lựa chọn là +Add option above+Add option below, bấm vào một trong hai để thêm tính năng cá nhân hóa mới cho sản phẩm.

Bấm vào biểu tượng bên cạnh Add Option để quay lại danh sách tính năng cá nhân hóa

Bấm vào Add option above hoặc Add option below để thêm tính năng cá nhân hóa mới

D. Thêm mô tả cho chiến dịch

Sau khi chỉnh sửa tác phẩm nghệ thuật để phù hợp với thiết kế của bạn, hãy nhấp vào Continue để hệ thống dẫn bạn đến trang tiếp theo, tại đây bạn có thể thay đổi giá sản phẩm và thêm tiêu đề, mô tả và tag (thẻ) cho chiến dịch của mình.

Pricing (Giá sản phẩm)

Bạn có thể thay đổi Sale price (giá bán sản phẩm) và Compare at price (giá sản phẩm trước khi được giảm giá). Profit (lợi nhuận) sẽ được hệ thống tự động tính dựa trên sự thay đổi về giá bán sản phẩm của bạn. Bạn cũng có thể đặt giá riêng lẻ cho từng biến thể của sản phẩm.

Lưu ý:

PrintBase sẽ tự động đồng bộ hóa đơn vị tiền tệ của cửa hàng và thay đổi giá các sản phẩm trên PrintBase tính theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái.

Description (Mô tả sản phẩm)

Bạn có thể thêm tiêu đề, mô tả cho chiến dịch của mình, chọn sản phẩm đại diện hiển thị đầu tiên của chiến dịch, bật tiện ích hướng dẫn khách hàng kích thước sản phẩm cũng như thêm thẻ vào chiến dịch của mình tại đây.

Trang bạn có thể chỉnh sửa giá, tiêu đề, mô tả và tag sản phẩm

E. Ra mắt chiến dịch

Khi bạn chỉnh sửa xong các thông tin ở mục D, bấm Launch để chính thức đăng chiến dịch lên cửa hàng.

Lưu ý:

Bạn có thể kiểm tra cách chiến dịch của mình hiển thị như thế nào trên cửa hàng bằng cách nhấp vào View on Online Store tương ứng với tên chiến dịch trong trang All campaigns.Chiến dịch của bạn sẽ được hiển thị trên cửa hàng như sau

Các bài viết liên quan

Các câu hỏi thường gặp về PrintBase
Tạo chiến dịch cá nhân hóa với PrintBase & ShopBase
Quy định về Trademark trên PrintBase
Quản lý campaign trên PrintBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!