Bài viết về: Facebook
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cài đặt Facebook Pixel và Conversions API

Bài viết này giải thích cách cài đặt Facebook Pixel và Conversions API trong trang quản trị ShopBase, giúp bạn tạo ra các chiến dịch quảng cáo hiệu quả cho cửa hàng ShopBase.

Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách thiết lập tài khoản quảng cáo Facebook cho cửa hàng ShopBase của bạn..

Nội dung chính bài viếtA. Tạo một mã Facebook pixel
B. Tạo một Access Token cho Conversions API
C. Các loại Facebook Pixel & Conversion API trên ShopBase
D. Tích hợp Facebook Pixel vào ShopBase
E. Tích hợp Conversions API vào ShopBase
F. Khắc phục khi sự kiện trùng lặp
G. Các sự kiện của Facebook pixel

A. Tạo một mã Facebook pixelĐể tích hợp Facebook Pixel vào ShopBase, bạn cần tạo một mã Facebook Pixel trong Facebook Events Manager. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách tạo một mã Facebook Pixel.

B. Tạo một Access Token cho Conversions APIĐể tối ưu hóa quảng cáo Conversions API, bạn cần tạo mã Access token cho mỗi Pixel trong cửa hàng của mình. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách tạo một Access Token.

C. Các loại Facebook Pixel & Conversion API trên ShopBaseHiện tại, ShopBase hỗ trợ 3 loại & Conversion API.

Facebook Pixel & Conversion API chung: Để theo dõi tất cả các hành vi của khách hàng trên toàn bộ cửa hàng, bao gồm tất cả các sản phẩm và bộ sưu tập.
Facebook Pixel & Conversion API riêng cho từng sản phẩm: Để theo dõi tất cả các hành vi của khách hàng liên quan đến một sản phẩm cụ thể mà pixel được gắn vào.
Facebook Pixel & Conversion API riêng cho từng bộ sưu tập: Để theo dõi tất cả các hành vi của khách hàng liên quan đến các sản phẩm cụ thể trong bộ sưu tập mà pixel được đính kèm.

D. Tích hợp Facebook Pixel vào ShopBaseSau khi tạo Pixel Facebook, bạn có thể tích hợp vào cửa hàng ShopBase bằng các bước sau:

Truy cập vào tài khoản quảng cáo doanh nghiệp Business Manager Accounts của bạn trên Facebook Events Manager.

Chọn Pixel mà bạn muốn tích hợp vào cửa hàng của ShopBase.


Chọn mục Settings trong Pixel tương ứng. Ở đây, bạn có thể thấy Pixel ID dưới dạng một dãy số. Sao chép dãy số Pixel ID này.


Sau đó, dãy Facebook pixel bạn vừa sao chép có thể được gắn vào cửa hàng, từng sản phẩm, hoặc bộ sưu tập của bạn bằng cách làm theo các bước dưới đây:

Thiết lập Facebook Pixel chung trên ShopBase


Từ trang quản trị của ShopBase, đi tới Online Store > Preferences.


Đi đến mục Facebook Pixel & Conversions API. Tại đây, bạn có thể dán dãy số Pixel ID bạn vừa sao chép ở bước 3.


Nhấn Save để lưu.

Bạn có thể gắn nhiều Facebook Pixel ID chung vào cửa hàng của bạn bằng cách click vào Add other Pixel IDs.


Thiết lập Facebook Pixel riêng cho sản phẩm trên ShopBase


Từ trang quản trị của ShopBase, đi tới Products > All products và chọn sản phẩm mà bạn muốn gắn Pixel ID.


Tại trang chi tiết sản phẩm, đi tới mục Facebook Pixel & Conversion API. Tại đây, bạn có thể dán dãy số Pixel ID mà bạn vừa sao chép ở bước 3.


Nhấn Save changes để lưu.

Bạn có thể nhanh chóng thêm nhiều Pixel ID và Access Token vào sản phẩm khi nhập sản phẩm vào cửa hàng của bạn bằng cách sử dụng tệp CSV.
Khi một sản phẩm được sao chép và nhập vào cửa hàng ShopBase khác, hệ thống cũng sẽ nhập Pixel ID và Access Token gốc của sản phẩm sang cửa hàng mới.

Thiết lập Facebook Pixel riêng cho bộ sưu tập trên ShopBase


Từ trang quản trị của ShopBase, đi tới Products > Collections và chọn sản phẩm mà bạn muốn gắn Pixel ID.


Tại trang chi tiết bộ sưu tập, đi tới mục Facebook Pixel & Conversion API. Tại đây, bạn có thể dán dãy số Pixel ID mà bạn vừa sao chép ở bước 3.


Nhấn Save changes để lưu.

Bạn chỉ có thể gắn 1 Facebook Pixel ID riêng vào 1 sản phẩm hoặc 1 bộ sưu tập.
Để đảm bảo rằng mã Pixel ID và Access Token mà bạn vừa gắn vào sản phẩm/bộ sưu tập có thể hoạt động, bạn cần phải thiết lập Pixel ID chung cho cửa hàng của bạn, theo hướng dẫn ở bước 4 của mục này.

Sau khi bạn thêm mã Facebook pixel vào cửa hàng của bạn, bạn cần chắc chắn là mã này đang hoạt động trên Facebook Ads Manager của bạn. Tìm hiểu thêm về cách nhận biết Facebook pixel của bạn có hoạt động không trên Trung tâm Hỗ Trợ của Facebook.

Nếu bạn mới thêm một mã Facebook pixel lên cửa hàng của bạn gần đây, bạn cần phải chờ các hoạt động của khách hàng trước khi bạn có thể thấy bất kỳ dữ liệu nào trên Facebook Ads Manager.

E. Tích hợp Conversions API vào ShopBaseSau khi tạo Access token, bạn có thể tích hợp vào ShopBase bằng các bước sau:

Copy the specific Access token for your Pixel in Facebook Events Manager.


Sau đó, dãy Access Token bạn vừa sao chép có thể được gắn vào cửa hàng, từng sản phẩm, hoặc bộ sưu tập của bạn bằng cách làm theo các bước dưới đây:

Thiết lập Conversions API chung trên ShopBase


Từ trang quản trị của ShopBase, đi tới Online Store > Preferences.

Đi đến mục Facebook Pixel & Conversions API. Tại đây, bạn có thể dán dãy Access Token bạn vừa sao chép. Sau đó, nhấn Save để lưu.


Bạn có thể gắn nhiều Pixel ID/Access Token chung vào cửa hàng của bạn bằng cách nhấp Add other Pixel IDs.


Thiết lập Conversions API riêng cho sản phẩm trên ShopBase


Từ trang quản trị của ShopBase, đi tới Products > All products và chọn sản phẩm mà bạn muốn gắn Access Token.

Tại trang chi tiết sản phẩm, đi tới mục Facebook Pixel & Conversion API. Tại đây, bạn có thể dán Access Token mà bạn vừa sao chép.


Nhấn Save changes để lưu.

Bạn có thể nhanh chóng thêm nhiều Pixel ID và Access Token vào sản phẩm khi nhập sản phẩm vào cửa hàng của bạn bằng cách sử dụng tệp CSV.
Khi một sản phẩm được sao chép và nhập vào cửa hàng ShopBase khác, hệ thống cũng sẽ nhập Pixel ID và Access Token gốc của sản phẩm sang cửa hàng mới.

Thiết lập Conversions API riêng cho bộ sưu tập trên ShopBase


Từ trang quản trị của ShopBase, đi tới Products > Collections và chọn sản phẩm mà bạn muốn gắn Access Token.

Tại trang chi tiết bộ sưu tập, đi tới mục Facebook Pixel & Conversion API. Tại đây, bạn có thể dán dãy số Access Token mà bạn vừa sao chép.Nhấn Save changes để lưu.

Bạn chỉ có thể gắn 1 Facebook Pixel ID riêng vào 1 sản phẩm hoặc 1 bộ sưu tập.
Để đảm bảo rằng mã Pixel ID và Access Token mà bạn vừa gắn vào sản phẩm/bộ sưu tập có thể hoạt động, bạn cần phải thiết lập Pixel ID chung cho cửa hàng của bạn, theo hướng dẫn ở bước 2 của mục này.
Access Token bắt buộc phải gắn với một Pixel ID tương ứng với nó.
ShopBase khuyên bạn nên có cả Facebook Pixel ID và Access Token.

F. Khắc phục khi sự kiện trùng lặpSự kiện mua hàng (Purchase event) được ShopBase ghi nhận và gửi sang cho Facebook bằng mã nguồn của trang web, nếu bạn bật tính năng tự động theo dõi sự kiện mà không cần mã (Track Events Automatically Without Code), điều này dẫn đến các sự kiện trùng lặp được nhận và có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của báo cáo pixel của bạn.

Vui lòng thực hiện các bước hướng dẫn dưới đây để tắt tính năng này.

Truy cập vào Events Manager từ trang quản trị tài khoản quảng cáo.


Chọn Pixel mà bạn muốn thực hiện cài đặt.

Vào Settings.


Bật nút OFF (tắt) cho phần Track Events Automatically Without Code dưới mục Event Setup.


Chọn Stop TrackingConfirm trong hộp thoại hiện ra (nếu có)


Go to Overview > Purchase > Manage > Click on the trash can icon > Delete (additional)G. Các sự kiện của Facebook pixelSau khi bạn thêm mã Facebook pixel vào ShopBase, các hoạt động diễn ra trên cửa hàng của bạn sẽ được Facebook tính mỗi hoạt động như một sự kiện. Bạn cần sử dụng dữ liệu này để hiểu rõ hơn về cách thức khách hàng tương tác với cửa hàng của bạn. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Sự kiện Tiêu chuẩn và Tùy chỉnh của FacebookPixel tại Trung Tâm Hỗ Trợ Facebook.

Sau khi bạn tích hợp một mã Facebook pixel trên cửa hàng, mã này sẽ tự động theo dõ 6 loại sự kiện tiêu chuẩn và 4 loại sự kiện tùy chỉnh, với nội dung như sau:

Các Sự kiện Tiêu chuẩn


Search: Khi khách thực hiện tìm kiếm
ViewContent: Khi khách xem một trang, ví dụ như trang sản phẩm
AddToCart: Khi khách thêm một sản phẩm vào giỏ hàng (bấm nút Add To Cart)
InitiateCheckout: Khi khách nhấn vào nút Checkout
AddPaymentInfo: Khi khách điền thông tin thanh toán trên trang Checkout
Purchase: Khi khách hoàn tất giao dịch mua hàng và xem được trang Thank you sau khi thanh toán.

Các Sự kiện Tùy chỉnh


CheckoutButtonClicked: Khi khách nhấp vào nút Checkout trên Cart Drawler hoặc trang giỏ hàng
AddShippingInfo: Khi khách kết thúc bước 1 trong quá trình thanh toán và nhấn vào nút Continue tới trang phương thức giao hàng (chỉ áp dụng tại cửa hàng sử dụng thanh toán 3 bước)
SelectShippingMethod: Khi khách kết thúc bước 2 trong quá trình thanh toán và nhấn nút Continue tới trang phương thức thanh toán (chỉ áp dụng tại cửa hàng sử dụng thanh toán 3 bước)
UseCouponCode: Khi khách sử dụng mã giảm giá thành công

Nếu bạn muốn thay đổi mã sản phẩm (product ID) đã gửi đến dịch vụ quảng cáo như Facebook, bạn có thể tham khảo bài viết này để biết cách thực hiện.
Facebook Pixel và Conversions API sẽ gửi dữ liệu về hành động của khách hàng đồng thời mỗi khi khách truy cập thực hiện một hành động trên trang. Facebook sẽ có cơ chế tự động để đảm bảo các dữ liệu được gửi lên từ Pixel và Conversions API không bị trùng lặp và báo cáo hiển thị đúng dữ liệu.
Kể từ iOS 14, Apple sẽ yêu cầu tất cả các ứng dụng tuân thủ theo cập nhật mới về App Tracking Transparency Framework. Tất cả người dùng có thể chủ động lựa chọn việc chặn không cho các ứng dụng theo dõi hành vi của mình, bao gồm cả ứng dụng Facebook. Để đáp ứng những thay đổi này, Facebook đã bổ sung cơ chế theo dõi qua Conversion API để đảm bảo việc theo dõi hành vi người dùng không bị gián đoạn. Tuy nhiên, với cơ chế này, trong một số trường hợp có thể mất tới 72 giờ để sự kiện gửi từ ShopBase có thể được ghi nhận thành công trên Facebook. Do đó, dữ liệu trên Facebook có thể khác với trang quản trị ShopBase. Ví dụ: Sự kiện Purchase vào ngày 25/07 được ghi nhận trên Facebook, nhưng bạn không thể tìm thấy đơn hàng tương ứng với thời gian thực của sự kiện đó vào ngày 25/07 trong trang quản trị ShopBase, do đây là kết quả của hành động đã xảy ra trong vòng 72 giờ trước đó.

Các bài viết liên quanXác minh Facebook Pixel và Conversions API đang hoạt động chính xác
Cập nhật tài khoản quảng cáo Facebook theo chính sách App Tracking Transparency Framework
Tạo Facebook Pixel và Access Token tương ứng cho từng Pixel
Xác minh tên miền trên ShopBase trong Facebook Business Manager
Cài đặt conversions events trong Facebook Events Manager
Thêm các mã theo dõi khác vào cửa hàng

Cập nhật vào: 17/05/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!