Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bài viết này giải thích cách cấu hình Facebook Pixel và Access Token để thiết lập Conversions API trong hệ thống ShopBase, giúp bạn tạo ra các chiến dịch quảng cáo hiệu quả cho cửa hàng ShopBase.
Để xem thêm tổng quan về cách cài đặt quảng cáo Facebook cho cửa hàng online của bạn trên ShopBase, truy cập vào đây.

Trong bài viết:
A. Tạo một mã Facebook pixel
B. Tạo một Access Token cho Conversions API
C. Tích hợp Facebook Pixel vào ShopBase
D. Tích hợp Conversions API vào ShopBase
D. Khắc phục khi sự kiện trùng lặp
E. Các sự kiện của Facebook pixel

A. Tạo một mã Facebook pixel

Để gắn Facebook Pixel vào ShopBase, bạn cần tạo sẵn Pixel trong Events Manager của Facebook. Xem thêm hướng dẫn về việc tạo Facebook Pixel ở đây.

B. Tạo một Access Token cho Conversions API

Để thiết lập cơ chế tối ưu quảng cáo bằng Conversions API, bạn cần tạo một Access token tương ứng cho mỗi Pixel trên cửa hàng của bạn. Xem thêm hướng dẫn về việc tạo Access token ở đây.

C. Tích hợp Facebook Pixel vào ShopBase

Hướng dẫn:

Sau khi tạo Facebook Pixel, bạn có thể gắn Pixel vào hệ thống của ShopBase theo các bước sau:

Truy cập vào Business Manager Accounts của bạn trên Facebook Events Manager.

Chọn Pixel mà bạn muốn gắn vào cửa hàng của ShopBase.Chọn mục Settings trong Pixel tương ứng. Ở đây, bạn có thể thấy Pixel ID dưới dạng một dãy 15 số.Sao chép dãy số Pixel ID này.

Từ trang quản trị của ShopBase, đi tới Online Store >> Preferences.

Đi đến mục Facebook Pixel & Conversions API.Tại đây, bạn có thể dán dãy số Pixel ID bạn vừa sao chép ở bước 4.

Nhấn Save để lưu.

Lưu ý:

Bạn có thể gắn nhiều Facebook Pixel ID vào cửa hàng online của ShopBase. Các Pixel ID này có thể được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy hoặc phương pháp xuống dòng trong trường nhập dữ liệu.

Sau khi bạn thêm mã Facebook pixel vào cửa hàng của bạn, bạn cần chắc chắn là mã này đang hoạt động trên Trình Quản lý Quảng cáo Facebook của bạn. Tìm hiểu thêm về cách nhận biết Facebook pixel của bạn có hoạt động không trên Trung tâm Hỗ Trợ của Facebook.

Nếu bạn mới thêm một mã Facebook pixel lên cửa hàng của bạn gần đây, bạn cần phải chờ các hoạt động của khách hàng trước khi bạn có thể thấy bất kỳ dữ liệu nào trên Trình Quản lý Quảng cáo Facebook của bạn.

D. Tích hợp Conversions API vào ShopBase

Hướng dẫn:

Sau khi tạo Access token, bạn có thể gắn nó vào hệ thống của ShopBase theo các bước sau:

Sao chép Access token thuộc Pixel đã tạo trong Events Manager của Facebook.Từ trang quản trị của ShopBase, đi tới Online Store >> Preferences.

Đi đến mục Facebook Pixel & Conversions API.Gắn Access token đã sao chép vào Pixel ID tương ứng của nó dưới dạng Pixel ID/Access token

Ví dụ
Pixel ID là 12345678
Access Token của Pixel là QWERTY

Kết hợp Pixel ID/Access Token của bạn sẽ là 12345678/QWERTY

Nhấn Save để lưu.

Lưu ý:

Access token bắt buộc phải gắn với một Pixel ID tương ứng với nó.

Bạn có thể gắn nhiều cặp Pixel ID/Access token vào cửa hàng online của ShopBase. Các cặp Pixel ID/Access token này có thể được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy hoặc phương pháp xuống dòng trong trường nhập dữ liệu.

E. Khắc phục khi sự kiện trùng lặp

Sự kiện mua hàng (Purchase event) được ShopBase ghi nhận và gửi sang cho Facebook bằng mã nguồn của trang web, nếu bạn bật tính năng tự động theo dõi sự kiện mà không cần mã (Track Events Automatically Without Code), điều này dẫn đến các sự kiện trùng lặp được nhận và có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của báo cáo pixel của bạn.

Để tắt tính năng này:
Truy cập Events Manager.Chọn pixel của bạn.
Vào Settings.Chọn OFF phần Track Events Automatically Without Code dưới mục Event Setup.Chọn Stop TrackingConfirm (nếu có)Truy cập Overview >> Purchase >> Manage >> Chọn icon thùng rác >> Delete (nếu có)F. Các sự kiện của Facebook pixel

Khi các hoạt động xảy ra trên cửa hàng của bạn sau khi bạn thêm mã Facebook pixel trên ShopBase, mã này sẽ coi mỗi hoạt động như một sự kiện. Bạn cần sử dụng dữ liệu này để hiểu rõ hơn về cách thức khách hàng tương tác với cửa hàng của bạn. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Sự kiện Tiêu chuẩn và Tùy chỉnh của FacebookPixel tại Trung Tâm Hỗ Trợ Facebook.

Sau khi bạn tích hợp một mã Facebook pixel trên cửa hàng của bạn, mã này sẽ tự động theo dõ 6 loại sự kiện tiêu chuẩn và 4 loại sự kiện tùy chỉnh, với nội dung như sau:

Các Sự kiện Tiêu chuẩn:
Search: Khi khách thực hiện tìm kiếm
ViewContent: Khi khách xem một trang, ví dụ như trang Sản phẩm.
AddToCart: Khi khách thêm một sản phẩm vào giỏ hàng.
InitiateCheckout: Khi khách nhấn vào nút Thanh toán.
AddPaymentInfo: Khi khách điền thông tin thanh toán trên trang Thanh toán.
Purchase: Khi khách hoàn tất giao dịch mua hàng và xem được trang cảm ơn sau khi thanh toán.

Các Sự kiện Tùy chỉnh
CheckoutButtonClicked: Khi khách nhấp vào nút Thanh toán trên Cart Drawler hoặc trang Cart
AddShippingInfo: Khi khách kết thúc bước 1 và nhấn vào nút Tiếp tục tới trang phương thức giao hàng. (Chỉ có tại cửa hàng sử dụng thanh toán 3 bước)
SelectShippingMethod: Khi khách kết thúc bước 2 và nhấn nút Tiếp tục tới trang phương thức thanh toán. (Chỉ có tại cửa hàng sử dụng thanh toán 3 bước)
UseCouponCode: Khi khách sử dụng mã giảm giá thành công.

Nếu bạn muốn thay đổi mã sản phẩm (product ID) đã gửi đến dịch vụ quảng cáo như Facebook, bạn có thể tùy chỉnh mã theo dõi sản phẩm.

Facebook Pixel và Conversions API sẽ bắn event đồng thời mỗi khi người mua thực hiện một hành động. Facebook sẽ có cơ chế tự động để đảm bảo các event được bắn lên từ Pixel và Conversions API không bị trùng lặp và báo cáo hiển thị đúng dữ liệu.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!