Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bài viết này giải thích cách cài đặt Facebook Pixel và Conversions API trong trang quản trị ShopBase, giúp bạn tạo ra các chiến dịch quảng cáo hiệu quả cho cửa hàng ShopBase.

Hướng dẫn này được cập nhật theo những cơ chế thay đổi mới nhất từ Facebook dựa trên chính sách App Tracking Transparency Framework từ Apply. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết những hành động mà bạn nên thực hiện giúp tài khoản quảng cáo Facebook của bạn tối ưu tốt hơn dựa trên cơ chế mới.

Nội dung chính bài viết

A. Tạo một mã Facebook pixel
B. Tạo một Access Token cho Conversions API
C. Tích hợp Facebook Pixel vào ShopBase
D. Tích hợp Conversions API vào ShopBase
D. Khắc phục khi sự kiện trùng lặp
E. Các sự kiện của Facebook pixel

A. Tạo một mã Facebook pixel

Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách tạo một mã Facebook Pixel.

B. Tạo một Access Token cho Conversions API

Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách tạo một Access Token.

C. Tích hợp Facebook Pixel vào ShopBase

Hướng dẫn

Truy cập vào tài khoản quảng cáo doanh nghiệp Business Manager Accounts của bạn trên Facebook Events Manager.

Chọn Pixel mà bạn muốn gắn vào cửa hàng của ShopBase.

Chọn mục Settings trong Pixel tương ứng. Ở đây, bạn có thể thấy Pixel ID dưới dạng một dãy 15 số.Sao chép dãy số Pixel ID này.

Từ trang quản trị của ShopBase, đi tới Online Store >> Preferences.

Đi đến mục Facebook Pixel & Conversions API. Tại đây, bạn có thể dán dãy số Pixel ID bạn vừa sao chép ở bước 4.Nhấn Save để lưu.

Lưu ý:

Bạn có thể gắn nhiều Facebook Pixel ID vào cửa hàng online của ShopBase. Các Pixel ID này có thể được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy hoặc phương pháp xuống dòng trong trường nhập dữ liệu.
Sau khi bạn thêm mã Facebook pixel vào cửa hàng của bạn, bạn cần chắc chắn là mã này đang hoạt động trên Trình Quản lý Quảng cáo Facebook của bạn. Tìm hiểu thêm về cách nhận biết Facebook pixel của bạn có hoạt động không trên Trung tâm Hỗ Trợ của Facebook.
Nếu bạn mới thêm một mã Facebook pixel lên cửa hàng của bạn gần đây, bạn cần phải chờ các hoạt động của khách hàng trước khi bạn có thể thấy bất kỳ dữ liệu nào trên Trình Quản lý Quảng cáo Facebook của bạn.

D. Tích hợp Conversions API vào ShopBase

Hướng dẫn

Từ trang quản trị của ShopBase, đi tới Online Store >> Preferences.

Đi đến mục Facebook Pixel & Conversions API.Gắn Access token đã sao chép ở bước 5 mục B bài viết này vào Pixel ID tương ứng của nó dưới dạng Pixel ID/Access token

Ví dụ
Pixel ID là 12345678
Access Token của Pixel là ABCDEFGH

Kết hợp Pixel ID/Access Token của bạn sẽ là 12345678/ABCDEFGH

Nhấn Save để lưu.

Lưu ý:

Access token bắt buộc phải gắn với một Pixel ID tương ứng với nó.
Bạn có thể gắn nhiều cặp Pixel ID/Access token vào cửa hàng online của ShopBase. Các cặp Pixel ID/Access token này có thể được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy hoặc phương pháp xuống dòng trong trường nhập dữ liệu.

E. Khắc phục khi sự kiện trùng lặp

Sự kiện mua hàng (Purchase event) được ShopBase ghi nhận và gửi sang cho Facebook bằng mã nguồn của trang web, nếu bạn bật tính năng tự động theo dõi sự kiện mà không cần mã (Track Events Automatically Without Code), điều này dẫn đến các sự kiện trùng lặp được nhận và có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của báo cáo pixel của bạn. Vui lòng thực hiện các bước hướng dẫn dưới đây để tắt tính năng này.

Hướng dẫn

Truy cập vào Events Manager từ trang quản trị tài khoản quảng cáo.Chọn Pixel mà bạn muốn thực hiện cài đặt.

Vào Settings.Bật nút OFF (tắt) cho phần Track Events Automatically Without Code dưới mục Event Setup.Chọn Stop TrackingConfirm trong hộp thoại hiện ra (nếu có)F. Các sự kiện của Facebook pixel

Khi các hoạt động xảy ra trên cửa hàng của bạn sau khi bạn thêm mã Facebook pixel trên ShopBase, mã này sẽ coi mỗi hoạt động như một sự kiện. Bạn cần sử dụng dữ liệu này để hiểu rõ hơn về cách thức khách hàng tương tác với cửa hàng của bạn. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Sự kiện Tiêu chuẩn và Tùy chỉnh của FacebookPixel tại Trung Tâm Hỗ Trợ Facebook.

Sau khi bạn tích hợp một mã Facebook pixel trên cửa hàng của bạn, mã này sẽ tự động theo dõ 6 loại sự kiện tiêu chuẩn và 4 loại sự kiện tùy chỉnh, với nội dung như sau:

Các Sự kiện Tiêu chuẩn

Search: Khi khách thực hiện tìm kiếm
ViewContent: Khi khách xem một trang, ví dụ như trang sản phẩm
AddToCart: Khi khách thêm một sản phẩm vào giỏ hàng (bấm nút Add To Cart)
InitiateCheckout: Khi khách nhấn vào nút Checkout
AddPaymentInfo: Khi khách điền thông tin thanh toán trên trang Checkout
Purchase: Khi khách hoàn tất giao dịch mua hàng và xem được trang Thank you sau khi thanh toán.

Các Sự kiện Tùy chỉnh
CheckoutButtonClicked: Khi khách nhấp vào nút Checkout trên Cart Drawler hoặc trang giỏ hàng
AddShippingInfo: Khi khách kết thúc bước 1 trong quá trình thanh toán và nhấn vào nút Continue tới trang phương thức giao hàng (chỉ áp dụng tại cửa hàng sử dụng thanh toán 3 bước)
SelectShippingMethod: Khi khách kết thúc bước 2 trong quá trình thanh toán và nhấn nút Continue tới trang phương thức thanh toán (chỉ áp dụng tại cửa hàng sử dụng thanh toán 3 bước)
UseCouponCode: Khi khách sử dụng mã giảm giá thành công

Nếu bạn muốn thay đổi mã sản phẩm (product ID) đã gửi đến dịch vụ quảng cáo như Facebook, bạn có thể tham khảo bài viết này để biết cách thực hiện
Facebook Pixel và Conversions API sẽ gửi dữ liệu về hành động của khách hàng đồng thời mỗi khi khách truy cập thực hiện một hành động trên trang. Facebook sẽ có cơ chế tự động để đảm bảo các dữ liệu được gửi lên từ Pixel và Conversions API không bị trùng lặp và báo cáo hiển thị đúng dữ liệu

Các bài viết liên quan

Tạo Facebook Pixel và Access Token tương ứng cho từng Pixel
Cập nhật tài khoản quảng cáo Facebook theo chính sách App Tracking Transparency Framework
Xác minh tên miền trên ShopBase trong Facebook Business Manager
Cài đặt conversions events trong Facebook Events Manager
Thêm các mã theo dõi khác vào cửa hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!