Bài viết về: Facebook
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo Facebook Pixel và Access Token tương ứng cho từng Pixel

Bài viết này giải thích cách tạo Facebook Pixel và Access Token để thiết lập Conversions API trên Facebook, giúp bạn gia tăng hiệu suất chạy quảng cáo online cho cửa hàng.

Hướng dẫn này được cập nhật theo những cơ chế thay đổi mới nhất từ Facebook dựa trên chính sách App Tracking Transparency Framework từ Apply. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết những hành động mà bạn nên thực hiện giúp tài khoản quảng cáo Facebook của bạn tối ưu tốt hơn dựa trên cơ chế mới.

Nội dung chính bài viếtA. Cách tạo Facebook Pixel
B. Cách tạo Access Token tương ứng với Pixel

A. Cách tạo Facebook PixelĐể tạo Facebook Pixel, bạn cần có quyền truy cập vào Facebook Business Manager của cửa hàng bạn.

Truy cập vào Events Manager từ trang quản trị tài khoản quảng cáo.Bấm Connect Data Sources.Chọn Web và nhấn Get Started.Chọn Facebook Pixel và nhấn Connect. Rồi nhấn ContinueNhập tên pixel mới vào trường Name Your Pixel và đường dẫn website của bạn vào trường Check your website for easy set up options và nhấn Continue.


Sau khi tạo Facebook Pixel, bạn sẽ có Pixel ID tương ứng. Pixel ID này nên được gắn vào cửa hàng online của bạn trong ShopBase để giúp bạn theo dõi các chỉ số về tỉ lệ chuyển đổi, thông tin người mua hàng và hành vi của họ trên cửa hàng của bạn.B. Cách tạo Access Token tương ứng với PixelConversions API hoạt động song song với Facebook Pixel để tối ưu hiệu quả quảng cáo Facebook, cho phép gửi các dữ liệu về hành động (events) mua hàng trong cửa hàng của bạn từ server (máy chủ) lên Facebook. Các server events này được gắn với một Pixel cụ thể. Để thiết lập cơ chế tối ưu này, bạn cần tạo một Access Token tương ứng với Pixel bạn đã tạo trước đó.

Để tạo Access Token, bạn cần có quyền truy cập vào Business Manager của Facebook.

Truy cập vào Events Manager từ trang quản trị tài khoản quảng cáo.Chọn pixel để thiết lập Conversions API tương ứng.

Chọn Settings.Nhấn Generate Access Token trong mục Conversions API.Sao chép Access token đã được tạo ở ô Copy and save this token somewhere safe. It won't be stored by Facebook. Bạn nên lưu lại thông tin token này bởi Facebook sẽ không lưu lại token khi bạn đóng trình duyệt.

Để xem thêm hướng dẫn gắn Facebook Pixel và Access Token vào cửa hàng online trên ShopBase, vui lòng tham khảo bài viết cài đặt Facebook Pixel và Conversions API.

Cập nhật vào: 22/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!