Bài viết này cũng có sẵn trong:
Kể từ iOS 14, Apple sẽ yêu cầu tất cả các ứng dụng tuân thủ theo cập nhật mới về App Tracking Transparency Framework. Tất cả người dùng có thể chủ động lựa chọn việc chặn không cho các ứng dụng theo dõi hành vi của mình, bao gồm cả ứng dụng Facebook. Để đáp ứng với những thay đổi này, Facebook đã tạo nên cơ chế Aggregated Event Measurement hỗ trợ người bán đối mặt với những giới hạn mới từ Apple.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết về những hành động mà bạn có thể thực hiện ngay lúc này để thích nghi với những thay đổi về chính sách của Facebook.

Nội dung chính bài viết

A. Hiểu về Facebook Aggregated Event Measurement
B. Các bước bắt buộc cho chủ cửa hàng

A. Hiểu về Facebook Aggregated Event Measurement

Giao thức Facebook Aggregated Event Measurement yêu cầu chủ cửa hàng cần:

Xác minh tên miền trong Business Manager

Facebook sẽ chỉ tối ưu các chiến dịch quảng cáo cho các Pixel và Event được gắn với một tên miền đã được xác minh
Nếu như các chiến dịch quảng cáo đang được chạy trên tên miền chưa được xác minh, các chiến dịch này sẽ bị ngừng lại

Cài đặt sự kiện chuyển đổi (conversion events) để tối ưu quảng cáo

Mỗi tên miền chỉ có thể chọn 8 conversion events để tối ưu các chiến dịch quảng cáo
Facebook sẽ tự động nhắc nhở chủ cửa hàng đánh giá lại tất cả các conversion events được chọn cho mỗi tên miền
Nếu như chiến dịch quảng cáo của bạn đang tối ưu bất cứ conversion events nào không thuộc danh sách 8 conversion events, các chiến dịch của bạn sẽ bị ngưng lại khi cơ chế này bắt đầu có hiệu lực

Cài đặt Conversions API cho Pixel

Bên cạnh việc thu thập dữ liệu trên cửa hàng bằng Facebook Pixel, Facebook cũng sẽ cho phép chủ cửa hàng gửi dữ liệu từ Server (máy chủ) thông qua Conversions API
Facebook gửi đồng thời các conversion events từ cửa hàng và server và sau đó tách rời chúng để đảm bảo các conversion events không bị trùng lặp
Khi cơ chế này bắt đầu có hiệu lực, nếu chỉ có dữ liệu gửi lên từ cửa hàng, bạn sẽ không thể tối ưu chiến dịch quảng cáo một cách hiệu quả
ShopBase sẽ hỗ trợ bạn ở bước này và đảm bảo tất cả các conversion events được gửi từ cả cửa hàng và Server đến cho Facebook

B. Các bước bắt buộc cho chủ cửa hàng

Bạn vui lòng thực hiện đủ những bước dưới đây để tuân thủ cơ chế mới của Facebook và đảm bảo cửa hàng của bạn có thể sẵn sàng khi các cập nhật của Apple được áp dụng cho toàn bộ các ứng dụng.

Xác minh tên miền qua Facebook Business Manager

Trước tiên, bạn cần thực hiện một bước rất quan trọng là xác minh chủ quyền tên miền bằng Facebook Business Manager. ShopBase hỗ trợ 2 phương thức xác minh chính như sau:

DNS TXT record (nếu như bạn mua tên miền qua ShopBase)
Meta-tag Verification (nếu như bạn mua tên miền qua các nhà cung cấp tên miền khác)

Bạn vui lòng truy cập bài viết này này để xem thêm hướng dẫn chi tiết cách xác minh tên miền.

Thiết lập Pixel và Conversions API để tối ưu việc theo dõi chuyển đổi

ShopBase có thể gửi dữ liệu về các hành động của khách hàng đến Facebook thông qua cửa hàng và Server để đảm bảo Facebook có thể nhận được tất cả những dữ liệu cần thiết và phân tách các dữ liệu chính xác, trách việc bị trùng lặp với nhau.

Truy cập những bài viết dưới đây để hoàn thành bước này:
Tạo Facebook Pixel và Access Token tương ứng cho từng Pixel
Cài đặt Facebook Pixel và Conversions API
Xác minh Facebook Pixel và Conversions API đang hoạt động chính xác

Cài đặt 8 conversion events chủ chốt để theo dõi qua Facebook

Facebook đã cập nhật chính sách giới hạn theo dõi tối đa 8 conversion event trên mỗi tên miền. Chúng tôi khuyên bạn nên xác định rõ 8 conversion event quan trọng nhất đối với cửa hàng của bạn. Bạn có quyền lựa chọn 8 conversion events cụ thể và sắp xếp chúng trong Facebook Events Manager.

Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về cách cài đặt và sắp xếp các conversion events trong Facebook Events Manager.

Lưu ý:

Khi áp dụng thay đổi chính sách, Facebook sẽ tự động sắp xếp những conversion events được xem là quan trọng nhất dựa theo các hoạt động quảng cáo gần đây của bạn.
Ngay khi những thay đổi này được áp dụng, bất cứ chiến dịch hay nhóm quảng cáo nào nào được tối ưu cho conversion events không được kích hoạt sẽ bị ngừng chạy.************
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!