Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bài viết này hướng dẫn bạn cách xác minh tên miền trên hệ thống ShopBase trong Facebook Business Manager.

Trong bài này

A. Xác minh tên miền mua tại ShopBase
B. Xác minh tên miền không mua tại ShopBase

A. Xác minh tên miền mua tại ShopBase

Bạn có thể mua tên miền nhanh chóng qua ShopBase, vui lòng tham khảo hướng dẫn tại đây. Để có thể xác minh tên miền mua tại ShopBase, bạn cần làm theo hướng dẫn dưới đây.

Hướng dẫn

Truy cập vào Facebook Business Manager.

Chọn Business Settings.


Chọn Brand Safety >> Domains.Nhấn Add và nhập domain của bạn vào pop-up.

Chọn tab DNS Verification và sao chép đoạn TXT record như hình dưới.Đăng nhập vào cửa hàng ShopBase, đi tới Online Store >> Domains, nhấn vào tên miền bạn muốn xác minh ở dưới mục ShopBase-managed domains.Nhấn Add TXT record trong mục Domain ownership verification rồi điền đoạn mã đã sao chép tại bước 5 sau đó nhấn nút Add.Dán mã meta-tag sao chép ở bước 5 vào đây rồi ấn Add

Quay lại trang Domains trước đó trong Facebook Business Manager (ở bước 5) và nhấn Verify để hoàn thành xác minh tên miền.Lưu ý:

Một tên miền có thể thêm được nhiều TXT records.

B. Xác minh tên miền không mua tại ShopBase

Hướng dẫn

Truy cập vào Facebook Business Manager.

Chọn Business Settings.


Chọn Brand Safety >> Domains.Nhấn Add và nhập domain của bạn vào pop-up.

Chọn tab Meta-tag Verification và sao chép đoạn meta-tag như hình dưới.Truy cập vào trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store >> Preferences.

Đi đến mục Additional scripts để gắn đoạn meta-tag bạn đã sao chép từ bước 5 vào phần <head>, sau đó nhấn Save để lưu lại.Quay lại trang Domains trước đó trong Facebook Business Manager (ở bước 5) và nhấn Verify để hoàn thành xác minh tên miền.


Lưu ý:

Đối với một số trường hợp, có thể mất tới 72 tiếng để Facebook hoàn thành xác minh tên miền. Trạng thái của tên miền sẽ chuyển thành Verified sau khi quá trình này được thực hiện thành công.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!