Bài viết về: Chiến dịch
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Chỉnh sửa và nhóm các mô tả cho biến thể sản phẩm

Phần mô tả sản phẩm sẽ liệt kê các tính năng và lợi ích của sản phẩm. Đây cũng là một phương pháp tiếp thị cho sản phẩm, nêu ra những điểm nổi bật của sản phẩm này so với những sản phẩm khác và tại sao khách hàng nên mua nó. Vui lòng tham khảo bài viết này để tìm hiểu thêm về mô tả sản phẩm.

Trong các chiến dịch có nhiều sản phẩm với các mô tả khác nhau, giờ đây bạn có thể chọn hiển thị tất cả mô tả sản phẩm hoặc mô tả của các sản phẩm đã chọn, cùng với hiển thị mô tả chung cho toàn bộ chiến dịch. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa mô tả sản phẩm và mô tả chung của chiến dịch trên PrintBase, PlusBase và ShopBase (PrintHub).

Nội dung bài viếtA. Chỉnh sửa mô tả của sản phẩm
B. Chỉnh sửa mô tả chung của chiến dịch
C. Thiết lập hiển thị mô tả sản phẩm trên cửa hàng
D. Các thiết lập khác nhau trước/sau khi tính năng được bật

A. Chỉnh sửa mô tả của sản phẩmBạn có thể chỉnh sửa mô tả sản phẩm cho từng sản phẩm trong chiến dịch.

Tại trang quản trị PrintBase, đi tới Catalog sản phẩm (Catalog).


Nếu bạn sử dụng ứng dụng PrintHub của ShopBase, tại trang quản trị ShopBase, đi tới Ứng dụng (Apps) > PrintHub > Catalog.


Nếu bạn đang sử dụng PlusBase, từ trang quản trị PlusBase, đi tới POD products > Catalog.


Nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống của sản phẩm bạn muốn thay đổi mô tả và chọn Cập nhật mô tả (Update description).


Trong cửa sổ pop-up Mẫu mô tả (Description template), vui lòng cập nhật mô tả sản phẩm.


Nhấp vào Lưu (Save) để lưu thay đổi.

Mô tả của sản phẩm chỉ có thể được cập nhật cho những chiến dịch được tạo sau 06:00 tối (UTC +7) ngày 25/10/2021. Những chiến dịch được tạo trước mốc thời gian trên sẽ không được cập nhật mô tả của sản phẩm.
Sau khi mô tả của sản phẩm được cập nhật, có thể mất khoảng 30 phút để đồng bộ dữ liệu mới vào tất cả các chiến dịch chứa sản phẩm đó.

B. Chỉnh sửa mô tả chung của chiến dịchBạn cũng có thể tạo và chỉnh sửa mô tả chung của chiến dịch.

Tại trang quản trị PrintBase, đi tới Chiến dịch (Campaigns) > Tất cả chiến dịch (All campaigns).


Nếu bạn sử dụng ứng dụng PrintHub của ShopBase, tại trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products), hoặc Ứng dụng (Apps) > PrintHub > All Campaigns.


Nếu bạn sử dụng PlusBase, tại trang quản trị PlusBase, đi tới POD products > All campaigns.


Nhấp vào chiến dịch bạn muốn cập nhật mô tả.

Tại trang chi tiết chiến dịch, cập nhật mô tả của chiến dịch.


Nhấp Lưu thay đổi (Save changes) để hoàn tất.

Mô tả chung của chiến dịch cũng có thể được thiết lập khi tạo chiến dịch mới. Vui lòng tham khảo phần E của bài viết này về cách thiết lập thông tin về các chiến dịch trước khi khởi chạy.C. Thiết lập hiển thị mô tả sản phẩm trên cửa hàngTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online store) > Cài đặt ưu tiên (Preferences).


Trong mục Mô tả sản phẩm (Product description), chọn:

Hiển thị mô tả cụ thể theo biến thể đã chọn (Show specific description according to the selected variant): Phần mô tả chung của chiến dịch sẽ được hiển thị đầu tiên, sau đó là phần mô tả của sản phẩm của những sản phẩm đã chọn.


Chỉ mô tả sản phẩm của sản phẩm đã chọn sẽ được hiển thị sau mô tả chung của chiến dịch

Hiển thị mô tả đầy đủ về tất cả các biến thể (Show full description of all variants): Phần mô tả chung của chiến dịch sẽ được hiển thị đầu tiên, sau đó là phần mô tả của tất cả sản phẩm.


Mô tả của tất cả sản phẩm sẽ được hiển thị sau phần mô tả chung của chiến dịch
Từ ngày 25/10/2021, mô tả chung của chiến dịchmô tả của sản phẩm sẽ được hiển thị theo logic thiết lập cho mô tả của sản phẩm hiện tại. Các chiến dịch đã khởi chạy trước đây hiển thị mô tả chung của chiến dịchmô tả của tất cả sản phẩm như bình thường.

D. Các thiết lập khác nhau trước/sau khi tính năng được bậtVới tùy chọn mới để hiển thị mô tả cụ thể theo biến thể đã chọn, sẽ có các cách hiển thị cho chiến dịch như sau:

1. Đối với các chiến dịch được khởi chạy trước ngày 25/10/2021:


Nếu chiến dịch được sao chép sang một cửa hàng khác, chiến dịch mới trong cửa hàng đích sẽ có cùng một mô tả, phần mô tả chung của chiến dịch và phần mô tả của tất cả sản phẩm sẽ được hiển thị; không tính đến thiết lập của Mô tả sản phẩm.

Nếu một chiến dịch được nhân bản hoặc nhân bản hàng loạt, chiến dịch mới sẽ không có bất kỳ mô tả nào; không tính đến thiết lập của Mô tả sản phẩm.

2. Đối với các chiến dịch được khởi chạy sau ngày 25/10/2021:


Nếu chiến dịch được sao chép sang một cửa hàng khác, chiến dịch mới trong cửa hàng đích sẽ có một mô tả tương ứng như trong thiết lập của phần Mô tả sản phẩm trong cửa hàng đích.
Nếu một chiến dịch được nhân bản hoặc nhân bản hàng loạt, mô tả chung của chiến dịch sẽ được điền trước khi thiết lập mô tả và giá cho chiến dịch.

Bài viết liên quanTổng quan về Chiến dịch

Cập nhật vào: 21/02/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!