Bài viết này cũng có sẵn trong:
Tính toán chính xác lợi nhuận của cửa hàng đóng vai trò rất quan trọng để xác định tình hình tài chính của cửa hàng. Bài viết này sẽ giúp bạn có góc nhìn tổng quan về cách tính lợi nhuận đơn hàng PrintBase của bạn, cách để xem lợi nhuận từ đơn hàng và các thông tin liên quan đến việc rút tiền từ PrintBase về tài khoản PingPong hoặc Payoneer của bạn.

Nội dung chính bài viết

A. Cách tính lợi nhuận từ đơn hàng PrintBase
B. Cách xem lợi nhuận từ đơn hàng PrintBase

A. Cách tính lợi nhuận từ đơn hàng PrintBase

Lợi nhuận của mỗi đơn hàng được tính theo công thức sau:

Lợi nhuận = Tổng giá trị đơn hàng (Revenue) - Giá sản xuất và in sản phẩm (Total basecost) - Phí xử lý (Handling fee)

Trong đó:
Tổng giá trị đơn hàng (Revenue) = Giá bán sản phẩm (Order subtotal) - Giảm giá của cửa hàng (Store discount) (nếu có) (chưa bao gồm phí vận chuyển)
Tổng giá sản xuất và in sản phẩm (Total basecost) = Tổng [Basecost của từng sản phẩm x Số lượng]
Chi phí vận hành (Handling fee) = Phí cổng thanh toán (Payment fee) + Phí xử lý đơn hàng (Processing fee)
Phí cổng thanh toán (Payment fee) = [Tổng giá trị đơn hàng (Revenue) + Phí vận chuyển] x 3%
Phí xử lý đơn hàng (Processing fee) = [Tổng giá trị đơn hàng (Revenue) - Tổng giá sản xuất và in sản phẩm (Total basecost) - Phí cổng thanh toán (Payment fee)] x 4%

B. Cách xem lợi nhuận từ đơn hàng PrintBase

Từ trang chủ PrintBase, truy cập Orders > All Orders. Chọn đơn hàng bạn muốn xem lợi nhuận để được chuyển tới trang thông tin cụ thể về đơn hàng.



Kéo xuống phần Your profit, chọn Show calculation để xem thông tin chi tiết lợi nhuận đơn hàng. Bạn có thể xem tổng lợi nhuận của đơn hàng, bao gồm doanh thu, chi phí cơ bản, các phi phí xử lý khác (handling fee, bao gồm phí cổng thanh toán và phí xử lý).



Trong trường hợp đơn hàng bị hủy hoặc hoàn trả, mọi lý do sẽ được ghi chép lại trong tiến trình đơn hàng



Lưu ý:

Khoản hoàn trả cho khách hàng bao gồm hoàn trả phí vận chuyển.
Số tiền thu được từ đơn hàng trên PrintBase sẽ được đưa vào mục Pending to review, số tiền này sẽ chuyển trạng thái thành Available to payout sau 36 giờ kể từ khi đơn hàng được đặt. Vui lòng tham khảo bài viết này để hiểu thêm ý nghĩa của các khoản tiền trong tài khoản ShopBase Balance và để biết cách gửi yêu cầu rút tiền từ PrintBase về tài khoản PingPong hoặc Payoneer của bạn.
Các đơn đặt hàng có dấu hiệu gian lận hoặc đơn đặt hàng cần đợi khách hàng xác nhận do khách hàng cập nhật đơn hàng hoặc lý do khác thì số tiền của đơn hàng đó được tạm giữ và sẽ được chuyển sang mục Available to payout muộn hơn.
Bạn nên yêu cầu payout trong giờ làm việc để được phê duyệt và nhận tiền sớm nhất.

Các bài viết liên quan
Những điều cần biết về ShopBase Balance
Xem một đơn hàng
Xem trang trạng thái đơn hàng
Xem tiến trình của đơn hàng
Hiểu về chí phí và thời gian vận chuyển của PrintBase
Hiểu về quy trình xử lý đơn hàng trên PrintBase
Sử dụng Mockup sản phẩm
Tạo chiến dịch mới với ShopBase & PrintBase
Tạo chiến dịch cá nhân hóa với PrintBase & ShopBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!