Bài viết về: Chiến dịch
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập phí vận chuyển cho các sản phẩm PrintBase

Thiết lập phí vận chuyển cho sản phẩm là một bước quan trọng để giúp việc kinh doanh hoạt động hiệu quả. Trên PrintBase, bạn có thể thiết lập phí vận chuyển đến các quốc gia cho từng sản phẩm trên Catalog. Điều này có nghĩa là ngoại trừ phí vận chuyển mặc định cần phải trả cho PrintBase, bạn có thể thu thêm hoặc trừ lợi nhuận khi thiết lập phí vận chuyển. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện chỉ trong vài bước đơn giản.

Hướng dẫnTại trang quản trị PrintBase, đi tới Catalog sản phẩm (Catalog).


Đi tới sản phẩm bạn muốn thiết lập phí vận chuyển mới. Sau đó, nhấp vào menu thả xuống và chọn Set up shipping fee.


Trong hộp thoại, chọn quốc gia để thiết lập phí vận chuyển. Bạn có thể chọn nhiều quốc gia cùng lúc nếu bạn muốn đặt cùng một mức phí vận chuyển cho tất cả các quốc gia đó.


Đối với một số quốc gia, bạn có thể chọn khu vực bạn muốn thiết lập phí vận chuyển bằng cách nhấp vào nút menu thả xuống.


Trong mục Selling price, bạn có thể thấy giá bán mặc định của biến thể sản phẩm đầu tiên do PrintBase đề xuất. Bạn có thể thay đổi giá bán để phù hợp với giá thực tế của sản phẩm trên cửa hàng. Điều này không làm thay đổi giá của sản phẩm trên cửa hàng mà chỉ giúp bạn ước tính lợi nhuận của sản phẩm một cách chính xác hơn khi điều chỉnh phí vận chuyển.


Sau đó, bạn có thể xem giá của PrintBase trong cột PrintBase's price để biết phí vận chuyển tương ứng với quốc gia/khu vực bạn đã chọn và lợi nhuận ước tính (Estimated profit) của sản phẩm này để thiết lập giá vận chuyển của bạn sao cho phù hợp.

First item: là phí vận chuyển được áp dụng khi khách hàng thanh toán chỉ với 1 mặt hàng của sản phẩm này.
Additional item: là phí vận chuyển được áp dụng khi khách hàng thanh toán với nhiều hơn 1 mặt hàng của sản phẩm này. Mỗi mặt hàng bổ sung sẽ được tính thêm phí vận chuyển.
Phí vận chuyển trong cột PrintBase's price sẽ được hiển thị theo thứ tự từ giá trị nhỏ nhất đến lớn nhất của từng loại sản phẩm.
Phần Estimated profit hiển thị lợi nhuận ước tính của sản phẩm để bạn điều chỉnh giá sao cho phù hợp.


Trong mục Your adjustment, bạn có thể thiết lập phí vận chuyển cho First item (mặt hàng đầu tiền) và Additional item (mặt hàng bổ sung) của sản phẩm.

Để tăng phí vận chuyển sản phẩm: Nhấp vào nút + và nhập số tiền được thêm vào phí vận chuyển hiện tại.
Để giảm phí vận chuyển sản phẩm: Nhấp vào nút - và nhập số tiền được trừ vào phí vận chuyển hiện tại.

Ví dụ: phí vận chuyển hiện tại của sản phẩm là $5,99. Nếu bạn thiết lập điều chỉnh là +2, phí vận chuyển mới sẽ được thay đổi thành $7,99, và bạn sẽ nhận được lợi nhuận khoảng $2 (đã bao gồm phí cổng thanh toán). Nếu bạn đặt điều chỉnh là -2, phí vận chuyển mới sẽ được thay đổi thành $3,99, và lợi nhuận của bạn sẽ được khấu trừ tương ứng.

Vui lòng tham khảo bài viết này về cách tính lợi nhuận của đơn hàng PrintBase.

Việc điều chỉnh sẽ được áp dụng trên tất cả các biến thể của sản phẩm. Nếu việc điều chỉnh có thể khiến lợi nhuận bị âm trong một số biến thể sản phẩm, sẽ có một thông báo cùng với danh sách các biến thể bị thay đổi như trong ảnh bên dưới.


Nhấp vào Save sau khi hoàn thành.

Mọi thay đổi đối với phí vận chuyển của sản phẩm sẽ được ghi vào Activity Log (Nhật ký hoạt động) của cửa hàng.
Sau khi phí vận chuyển của sản phẩm được điều chỉnh, phí vận chuyển mới sẽ được áp dụng tại: mục Pricing khi tạo chiến dịch mới cho sản phẩm; Trang thanh toán của các đơn hàng (có sản phẩm này) được tạo sau khi thay đổi; Trang chi tiết đơn đặt hàng của các đơn hàng (chứa sản phẩm này) được tạo sau khi thay đổi.
Thiết lập phí vận chuyển sẽ chỉ áp dụng cho cửa hàng mà bạn đang đăng nhập.

Bài viết liên quanTổng quan về Chiến dịch tại PrintBase & ShopBase
Hiểu cách tính lợi nhuận trên PrintBase và rút tiền về tài khoản

Cập nhật vào: 13/02/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!