Bài viết về: Chiến dịch
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Quản lý chiến dịch trên PrintBase

Bài viết này tổng hợp các câu hỏi thường gặp về quản lý chiến dịch trên PrintBase & ShopBase (PrintHub). Trong trường hợp bạn không tìm thấy câu hỏi của mình được liệt kê bên dưới, vui lòng liên hệ với đội Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm.

Nội dung bài viếtA. Tôi có thể tìm bảng kích thước (size chart) và báo giá ở đâu?
B. Tôi có thể sử dụng mockup của mình không?
C. Sau khi khởi chạy chiến dịch, tôi còn có thể chỉnh sửa chiến dịch đó không?

A. Tôi có thể tìm bảng kích thước (size chart) và báo giá ở đâu?Size chart nằm ở phần mô tả sản phẩm trên trang sản phẩm của bạn. Thông tin báo giá cho từng sản phẩm hiển thị trong Catalog và mục Giá (Pricing) khi bạn tạo chiến dịch.

Basecost của sản phẩm được liệt kê trong Catalog
Basecost của sản phẩm được liệt kê trong mục Giá (Pricing) khi tạo chiến dịch mới

B. Tôi có thể sử dụng mockup của mình không?Có. Bạn có thể tải mockup của riêng bạn lên các trang sản phẩm trên ShopBase bằng cách truy cập vào Catalog sản phẩm (Catalog) > Khám phá thư viện (Explore Mockup Library).C. Sau khi khởi chạy chiến dịch, tôi còn có thể chỉnh sửa chiến dịch đó không?Bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề, mô tả, hình ảnh, giá, thẻ, loại sản phẩm, bộ sưu tập của chiến dịch trong trang chi tiết chiến dịch sau khi chiến dịch được khởi chạy.

Tại trang quản trị PrintBase, đi tới Chiến dịch (Campaign) > Tất cả chiến dịch (All campaigns) và nhấp vào chiến dịch bạn cần chỉnh sửa.
Nếu bạn sử dụng ShopBase (PrintHub), tại trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products), hoặc Ứng dụng (Apps) > PrintHub > All Campaigns và nhấp vào chiến dịch bạn cần chỉnh sửa.
Nếu bạn sử dụng PlusBase, tại trang quản trị ShopBase, đi tới POD products > All Campaigns và nhấp vào chiến dịch bạn cần chỉnh sửa.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉnh sửa tính năng cá nhân hóa cho chiến dịch của mình sau khi chiến dịch được khởi chạy. Nếu bạn muốn cá nhân hóa một chiến dịch hoặc nếu bạn đã có một chiến dịch cá nhân hóa và muốn cập nhật chiến dịch đó, đi tới trang chi tiết chiến dịch và nhấp vào Chỉnh sửa cá nhân hóa (Edit personalization).

Trong trang chỉnh sửa chiến dịch, bạn có thể thêm, xóa và thực hiện các thay đổi đối với các tính năng cá nhân hóa. Sau đó, nhấp vào Lưu thay đổi (Save changes) để cập nhật chiến dịch.Bạn không thể chỉnh sửa cá nhân hóa của các chiến dịch được tạo trước ngày 15/03/2021.
Bạn không thể chỉnh sửa thiết kế của chiến dịch sau khi chiến dịch đó được khởi chạy.

Bài viết liên quanTổng quan về Chiến dịch tại PrintBase & ShopBase
Câu hỏi thường gặp & Khắc phục sự cố về chiến dịch

Cập nhật vào: 08/02/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!