Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xem tiến trình của đơn hàng

ShopBase cho phép bạn theo dõi các hoạt động liên quan đến một đơn hàng tại mục Timeline (tiến trình) trong mỗi trang thông tin chi tiết đơn hàng. Thông tin phần tiến trình cung cấp cho người bán cái nhìn tổng quát về những sự kiện liên quan tới đơn đặt hàng đó để có các hướng xử lý tiếp theo. Phần này hướng dẫn bạn xem tiến trình của một đơn hàng trên trang quản trị ShopBase.

Hướng dẫnTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Đơn hàng (Orders) > Tất cả đơn hàng (All Orders). Nhấp vào ID của đơn hàng mà bạn muốn xem tiến trình của nó.


Cuộn xuống bên dưới sẽ thấy phần Mốc thời gian (Timeline). Các hoạt động liên quan đến đơn hàng sẽ được cập nhật tại đây.


Tại đây, bạn có thể tìm kiếm và theo dõi các thông tin:

Thời gian đặt hàng, xử lý đơn hàng, hủy bỏ (nếu có) các cập nhật khác và người thực hiện các thao tác đó.
Cổng thanh toán khách đã sử dụng và mã giao dịch của đơn hàng.
Lý do trả phí không thành công (nếu có)
Cập nhật đơn đặt hàng cho khách hàng qua email. Bạn có thể gửi lại email để: Order confirmation (Xác nhận đơn đặt hàng), Order cancelled (Đơn đặt hàng bị hủy), Order refund (Hoàn trả đơn hàng), Shipping confirmation (Xác nhận giao hàng), hoặc Shipping update (Cập nhật giao hàng).

Các bài viết liên quanThêm thẻ, ghi chú hoặc chỉnh sửa đơn hàng
Lấy thông tin để liên hệ với khách hàng
Xem trang trạng thái đơn hàng
Lưu trữ một đơn hàng
Hủy một đơn hàng
Hoàn tiền một đơn hàng

Cập nhật vào: 19/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!