Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong phần này, chúng tôi hướng dẫn bạn thiết lập, chỉnh sửa mục Preferences trong trang quản trị ShopBase bao gồm chỉnh sửa tiêu đề và mô tả của cửa hàng trực tuyến của mình, thêm các mã theo dõi hiệu suất hoạt động của trang như Google Analytics, các mã theo dõi hiệu quả quảng cáo bằng Facebook, Klaviyo trên trang của mình hoặc bật/ tắt mật khẩu bảo vệ cho cửa hàng.

Nội dung phần này bao gồm

Thiết lập các tính năng cơ bản cho cửa hàng

Thêm biểu tượng thu nhỏ cho cửa hàng
Thêm tiêu đề và mô tả cho cửa hàng
Xóa mật khẩu để khách truy cập vào cửa hàng
Thiết lập chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa

Cài đặt các mã theo dõi vào cửa hàng

Tích hợp Klaviyo vào cửa hàng của bạn
Cài đặt Facebook Pixel và Conversions API
Cài đặt Google Analytics
Thêm mã theo dõi chuyển đổi của Google vào cửa hàng
Thêm mã theo dõi chuyển đổi của Twitter vào cửa hàng
Thêm mã theo dõi chuyển đổi của Bing vào cửa hàng
Cài đặt mã theo dõi Hotjar cho cửa hàng
Cài đặt Pinterest tag vào cửa hàng
Thêm mã theo dõi của các công cụ khác vào cửa hàng

Thêm mã code tùy chỉnh khác vào cửa hàng

Chặn hoặc cho phép một số quốc gia truy cập cửa hàng
Chặn lưu lượng truy cập từ phần mềm gián điệp vào cửa hàng
Thêm thông báo tùy chỉnh vào trang sản phẩm
Ẩn nút Paypal Express Checkout
Thêm Power Up Scripts để tối ưu hóa cửa hàng của bạn
Thêm Facebook Live Chat vào cửa hàng của bạn
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!