Bài viết này cũng có sẵn trong:
Klaviyo là một nền tảng tiếp thị qua email được các doanh nghiệp thương mại điện tử thường xuyên sử dụng vì có tính năng tự động hóa tiếp thị qua email và SMS mạnh mẽ. Việc thiết lập Klaviyo cho cửa hàng giúp bạn thực hiện các chiến dịch email marketing của mình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tích hợp Klaviyo vào cửa hàng của bạn.

Hướng dẫn

Truy cập vào trang chủ Klaviyo, đăng ký tài khoản mới hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Sau khi đăng nhập vào trang quản trị tài khoản Klaviyo, đi tới Account.


Nhấn vào Settings > API Keys.


Sao chép Public API Key của tài khoản như hình dưới.


Truy cập vào trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Preferences. Dán Klaviyo API Key mà bạn sao chép ở bước 4 vào trường Klaviyo Public API Key thuộc mục Klaviyo integration.


Ấn Save để lưu.

Các bài viết liên quan

Hiểu dữ liệu ShopBase của bạn trong Klaviyo
Tạo nguồn cấp dữ liệu cho Klaviyo
Sử dụng nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong email tạo bởi Klaviyo
Thêm các mã theo dõi vào cửa hàng
Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!