Bài viết về: Klaviyo
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tích hợp Klaviyo vào cửa hàng của bạn

Klaviyo là một nền tảng tiếp thị qua email được các doanh nghiệp thương mại điện tử thường xuyên sử dụng vì có tính năng tự động hóa tiếp thị qua email và SMS mạnh mẽ. Việc thiết lập Klaviyo cho cửa hàng giúp bạn gửi các chiến dịch email đến khách hàng, từ đó cải thiện mức độ gắn kết của khách hàng với thương hiệu của mình, đồng thời gia tăng doanh thu bằng các chiến dịch được tuỳ chỉnh cho từng nhóm khách hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tích hợp Klaviyo vào cửa hàng của bạn.

Hướng dẫnTruy cập vào trang chủ Klaviyo, đăng ký tài khoản mới hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Sau khi đăng nhập vào trang quản trị tài khoản Klaviyo, đi tới Account.


Nhấp vào Settings > API Keys.


Sao chép Public API KeyPrivate API Key của tài khoản như hình dưới.


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Marketing & Sales > Marketing emails và chọn Klaviyo.


Dán Klaviyo API Key mà bạn đã sao chép tại bước 4 vào mục Public API Key thuộc phần Klaviyo Tracking.


Dán Private API Key mà bạn đã sao chép tại bước 4 vào mục Private API Key thuộc phần Klaviyo Tracking.


Nhấp vào Save để lưu.

Việc thêm Private API Key là không bắt buộc. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nhận biết và thu thập thông tin về những khách hàng truy cập cửa hàng của bạn thông qua đường dẫn email và tin nhắn thì bạn cần thêm Private API Key và thiết lập mã theo dõi UTM.
Khi Public API Key của bạn được lưu thành công, tất cả dữ liệu khách hàng trong cửa hàng phát sinh sau thời điểm tích hợp sẽ được đồng bộ với tài khoản tương ứng dưới dạng hồ sơ Klaviyo
Để cung cấp cho bạn một số dữ liệu sự kiện có sẵn để bắt đầu thiết lập các chiến dịch và quy trình tự động, ShopBase sẽ tự động sử dụng email khách hàng của cửa hàng để tạo hồ sơ mới trên Klaviyo, sau đó, một mẫu sự kiện được liên kết với hồ sơ sẽ được gửi đến tài khoản của bạn.

Bài viết liên quanTổng quan về Klaviyo
Hiểu dữ liệu ShopBase của bạn trong Klaviyo
Gửi chiến dịch email đến khách hàng với Klaviyo
Tổng quan về mục Preferences
Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm

Cập nhật vào: 29/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!