Bài viết về: Klaviyo
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập mã theo dõi UTM trên Klaviyo

Bằng cách thêm các thông số UTM vào các liên kết email và tin nhắn, bạn có thể thu thập thông tin về nguồn lưu lượng truy cập của khách hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập mã theo dõi UTM trên Klaviyo.

Hướng dẫnTruy cập vào trang chủ Klaviyo, tạo một tài khoản Klaviyo hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Trong menu chính của Klaviyo, đi tới Account > Settings.


Nhấp vào More > UTM Tracking.


Bật tất cả các thông số mà bạn muốn thêm vào đường liên kết của bạn. Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh các trường Campaign ValueFlow Value để phù hợp với nhu cầu của bạn.Chọn Add a custom UTM parameter. Sau đó nhập thông số mới utm_klv_profile_id và gắn tới:

Campaign Value = Klaviyo profile id.
Flow Value = Klaviyo profile id.

Nhấp vào "Add a custom UTM parameter"
Sau đó nhập thông số mới
Khi một khách hàng truy cập vào cửa hàng của bạn thông qua đường liên kết tin nhắn Klaviyo với mã UTM, thông số này sẽ cho phép ShopBase gắn khách hàng với hồ sơ Klaviyo hiện có và gửi thông tin theo dõi tương ứng.

Bật Automatically add UTM parameters to links và nhấp vào Update UTM Tracking Settings để lưu các thay đổi.Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách bật mã theo dõi UTM cho luồng tự động trên Klaviyo.
Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách bật mã theo dõi UTM cho chiến dịch trên Klaviyo.
Vui lòng tham khảo bài viết của Klaviyo về cách thêm mã theo dõi UTM vào email và tin nhắn từ Klaviyo.

Bài viết liên quanTổng quan về Klaviyo
Hiểu dữ liệu ShopBase của bạn trong Klaviyo
Quản lý luồng tự động trên Klaviyo
Gửi chiến dịch email đến khách hàng với Klaviyo

Cập nhật vào: 20/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!