Bài viết về: Klaviyo
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Quản lý các chiến dịch email trên Klaviyo

Klaviyo là một nền tảng tiếp thị qua email được tạo cho các doanh nghiệp trực tuyến - có tính năng tự động hóa tiếp thị qua email và SMS mạnh mẽ. Việc tích hợp Klaviyo vào cửa hàng giúp bạn thực hiện các chiến dịch email marketing của mình một cách hiệu quả. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý các chiến dịch email trên Klaviyo.

Nội dung bài viếtA. Hiểu về chiến dịch Klaviyo
B. Xây dựng chiến dịch email
C. Chỉnh sửa chiến dịch email
D. Lên lịch cho một chiến dịch email
E. Hủy một email đã lên lịch/đang gửi

A. Hiểu về chiến dịch KlaviyoChiến dịch được tạo theo cách thủ công và được lên lịch để gửi đến danh sách đích mà bạn đã tạo trước. Ví dụ: email hàng tháng cho danh sách Newsletter hoặc thông báo Flash Sale được gửi đến khách hàng hiện tại dưới dạng văn bản.

B. Xây dựng chiến dịch emailĐăng nhập vào tài khoản Klaviyo của bạn.

Trong menu chính Klaviyo, đi tới Campaigns > Create Campaign > Email > Create Campaign.


Trong bước Recipients, điền thông tin vào các trường cần thiết: Name (Tên), Tags (Thẻ), Send to (Địa chỉ gửi đến), Don’t send to (Địa chỉ không muốn gửi đến), Skip recently emailed profiles (Bỏ qua các hồ sơ được gửi qua email gần đây), Tracking (Theo dõi).


Bạn có thể bật Include tracking parameters trong mục Tracking để tự động gắn thông số UTM vào cuối các đường liên kết chiến dịch của bạn. Khi thiết lập này được bật, các đường liên kết sẽ được gắn thẻ phù hợp với cài đặt theo dõi UTM mặc định của tài khoản của bạn. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm về thiết lập UTM trên Klaviyo.

Sau đó, chọn Continue to content để chuyển sang bước chỉnh sửa nội dung.

Trong bước Content, nhập Subject line (Tiêu đề email), Sender name (Tên người gửi), và Sender email address (Địa chỉ email người gửi). Bạn cũng có thể thêm một địa chỉ email nhận phản hồi nếu bạn muốn email phản hồi được gửi về một hòm thư đến khác (ví dụ: nếu bạn muốn email Klaviyo được gửi đến từ một email cá nhân nhưng phản hồi cho các email đó sẽ đi đến hòm thư hỗ trợ của cửa hàng).


Trong mục How would you like to design your email, chọn một trong các cách dưới đây để thiết kế nội dung email:

Drag and Drop (Kéo thả): Cách này cho phép bạn sử dụng trình chỉnh sửa email, tối ưu hóa email cho thiết bị di động và giúp đơn giản hóa việc thiết kế các bố cục email phức tạp.
Text Only (Chỉ có văn bản): Cách này phù hợp nếu bạn muốn gửi một email chỉ có văn bản và email đó có vẻ được gửi đến trực tiếp từ bạn, chứ không phải từ cửa hàng của bạn.
HTML: Cách này phù hợp nếu bạn đang nhập mẫu email HTML của riêng mình hoặc nếu bạn muốn viết mã một mẫu HTML từ đầu.


Nếu chọn cách Drag and Drop, bạn sẽ cần chọn một mẫu email để bắt đầu. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang chỉnh sửa để bắt đầu thiết kế. Vui lòng tham khảo hướng dẫn của Klaviyo về cách sử dụng trình chỉnh sửa Drag and Drop.

Thiết kế nội dung của bạn.

Trong trường hợp bạn muốn thử nghiệm các dòng tiêu đề và nội dung khác nhau để chỉnh sửa thông điệp và tối ưu hóa thời gian gửi, chọn Create A/B Test. Vui lòng tham khảo bài viết này từ Klaviyo để biết thêm thông tin về tính năng này.Nhấp vào Save Content > Continue to Review.

Trong bước Review, kiểm tra lại tất cả các cài đặt của bạn, sau đó nhấp vào Schedule or Send.


Thiết lập thời gian gửi theo lịch của bạn, sau đó chọn Schedule hoặc Send now.C. Chỉnh sửa chiến dịch emailĐăng nhập vào tài khoản Klaviyo của bạn.

Trong menu chính Klaviyo, đi tới Campaigns. Chọn chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa, sau đó thực hiện theo hướng dẫn trong phần B để hoàn tất cập nhật.

Bạn có thể chỉnh sửa chiến dịch được lên lịch và chiến dịch nháp, nhưng không thể chỉnh sửa các chiến dịch đã gửi.
Nếu chiến dịch được lên lịch để gửi trong hoặc ít hơn 15 phút, bạn phải lên lịch lại cho chiến dịch trước khi có thể chỉnh sửa.

D. Lên lịch cho một chiến dịch emailĐăng nhập vào tài khoản Klaviyo của bạn.

Trong menu chính Klaviyo, đi tới Campaigns.

Nhấp vào ba dấu chấm ở phía bên phải của chiến dịch bạn muốn lên lịch, sau đó chọn Reschedule.


Chỉ có thể lên lịch lại các chiến dịch đã được lên lịch hơn 15 phút so với thời điểm hiện tại.
Bạn không thể cập nhật múi giờ khi lên lịch lại các chiến dịch.

Chọn ngày và khung giờ mới. Sau đó, nhấp vào Schedule để lưu thay đổi.


E. Hủy một email đã lên lịch/đang gửiKhi bạn lên lịch trước cho một chiến dịch, bạn có thể hủy chiến dịch đó bất cứ lúc nào trước khi nó được gửi đi hoặc trong khi đang được gửi. Việc hủy chiến dịch đã lên lịch cho phép bạn thực hiện các thay đổi đối với chiến dịch, chẳng hạn như cập nhật danh sách mà chiến dịch sẽ được gửi đi.

Đăng nhập vào tài khoản Klaviyo của bạn.

Trong menu chính Klaviyo, đi tới Campaigns.

Nhấp vào ba dấu chấm dọc ở phía bên phải của chiến dịch bạn muốn lên lịch, sau đó chọn Cancel Send.


Đối với các chiến dịch lớn, quá trình lên lịch có thể mất một chút thời gian. Nút Cancel Send sẽ xuất hiện khi quá trình lên lịch vẫn đang diễn ra, cũng như sau khi hoàn tất lên lịch.

Xác nhận để hoàn tất việc hủy.

Khi bạn hủy một chiến dịch đang gửi, Klaviyo không thể khôi phục các email đã được gửi. Hành động hủy sẽ chỉ đảm bảo rằng các email khác đang trong quá trình đợi để được gửi đi sẽ bị hủy ngay lập tức. Số lượng email từ chiến dịch được gửi đi thành công sẽ phụ thuộc vào quá trình gửi email đang diễn ra tại bước nào ở thời điểm bạn nhấp chọn hủy.
Số liệu thống kê của một chiến dịch đang trong quá trình gửi sẽ được hiển thị trong phần tổng quan của chiến dịch đó. Trong báo cáo này, bạn cũng sẽ thấy ngày chiến dịch được lên lịch và ngày hủy bỏ.

Bài viết liên quanTổng quan về Klaviyo

Cập nhật vào: 18/10/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!