Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm mã theo dõi của các công cụ khác vào cửa hàng

ShopBase cho phép bạn thêm mã tùy chỉnh để thực hiện một số thay đổi có ích cho cửa hàng của mình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thêm mã tùy chỉnh của các công cụ theo dõi khác vào cửa hàng ShopBase.

Hướng dẫn



Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online store) > Cài đặt ưu tiên (Preferences).


Tại mục Script bổ sung (Additional scripts), thêm mã vào phần Đầu (Head) hoặc Thân (Body).


Hiện tại, ShopBase hỗ trợ thêm được các tag HTML sau:

Với phần <head>:
<link>
<meta>
<script>
<style>
<noscript>

Với phần <body>:
<script>
<noscript>

Nhấp vào Lưu (Save) để lưu thay đổi.

Bài viết liên quan



Tổng quan về mục Preferences
Tích hợp Klaviyo vào cửa hàng của bạn
Cài đặt Facebook Pixel và Conversions API
Cài đặt Google Analytics
Cài đặt mã theo dõi Hotjar cho cửa hàng

Cập nhật vào: 29/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!