Bài viết này cũng có sẵn trong:
ShopBase cho phép bạn thêm mã tùy chỉnh để thực hiện một số thay đổi có ích cho cửa hàng của mình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thêm mã tùy chỉnh của các công cụ theo dõi khác vào cửa hàng ShopBase.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Preferences.


Tại mục Additional scripts, thêm mã vào phần Head hoặc Body.Hiện tại, ShopBase hỗ trợ thêm được các tag HTML sau:

Với phần <head>:
<link>
<meta>
<script>
<style>
<noscript>

Với phần <body>:
<script>
<noscript>

Nhấp vào Save để lưu thay đổi.

Bài viết liên quan

Tổng quan về mục Preferences
Tích hợp Klaviyo vào cửa hàng của bạn
Cài đặt Facebook Pixel và Conversions API
Cài đặt Google Analytics
Cài đặt mã theo dõi Hotjar cho cửa hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!