Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm mã theo dõi của các công cụ khác vào cửa hàng

ShopBase cho phép bạn thêm mã tùy chỉnh để thực hiện một số thay đổi có ích cho cửa hàng của mình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thêm mã tùy chỉnh của các công cụ theo dõi khác vào cửa hàng ShopBase.

Hướng dẫnCửa hàng sử dụng Website BuilderTừ trang quản trị cửa hàng, đi đến Online Store > Design > Customize.


Đi đến Settings > General và dán đoạn mã vào Head hoặc Body thuộc muc· Additional scripts.


Cửa hàng sử dụng Theme EditorTại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Preferences.


Tại mục Additional scripts, dán đoạn mã vào Head hoặc Body.


ShopBase hỗ trợ thêm được các mã HTML sau:

Với phần <head>:
<link>
<meta>
<script>
<style>
<noscript>

Với phần <body>:
<script>
<noscript>

Nhấp vào Save để lưu thay đổi.

Bài viết liên quanTổng quan về mục Preferences
Tích hợp Klaviyo vào cửa hàng của bạn
Cài đặt Facebook Pixel và Conversions API
Cài đặt Google Analytics
Cài đặt mã theo dõi Hotjar cho cửa hàng

Cập nhật vào: 05/04/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!