Bài viết này cũng có sẵn trong:
ShopBase cho phép bạn thêm mã code tùy chỉnh để thực hiện một số thay đổi có ích cho cửa hàng của mình. Ngoài việc thêm mã code cho phép các công cụ theo dõi như Pinterest, Hotjar, Twitter, Bing,... bạn có thể thêm mã code tùy biến cho phép các công cụ theo dõi khác phân tích dữ liệu cửa hàng theo hướng dẫn của bài viết này.

Hướng dẫn

Từ trang ShopBase admin, đi đến Online store > Preferences.

Tại mục Additional scripts, thêm mã code vào phần Head hoặc Body.


Hiện tại ShopBase hỗ trợ thêm được các tag HTML sau:

Với phần <head>:
<link>
<meta>
<script>
<style>
<noscript>

Với phần <body>:
<script>
<noscript>

Ấn Save để lưu thay đổi.

Các bài viết liên quan

Tích hợp Klaviyo vào cửa hàng của bạn
Cài đặt Facebook Pixel và Conversions API
Cài đặt Google Analytics
Thêm mã theo dõi chuyển đổi của Google vào cửa hàng
Thêm mã theo dõi chuyển đổi của Twitter vào cửa hàng
Thêm mã theo dõi chuyển đổi của Bing vào cửa hàng
Cài đặt mã theo dõi Hotjar cho cửa hàng
Cài đặt Pinterest tag vào cửa hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!