Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Chặn hoặc cho phép một số quốc gia truy cập cửa hàng

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thêm mã code để chặn hoặc cho phép một số quốc gia truy cập vào cửa hàng.

Hướng dẫnNếu bạn sử dụng Website BuilderTại trang quản trị cửa hàng, đi tới Online Store > Design > Customize.


Tại mục General, phần inside <head> tag, sao chép và điền mã code vào ô trống.


Nếu bạn sử dụng Theme EditorTại trang quản trị cửa hàng, đi tới Online Store > Preferences.


Trong mục Scripts bổ sung (Additional scripts), phần Đầu (Head) bạn điền mã code dưới đây vào ô trống như hình dưới.


Mã code chặn, cấp quyền truy cập từ một số quốc giaMã code chặn khách truy cập từ một số quốc gia

<script>
(function() {
	// Update blocked countries list here
  var blockedCountries = {'CN': true, 'VN': true, 'US': false};

  var xhr = new XMLHttpRequest();
  var redirect = 'https://www.google.com/not-found';
  xhr.onreadystatechange = function() {
    if (xhr.readyState === 4) {
      var location = JSON.parse(xhr.responseText);
      if (location.result && location.result.country_code in blockedCountries && blockedCountries[location.result.country_code]) {
        window.location.href = redirect;
      }
    }
  };
  if (window.location.href.indexOf(redirect) === -1) {
    xhr.open('GET', 'https://' + window.location.host + '/api/catalog/location-lookup.json');
    xhr.send();
  }
})();
</script>


Mã code cấp quyền truy cập cho một số quốc gia

<script>
(function() {
  // Update allowed countries list here
  var allowedCountries = {'US': true, 'CA': true, 'UK': true, 'CN': false};

  var xhr = new XMLHttpRequest();
  var redirect = 'https://www.google.com/not-found';
  xhr.onreadystatechange = function() {
    if (xhr.readyState === 4) {
      var location = JSON.parse(xhr.responseText);

      var allow = false;
      if (!location.result) {
        allow = true;
      } else if (location.result.country_code in allowedCountries && allowedCountries[location.result.country_code]) {
        allow = true;
      }

      // Redirect if not allowed
      if (!allow) {
        window.location.href = redirect;
      }
    }
  };
  if (window.location.href.indexOf(redirect) === -1) {
    xhr.open('GET', 'https://' + window.location.host + '/api/catalog/location-lookup.json');
    xhr.send();
  }
})();
</script>


Bạn có thể thêm tên các quốc gia muốn chặn vào mục blockedCountries ở trong đoạn code, hoặc thêm tên các quốc gia muốn thêm vào mục allowedCountries ở trong đoạn code.

Nhấp vào Lưu (Save) để hoàn tất.

Sử dụng mã quốc gia gồm hai chữ cái theo định dạng ISO 3166-1 Alpha 2 tại đây.

Bài viết liên quanTổng quan về mục Preferences
Chặn lưu lượng truy cập từ phần mềm gián điệp vào cửa hàng

Cập nhật vào: 19/02/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!