Bài viết này cũng có sẵn trong:
Power Up Scripts là những đoạn mã sử dụng mã JavaScript hoặc CSS giúp bạn làm tốt nhiệm vụ tối ưu hóa cửa hàng (ví dụ: thêm tính năng đếm ngược hoặc thông tin về lịch sử các giao dịch thành công vào trang thanh toán, các đánh giá sản phẩm vào trang sản phẩm). Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thêm Power Up Scripts để tối ưu hóa cửa hàng trực tuyến của mình.

Nội dung chính bài viết

A. Thêm Power Up Scripts cho trang chủ và trang sản phẩm
B. Thêm Power Up Scripts cho trang thanh toán

A. Thêm Power Up Scripts cho trang chủ và trang sản phẩm

Một số Power Up Scripts, ShopBase cung cấp mà bạn có thể tham khảo:

Chặn hoặc cho phép một số quốc gia truy cập cửa hàng
Chặn lưu lượng truy cập từ phần mềm gián điệp vào cửa hàng
Thêm thông báo tùy chỉnh vào trang sản phẩm
Ẩn nút Paypal Express Checkout
Thêm Power Up Scripts để tối ưu hóa cửa hàng của bạn
Thêm Facebook Live Chat vào cửa hàng của bạn

Hướng dẫn

Sao chép mã Power Up Scripts

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Preferences

Trong mục Additional scripts, phần Head hoặc Body bạn điền mã code đã sao chép ở mục 1 ô trống như hình dưới.


Ấn Save để lưu.

B. Thêm Power Up Scripts cho trang thanh toán

Một số Power Up Scripts, ShopBase cung cấp mà bạn có thể tham khảo:

Thêm PayPal Guest Checkout trong trang thanh toán
Thêm đồng hồ đếm ngược và thông tin đáng tin cậy vào trang thanh toán

Hướng dẫn

Sao chép mã Power Up Scripts

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes > Customize. Chọn Checkout Page trong menu đổ xuống ở phía trên như hình dưới và điền mã code vào ô Put your custom JavaScript code here to add and change some content of Checkout pages bên cột trái.


Ấn Save để lưu

Các bài viết liên quan

Chặn hoặc cho phép một số quốc gia truy cập cửa hàng
Chặn lưu lượng truy cập từ phần mềm gián điệp vào cửa hàng
Thêm thông báo tùy chỉnh vào trang sản phẩm
Ẩn nút Paypal Express Checkout
Thêm Facebook Live Chat vào cửa hàng của bạn
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!