Bài viết này cũng có sẵn trong:
Power Up Scripts là những đoạn mã sử dụng mã JavaScript hoặc CSS giúp bạn làm tốt nhiệm vụ tối ưu hóa cửa hàng (ví dụ: thêm tính năng đếm ngược hoặc thông tin về lịch sử các giao dịch thành công vào trang thanh toán, các đánh giá sản phẩm vào trang sản phẩm). Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thêm Power Up Scripts để tối ưu hóa cửa hàng trực tuyến của mình.

Nội dung bài viết

A. Thêm Power Up Scripts cho trang chủ và trang sản phẩm
B. Thêm Power Up Scripts cho trang thanh toán

A. Thêm Power Up Scripts cho trang chủ và trang sản phẩm

Dưới đây là một số Power Up Scripts mà ShopBase cung cấp để bạn tham khảo:

Chặn hoặc cho phép một số quốc gia truy cập cửa hàng
Chặn lưu lượng truy cập từ phần mềm gián điệp vào cửa hàng
Thêm thông báo tùy chỉnh vào trang sản phẩm
Ẩn nút Paypal Express Checkout
Thêm Facebook Live Chat vào cửa hàng của bạn

Sao chép mã Power Up Scripts.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Preferences.


Trong mục Additional scripts, tại phần Head hoặc Body, điền mã code đã sao chép ở mục 1 vào ô trống như hình dưới.


Nhấp vào Save để lưu.

B. Thêm Power Up Scripts cho trang thanh toán

Dưới đây là một số Power Up Scripts mà ShopBase cung cấp để bạn tham khảo:

Thêm PayPal Guest Checkout trong trang thanh toán
Thêm đồng hồ đếm ngược và thông tin đáng tin cậy vào trang thanh toán

Sao chép mã Power Up Scripts.

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes > Customize. Chọn Checkout Page trong menu đổ xuống ở phía trên như hình dưới và điền mã code vào ô Put your custom JavaScript code here to add and change some content of Checkout pages bên cột trái.


Nhấp vào Save để lưu.

Bài viết liên quan

Chặn hoặc cho phép một số quốc gia truy cập cửa hàng
Chặn lưu lượng truy cập từ phần mềm gián điệp vào cửa hàng
Thêm thông báo tùy chỉnh vào trang sản phẩm
Ẩn nút Paypal Express Checkout
Thêm Facebook Live Chat vào cửa hàng của bạn
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!