Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm Power Up Scripts để tối ưu hóa cửa hàng của bạn

Power Up Scripts là những đoạn mã sử dụng mã JavaScript hoặc CSS giúp bạn làm tốt nhiệm vụ tối ưu hóa cửa hàng (ví dụ: thêm tính năng đếm ngược hoặc thông tin về lịch sử các giao dịch thành công vào trang thanh toán, các đánh giá sản phẩm vào trang sản phẩm). Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thêm Power Up Scripts để tối ưu hóa cửa hàng trực tuyến của mình.

Nội dung bài viếtA. Thêm Power Up Scripts cho trang chủ và trang sản phẩm
B. Thêm Power Up Scripts cho trang thanh toán

A. Thêm Power Up Scripts cho trang chủ và trang sản phẩmDưới đây là một số Power Up Scripts mà ShopBase cung cấp để bạn tham khảo:

Chặn hoặc cho phép một số quốc gia truy cập cửa hàng
Chặn lưu lượng truy cập từ phần mềm gián điệp vào cửa hàng
Thêm thông báo tùy chỉnh vào trang sản phẩm

Nếu bạn sử dụng Website BuilderSao chép mã Power Up Scripts.

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Design > Customize.


Đi tới Settings > General và dán mã đã sao chép vào phần Head hoặc Body trong Additional Scripts.


Power Up Scripts được thêm vào chỉ có hiệu lực trên giao diện cửa hàng và chưa hỗ trợ xem trước trong Website Builder.

Nếu bạn sử dụng Theme EditorSao chép mã Power Up Scripts.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online Store) > Cài đặt ưu tiên (Preferences).


Trong mục Script bổ sung (Additional scripts), tại phần Đầu (Head) hoặc Thân (Body), điền mã code đã sao chép ở mục 1 vào ô trống như hình dưới.


Nhấp vào Lưu (Save).

B. Thêm Power Up Scripts cho trang thanh toánMã Power Up Scripts cho trang thanh toán chỉ khả dụng với Theme Editor. Website Builder chưa hỗ trợ thêm mã tùy chỉnh cho trang thanh toán.

Dưới đây là một số Power Up Scripts mà ShopBase cung cấp để bạn tham khảo:

Thêm PayPal Guest Checkout trong trang thanh toán
Thêm đồng hồ đếm ngược và thông tin đáng tin cậy vào trang thanh toán

Sao chép mã Power Up Scripts.

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Design. Chọn chủ đề mà bạn muốn tùy chỉnh và nhấp Tùy chỉnh (Customize).


Chọn trang Checkout từ menu đổ xuống.


Chọn mục Custom scripts.


Thêm đoạn mã tùy chỉnh của bạn vào mục Custom javascript code.


Nhấp vào Save để lưu.

Bài viết liên quanChặn hoặc cho phép một số quốc gia truy cập cửa hàng
Chặn lưu lượng truy cập từ phần mềm gián điệp vào cửa hàng
Thêm thông báo tùy chỉnh vào trang sản phẩm

Cập nhật vào: 05/04/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!