Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm PayPal Guest Checkout trong trang thanh toán

PayPal là một dịch vụ trung gian dùng để thanh toán và chuyển tiền quốc tế qua mạng Internet. PayPal Guest Checkout cho phép người mua thanh toán chỉ với thẻ tín dụng của họ mà không cần đăng nhập vào tài khoản PayPal để hoàn tất giao dịch. Phần này hướng dẫn bạn cách thêm PayPal Guest Checkout vào trang thanh toán như bên dưới:Hướng dẫnTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes và nhấp vào Customize bên cạnh chủ đề mà bạn muốn chỉnh sửa.


Nhấp vào menu đổ xuống và chọn trang Checkout.


Chọn mục Custom scripts.


Dán đoạn mã tùy chỉnh phía dưới vào trường Custom javascript code.//
sbsdk.page.onContextUpdate(function() {
 var count = 0;
 var readyCheckInterval = setInterval(function() {
  var elementText = document.querySelectorAll('.blank-slate > p')[0]
  if (typeof elementText !== 'undefined') {
   clearInterval(readyCheckInterval);
   elementText.innerHTML = '<p style="color:#3399cc;">After clicking "Complete order", you will be redirected to PayPal to complete your purchase securely.</p><p>You could pay <strong style="font-weight: 800 !important;">without a Paypal Account</strong> by clicking "Pay with Debit or Credit Card". </p><p>Again, don\'t worry!You don \'t need a Paypal account to make a payment.</p>'
  }
  if (count === 8) {
   clearInterval(readyCheckInterval);
  }
  count++;
 }, 500);
})

//
document.addEventListener("change", function(e) {
 var elementText = document.querySelectorAll('.blank-slate > p')[0]
 if (e.target.value === 'paypal-express' && e.target.checked && typeof elementText !== 'undefined') {
  elementText.innerHTML = '<p style="color:#3399cc;">After clicking "Complete order", you will be redirected to PayPal to complete your purchase securely.</p><p>You could pay <strong style="font-weight: 800 !important;">without a Paypal Account</strong> by clicking "Pay with Debit or Credit Card". </p><p>Again, do not worry! You do not need a Paypal account to make a payment.</p>'
 }
 if (e.target.value === 'faster-pay' && e.target.checked && typeof elementText !== 'undefined') {
  elementText.innerHTML = 'After clicking "Complete order", you will be redirected to FasterPay to complete your purchase securely.'
 }
})


Đoạn mã tùy chỉnh này hoạt động trên cả giao diện thanh toán 1 bước và thanh toán 3 bước.
Ấn Save để lưu.

Thiết lập này chỉ khả dụng cho cửa hàng ShopBase.

Bài viết liên quanThêm đồng hồ đếm ngược và thông tin đáng tin cậy vào trang thanh toán
Thiết lập thanh xử lý đơn hàng và chính sách giao hàng trên trang cảm ơn

Cập nhật vào: 09/11/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!