Bài viết này cũng có sẵn trong:
Phần mềm gián điệp (tiếng anh gọi là spy tool) là những phần mềm được sử dụng để người dùng thu thập dữ liệu từ các cửa hàng trực tuyến có trên thị trường. Việc bị phần mềm gián điệp thu thập dữ liệu có thể khiến bạn sụt giảm hoặc mất hẳn doanh thu hiện có vì những người khác cũng sẽ biết được sản phẩm đang bán chạy trên cửa hàng của bạn và họ sẽ bán sản phẩm tương tự. Chặn lưu lượng truy cập từ các phần mềm gián điệp vào trang của bạn giúp bạn ngăn chặn rò rỉ dữ liệu ra ngoài. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chặn không cho các phần mềm này thu thập thông tin từ cửa hàng trực tuyến của bạn.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Preferences.

Trong mục Additional scripts, phần Head bạn điền mã dưới đây vào ô trống như hình dưới.

<script>
var blockReferrer = ['adspy.com', '0refer.com', 'spybadao.com', 'spypro.io'];

var cName = "__clfref"; function setCookie(e,o,t=2147483647){var n=new Date;n.setTime(n.getTime()+t);var r="expires="+n.toUTCString();document.cookie=e+"="+o+";"+r+";path=/"}function getCookie(e){for(var o=e+"=",t=decodeURIComponent(document.cookie).split(";"),n=0;n<t.length;n++){for(var r=t[n];" "==r.charAt(0);)r=r.substring(1);if(0==r.indexOf(o))return r.substring(o.length,r.length)}return""}function delete_cookie(e){document.cookie=e+"=; Path=/; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT;"}window.sbsdk.ready(function(){var e=window.sbsdk.shop.getPlatformDomain();-1!=document.referrer.indexOf(e+"/admin")&&delete_cookie(cName),""!=getCookie(cName)?window.location.href="http://google.com/not-found":document.referrer&&""!=document.referrer&&blockReferrer.some(function(e){if(-1!==document.referrer.indexOf(e))return setCookie(cName,1),window.location.href="https://www.google.com/not-found",!0})});
</script>


Bạn có thể thêm tên miền của các phần mềm gián điệp vào mục blockReferrer ở trong đoạn code mục 2.

Nhấn Save để lưu.

Lưu ý:

Do sự phức tạp về kỹ thuật, không thể chặn một số lưu lượng gián điệp nên chúng tôi chỉ có thể cung cấp hỗ trợ hạn chế cho vấn đề này.
Nếu bạn sử dụng miền http để chuyển hướng qua miền https, mã code trên của chúng tôi sẽ không thể phát hiện trang phần mềm gián điệp.

Các bài viết liên quan

Chặn lưu lượng truy cập từ phần mềm gián điệp vào cửa hàng
Thêm thông báo tùy chỉnh vào trang sản phẩm
Ẩn nút Paypal Express Checkout
Thêm Power Up Scripts để tối ưu hóa cửa hàng của bạn
Thêm Facebook Live Chat vào cửa hàng của bạn
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!