Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khi sử dụng quảng cáo Google, bạn có thể muốn xem các phân tích chi tiết về quảng cáo của mình để trả lời cho câu hỏi liệu các khách hàng truy cập vào trang từ quảng cáo có thực hiện một hành động nhất định nào hay ví dụ như mua hàng hay không. ShopBase với những tính năng cụ thể sẽ cho phép bạn theo dõi hành vi mua hàng của khách hàng bằng cách thêm mã theo dõi chuyển đổi (Conversion ID) và nhãn theo dõi chuyển đổi (Conversion Label). Hướng dẫn cài đặt dưới đây sẽ vận hành tốt nhất với mã theo dõi hành vi mua hàng (Purchases tracking).

Nội dung chính bài viết

A. Tạo mã theo dõi chuyển đổi và nhãn theo dõi chuyển đổi từ tài khoản Google Ads
B. Kích hoạt mã theo dõi chuyển đổi trên cửa hàng ShopBase

A. Tạo mã theo dõi chuyển đổi và nhãn theo dõi chuyển đổi từ tài khoản Google Ads

Lưu ý:

Bạn cần có tài khoản Google AdWords để sử dụng tính năng theo dõi này, nhấp vào đây để tạo tài khoản nếu bạn chưa có tài khoản.

Hướng dẫn

Truy cập vào trang quản trị tài khoản quảng cáo Google. Nhấn vào biểu tượng Tools trên thanh công cụ. Rồi nhấn vào Measurement >> Conversions.


Nhấn + Conversion để tạo chuyển đổi mới


Lựa chọn loại chuyển đổi Website


Bạn điền các thông tin để cài đặt mã chuyển đổi:
Category (chọn loại chuyển đổi, ví dụ: Purchase - mua hàng),
Conversion name (đặt tên cho chuyển đổi),
Value (chọn kiểu đo lường giá trị cho các chuyển đổi, các chuyển đổi có thể có giá trị giống nhau hoặc khác nhau),
Count (lựa chọn có cho phép ghi nhận những chuyển đổi khách lặp lại hành động hai lần hay không),
Click-through conversion window (chọn khoảng thời gian tối đa cho phép Google ghi nhận chuyển đổi sau khi khách nhấp vào quảng cáo, ví dụ một số người nhấp vào quảng cáo sau đó 20 ngày sau mới có chuyển đổi),
View-through conversion window (chọn khoảng thời gian tối đa cho phép Google ghi nhận người xem tương tác với quảng cáo),
Include in "Conversions" (lựa chọn có liệt kê các chuyển đổi này vào cột conversions trong báo cáo hay không),
Attribution model (chọn kiểu phân bổ cho các chuyển đổi trên Mạng tìm kiếm và Mua sắm cho các quảng cáo của bạn).

Ấn Create and continue.


Chọn Tag setup: Install the tag yourself.


Chọn Global site tag: The global site tag isn't installed on all your HTML pages


Chọn Event snippet: Page load.


Như bạn có thể thấy từ hình ảnh trên, mã theo dõi chuyển đổi và nhãn theo dõi chuyển đổi sẽ xuất hiện trong mục " Event snippet", sau "send_to". Vui lòng sao chép nó cho các bước phía sau sau. Ví dụ trong trường hợp trên là:

Conversion ID: AW-457160449

Conversion Label: M95LCO_02fwBEIHu_tkB

Nhấp Next >> Done để hoàn thành.

B. Kích hoạt mã theo dõi chuyển đổi trên cửa hàng ShopBase

Hướng dẫn

Truy cập trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store >> Preferences. Tìm mục Google Ads conversion

Thêm Conversion ID (mã theo dõi chuyển đổi) và Conversion Label (nhãn theo dõi chuyển đổi) bạn đã tạo từ mục A vào các ô tương ứng. Ấn Add other Conversion ID để thêm chuyển đổi mới.


Ấn Save để lưu. Kết quả theo dõi chuyển đổi trong tương lai sẽ được cập nhật trong bảng điều khiển Google Adwords.

Các bài viết liên quan

Cài đặt Facebook Pixel và Conversions API
Cài đặt Google Analytics
Thêm mã theo dõi chuyển đổi của Twitter vào cửa hàng
Thêm mã theo dõi chuyển đổi của Bing vào cửa hàng
Cài đặt mã theo dõi Hotjar cho cửa hàng
Cài đặt Pinterest tag vào cửa hàng
Thêm mã theo dõi của các công cụ khác vào cửa hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!