Bài viết về: Google Ads
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập Google Dynamic Remarketing cho cửa hàng ShopBase

Google Dynamic Remarketing giúp bạn hiển thị cho khách hàng truy cập những quảng cáo có chứa các sản phẩm dịch vụ cụ thể mà họ đã xem trên trang web của bạn trước đó. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thiết lập Google Dynamic Remarketing cho cửa hàng ShopBase.

Nội dung bài viếtA. Bật Google Dynamic Remarketing trên ShopBase
B. Liên kết tài khoản Google Ads và tài khoản Google Merchant Center của bạn với nhau
C. Tạo chiến dịch Google Dynamic Remarketing
D. Gửi dữ liệu nguồn cấp sản phẩm của bạn qua Google Merchant Center
E. Tạo quảng cáo đáp ứng (responsive ads)

A. Bật Google Dynamic Remarketing trên ShopBaseTại trang quản trị ShopBase, đi tới Marketing & Sales > Sales channels > Google Ads và nhập mã chuyển đổi trong trường Conversion ID. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách theo dõi Google Ads Conversions với ShopBase.

Đi tới mục Google Ads trong trang quản trị ShopBase
và thêm Conversion ID
Theo mặc định, Google Dynamic Remarketing được bật bất cứ khi nào mã chuyển đổi được thêm vào cửa hàng của bạn. Nếu tính năng này bị tắt trước đó, bạn có thể bật lại bằng cách tích chọn Enable Google Dynamic Remarking.


Chọn phương pháp bạn muốn theo dõi khách truy cập. Có 2 phương pháp sau:

Actions they took on your site (add to cart, purchase, etc.): Các hành động họ đã thực hiện trên trang web của bạn (thêm vào giỏ hàng, mua hàng, v.v.)
Pages they visited on your site (home page, product page, etc.): Các trang họ đã truy cập trên trang web của bạn (trang chủ, trang sản phẩm, v.v.)


Nhấp vào Save.

B. Liên kết tài khoản Google Ads và tài khoản Google Merchant Center của bạn với nhauĐăng nhập vào tài khoản Merchant Center của bạn.

Tìm biểu tượng 3 chấm thả xuống và nhấp vào Account linking.

Chọn Google Ads.

Nhập mã ID Google Ads của tài khoản bạn muốn liên kết.

Nhấp vào Add.

Đăng nhập vào tài khoản Google Ads và chấp thuận yêu cầu liên kết từ Merchant Center.

C. Tạo chiến dịch Google Dynamic RemarketingVui lòng tham khảo hướng dẫn của Google để biết thêm thông tin.

D. Gửi dữ liệu nguồn cấp sản phẩm của bạn qua Google Merchant CenterVui lòng tham khảo hướng dẫn của chúng tôi để biết thêm thông tin.

E. Tạo quảng cáo đáp ứng (responsive ads)Vui lòng tham khảo hướng dẫn của Google để biết thêm thông tin.

Bài viết liên quanThêm mã theo dõi chuyển đổi của Google vào cửa hàng

Cập nhật vào: 22/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!