Bài viết này cũng có sẵn trong:
Google Dynamic Remarketing hay còn gọi là tiếp thị lại động cho phép bạn hiển thị cho khách hàng truy cập vào cửa hàng của bạn trước đó những quảng cáo có chứa các sản phẩm dịch vụ cụ thể mà họ đã xem trên trang website của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thiết lập Google Dynamic Remarketing cho cửa hàng ShopBase.

Nội dung chính bài viết

A. Gắn mã cho cửa hàng ShopBase của bạn
B. Liên kết tài khoản Google Ads và tài khoản Google Merchant Center của bạn với nhau
C. Tạo chiến dịch Google Dynamic Remarketing
D. Gửi dữ liệu nguồn cấp sản phẩm của bạn qua Google Merchant Center
E. Tạo quảng cáo đáp ứng (responsive ads)

A. Gắn mã cho cửa hàng ShopBase của bạn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Preferences, trong mục Google Ads conversion tracking, nhập mã chuyển đổi trong trường Conversion ID. Bạn có thể tìm thấy mã chuyển đổi này trong phần Google Ads Tag của tài khoản quảng cáo Google.Trong trường hợp nếu bạn chưa có Google Ads Tag

Nhấn vào Tools & Setting với biểu tượng công cụ ở góc trên cùng bên phải của tài khoản Google Ads. Dưới phần nhãn Shared Library, nhấn vào Audience manager


Nhấn vào Audiences sources từ menu ở bên trái.

Nhấn vào Set up ở trong thẻ Google Ads tag.

Làm theo hướng dẫn để lấy các đoạn mã thẻ của bạn. Nhấp chuột vào Save and continue

Khi các đoạn mã của bạn xuất hiện, bạn có các tùy chọn để sử dụng Tag Manager, tải xuống thẻ hoặc gửi các đoạn mã qua email cho quản trị viên website của bạn. Các đoạn mã này sẽ được thêm vào giữa các thẻ (<head></head>) ở trên trang.

Trong trường hợp nếu bạn đã có sẵn Google Ads Tag

Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên cùng bên phải của tài khoản Google Ads của bạn. Dưới phần có nhãn Shared Library, nhấp vào Audience manager.


Nhấn vào Audiences sources từ menu ở bên trái.

Nhấn vào Details trong thẻ Google Ads tag

Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào mục Google Ads Tag.

Các đoạn mã của bạn sẽ xuất hiện, cùng với các tùy chọn để tải xuống hoặc để gửi chúng đến email của những người có liên quan.

Các đoạn mã nên được thêm vào giữa các thẻ (<head></head>) của website của bạn.

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn của Google để biết thêm thông tin.

B. Liên kết tài khoản Google Ads và tài khoản Google Merchant Center của bạn với nhau

Hướng dẫn

Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center của bạn.

Tìm biểu tượng 3 chấm thả xuống và nhấp vào Account linking.

Chọn Google Ads.

Nhập mã ID Google Ads của tài khoản bạn muốn liên kết.

Nhấn vào Add.

Đăng nhập vào tài khoản Google Ads và chấp thuận yêu cầu liên kết từ Merchant Center.

C. Tạo chiến dịch Google Dynamic Remarketing

Vui lòng tham khảo hướng dẫn của Google để biết thêm thông tin.

D. Gửi dữ liệu nguồn cấp sản phẩm của bạn qua Google Merchant Center

Vui lòng tham khảo hướng dẫn của chúng tôi để biết thêm thông tin.

E. Tạo quảng cáo đáp ứng (responsive ads)

Vui lòng tham khảo hướng dẫn của Google để biết thêm thông tin.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!