Bài viết này cũng có sẵn trong:
TrustPilot là một công cụ tổng hợp đánh giá sản phẩm dành riêng cho các doanh nghiệp trực tuyến. Việc thiết lập TrustPilot trên cửa hàng sẽ giúp bạn thu thập các đánh giá về sản phẩm và dịch vụ từ khách hàng qua email sau khi họ hoàn tất việc mua hàng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tích hợp TrustPilot vào cửa hàng.

Nội dung bài viết

A. Tích hợp TrustPilot vào cửa hàng
B. Xác minh kết quả

A. Tích hợp TrustPilot vào cửa hàng

Vui lòng làm theo hướng dẫn của TrustPilot trong bài viết này để lấy mã JavaScript từ TrustPilot.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Preferences, dán mã đã sao chép vào mục Head.


Sau khi dán mã, mục Head sẽ hiển thị như ảnh trên
Để nhận các biến thể bắt buộc từ ShopBase, dán mã bên dưới vào thẻ <script></script>.

window.sbsdk.ready(function(){
    window.sbsdk.checkout.onCompleteOrder(function(payload) {
      const order = window.sbsdk.checkout.getOrder();
      let productSkus = [];
      let products = [];
      for (let item of order.items) {
        productSkus.push(item.product_sku);
      }
      for (let item of order.items) {
        const url = window.location.host + '/products/' + item.product_title.trim().replaceAll(' ', '-');
        products.push({
          sku: item.product_sku,
          name: item.product_title,
          imageUrl: item.image,
          productUrl: url
        });
      }
      const trustpilot_invitation = {
  			  recipientEmail: order.email,
  		  	recipientName: window.sbsdk.checkout.getOrder().shipping_address.first_name,
  			  referenceId: 'Order ' + order.name,
  			  source: 'InvitationScript',
  			  productSkus: productSkus,
  			  products: products,
 		  };
 		  tp('createInvitation', trustpilot_invitation);
    })
  })


Sau khi dán mã, mục Head sẽ hiển thị như ảnh trên

Nhấp vào Save để lưu.

Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết này về ứng dụng Product review và cách để nhập đánh giá vào cửa hàng của bạn.

B. Xác minh kết quả

Sau khi hoàn thành tất cả các bước trong phần A để tích hợp TrustPilot vào cửa hàng, bạn có thể kiểm tra xem mọi thứ có hoạt động bình thường hay không bằng cách làm theo hướng dẫn dưới đây:

Trong Trustpilot Business, đi tới Get reviews > Invitation Settings > Timing and frequency.

Trong mục Send a service review invitation, chọn 0 days after your customer's order. (0 ngày sau khi khách hàng đặt hàng).


Sau khi xác minh kết quả, bạn có thể tùy chỉnh cài đặt theo mong muốn.
Đặt đơn hàng thử nghiệm trên cửa hàng của bạn. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách đặt đơn hàng thử nghiệm trên cửa hàng ShopBase, và trên cửa hàng PrintBase.

Sau khi đơn hàng của bạn hoàn tất, một email như hình bên dưới sẽ được gửi đến email đặt hàng của bạn để thông báo về quá trình tích hợp đã thành công.


Giờ đây, hệ thống đã có thể tự động gửi lời mời đánh giá cho khách hàng sau khi họ hoàn tất việc mua hàng.

Bài viết liên quan

Thêm mã theo dõi của các công cụ khác vào cửa hàng
Tổng quan về mục Preferences
Tổng quan về ứng dụng Product Reviews
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!