Bài viết này cũng có sẵn trong:
PrintBase cho phép bạn đặt một đơn hàng thử nghiệm trên cửa hàng của chính bạn để kiểm tra trải nghiệm khách hàng cho quá trình thanh toán một đơn hàng. Phần này hướng dẫn bạn tạo đơn hàng thử nghiệm trên cửa hàng PrintBase của mình.

Nội dung chính bài viết

A. Bật chế độ cho phép đặt đơn hàng thử nghiệm
B. Đặt đơn hàng thử nghiệm
C. Xem đơn hàng thử nghiệm

A. Bật chế độ cho phép đặt đơn hàng thử nghiệm

Để có thể đặt đơn hàng thử nghiệm trên cửa hàng PrintBase, bạn cần bật chế độ cho phép đặt đơn hàng thử nghiệm với tất các cổng thanh toán trên cửa hàng PrintBase của mình. Khi chế độ này được bật, tất cả các đơn đặt hàng đều ở dạng đơn đặt hàng thử nghiệm (nếu sử dụng phương thức thanh toán thử nghiệm như hướng dẫn ở mục B trong quá trình thanh toán đơn hàng). Nếu khách hàng dùng phương thức thanh toán của họ để thanh toán cho đơn hàng khi cửa hàng bật chế độ này, hệ thống sẽ báo lỗi. Do đó, bạn phải chắc chắn chỉ bật chế độ này để kiểm tra quá trình đặt hàng, tắt chế độ này đi khi đưa cửa hàng vào vận hành và có khách truy cập vào cửa hàng.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Payment providers.

Ở mục Payment test mode, đánh dấu tích vào ô Enable test mode để bật chế độ cho phép đặt đơn hàng thử nghiệm.B. Đặt đơn hàng thử nghiệm

Đi đến cửa hàng trực tuyến của bạn và đặt đơn hàng như một khách hàng. Tại trang thanh toán, bạn sẽ thấy một thông báo nhỏ rằng chế độ cho phép đặt đơn hàng thử nghiệm đang bật và chủ cửa hàng sẽ không nhận được khoản thanh toán cho đơn hàng này.


Có 2 phương pháp thanh toán có thể sử dụng là thẻ tín dụng và Paypal.

Đối với thẻ tín dụng

Bạn có thể sử dụng các loại thẻ Stripe chuyên để để đặt hàng thử nghiệm trong trường hợp này. Cụ thể:

Dùng mã số thẻ 4242424242424242 để thực hiện thanh toán hợp lệ (Approved)
Dùng mã số thẻ 4000000000000002 để thực hiện thanh toán bị từ chối (Declined)

Các thông tin còn lại như tên chủ thẻ, ngày hết hạn của thẻ, mã bảo mật thẻ bạn có thể điền tùy ý (lưu ý ngày hết hạn của thẻ phải là ngày ở trong tương lai).

Đối với Paypal

Truy cập vào trang tạo tài khoản Sandbox, chọn Personal Account bấm Next

Điền các thông tin cần thiết (email, tên, mật khẩu) vào trang tiếp theo


Điền thông tin về địa chỉ và thông tin liên lạc ở trang kế tiếp


Bấm Get started tương ứng với mục Buy with confidenceLúc này tài khoản thử nghiệm Paypal Sandbox đã được tạo, bạn có thể sử dụng nó để thử nghiệm việc mua hàng trên trang.

C. Xem đơn hàng thử nghiệm

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Orders > All orders. Bạn sẽ thấy danh sách các đơn hàng được đặt trên cửa hàng được liệt kê ở đây. Thông tin về đơn đặt hàng thử nghiệm sẽ giống hệt đơn đặt hàng thật.


Nhấp vào bất kỳ đơn đặt hàng thử nghiệm nào mà bạn muốn xem để xem thông tin chi tiết về đơn đặt hàng đó.

Các bài viết liên quan

Các câu hỏi thường gặp về PrintBase
Tạo chiến dịch mới với ShopBase & PrintBase
Tạo chiến dịch cá nhân hóa với PrintBase & ShopBase
Quản lý campaign trên PrintBase
Tổng quan quản lý đơn hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!