Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm thẻ, ghi chú hoặc chỉnh sửa đơn hàng

ShopBase cho phép người bán chỉnh sửa thông tin của một đơn hàng bao gồm thông tin liên hệ (contact information), địa chỉ giao hàng (shipping address), ghi chú (note), thẻ (tag). Những thông tin được chỉnh sửa chỉ có nhân viên có tài khoản quản trị cửa hàng mới được biết.

Hướng dẫnTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Đơn hàng (Orders) > Tất cả đơn hàng (All Orders).


Tại đây bạn có thể thấy danh sách các đơn hàng, nhấp vào xem thông tin chi tiết một đơn hàng mà bạn muốn chỉnh sửa.


Ở góc bên phải của màn hình, bạn có thể tìm thấy một số phần mà ShopBase cho phép chỉnh sửa như: Ghi chú (Notes), Thông tin liên hệ (Contact Information), Địa chỉ giao hàng (Shipping address)Thẻ (Tags). Nhấn Chỉnh sửa (Edit) tại các mục để cập nhật hoặc bổ sung thông tin. Sau khi thay đổi thông tin bạn ấn Lưu (Save). Riêng với phần thẻ (dùng để quản lý, tìm kiếm các đơn hàng dễ dàng hơn), bạn nhập các thẻ mà bạn muốn vào hộp Thẻ (Tags) rồi ấn Enter để thêm thẻ.Nhấp Lưu thay đổi (Save changes) để hoàn tất.

Các bài viết liên quanXem một đơn hàng
Xem tiến trình của đơn hàng
Lấy thông tin để liên hệ với khách hàng
Xem trang trạng thái đơn hàng
Lưu trữ một đơn hàng
Hủy một đơn hàng
Hoàn tiền một đơn hàng

Cập nhật vào: 19/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!