Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo đơn hàng thử nghiệm trên ShopBase

Bằng cách đặt hàng thử nghiệm, bạn có thể đảm bảo rằng quy trình thanh toán và các cài đặt khác trên cửa hàng đều hoạt động chính xác mà không bị tính phí. Để tạo đơn hàng thử nghiệm, bạn cần nhập thông tin thanh toán thử nghiệm tại trang thanh toán. Bạn có thể mô phỏng các loại giao dịch khác nhau, tùy thuộc vào thông tin bạn nhập.

Hướng dẫnTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Cài đặt (Settings) > Nhà cung cấp thanh toán (Payment providers).


Nếu bạn có bật thanh toán thẻ tín dụng nào, vui lòng tạm thời tắt trước khi tiếp tục. Nhấp vào tài khoản và chọn Ngưng kích hoạt (Deactivate), sau đó xác nhận việc hủy kích hoạt cho thẻ đó.

Trong Test gateway, kích hoạt Enable Test Gateway.


Sau khi cổng thử nghiệm được kích hoạt thành công, Test card information sẽ được hiển thị trên trang tổng quan của bạn. Tại đây, bạn có thể sao chép các số Card number, Expiration DateCVV/CVC để sử dụng sau này khi đặt hàng. Thông tin này sẽ mô phỏng một giao dịch Approved.


Để tạo đơn hàng thử nghiệm, truy cập vào cửa hàng trực tuyến của bạn và đặt hàng. Khi thanh toán, hãy nhập chi tiết thẻ tín dụng thử nghiệm sau:

Bạn có thể tham khảo Stripe test cards để đặt hàng.

Trong Card number: Dán Card number đã sao chép ở bước 3 (4242424242424242) để mô phỏng giao dịch Approved. Để mô phỏng giao dịch Từ chối, hãy nhập 4000000000000002.
Tại Cardholder name: Nhập tên chủ thẻ bất kỳ.
Tại Date: Dán Ngày hết hạn đã sao chép ở bước 3 hoặc nhập bất kỳ ngày nào trong tương lai mà bạn muốn.
Trong CVV: Dán CVV/CVC đã sao chép ở bước 3 hoặc sử dụng ba số bất kỳ làm Card Security Code mà bạn muốn.Nếu Test Gateway được kích hoạt và tên miền công khai của bạn vẫn là miền onshopbase.com, sẽ có một cảnh báo cho bạn (và khách hàng, nếu có) kết nối và thiết lập tên miền chính trước khi hoàn tất trang web và chạy quảng cáo trên các nền tảng khác. Sau khi kết nối thành công miền công khai mới (tên miền không bao gồm onshopbase.com), thông báo này sẽ biến mất.


Trong khi Test Gateway được thiết lập, mọi đơn hàng bạn tạo đều là đơn hàng thử nghiệm.
Đơn đặt hàng thử nghiệm không được tính trong trang Analytics.

Bài viết liên quanTổng quan về các phương thức thanh toán
Tổng quan về đơn hàng

Cập nhật vào: 03/05/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!