Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo đơn hàng thử nghiệm trên ShopBase

Bằng cách đặt hàng thử nghiệm, bạn có thể đảm bảo rằng quy trình thanh toán và các cài đặt khác trên cửa hàng đều hoạt động chính xác mà không bị tính phí. Để tạo đơn hàng thử nghiệm, bạn cần nhập thông tin thanh toán thử nghiệm tại trang thanh toán. Bạn có thể mô phỏng các loại giao dịch khác nhau, tùy thuộc vào thông tin bạn nhập.

Hướng dẫnTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Cài đặt (Settings) > Nhà cung cấp thanh toán (Payment providers).


Nếu bạn có bật thanh toán thẻ tín dụng nào, vui lòng tạm thời tắt trước khi tiếp tục. Nhấp vào tài khoản và chọn Ngưng kích hoạt (Deactivate), sau đó xác nhận việc hủy kích hoạt cho thẻ đó.

Tại mục Chấp nhận thẻ tín dụng (Accept credit cards), nhấp vào Chọn nhà cung cấp bên thứ ba (Choose third-party provider).


Chọn Test Gateway.


Nhập tên tài khoản vào mục Tên tài khoản (Account Name) theo mong muốn. Tên tài khoản này sẽ chỉ được hiển thị trong trang quản trị ShopBase và trang chi tiết đơn hàng. Sau đó, nhấp vào Thêm tài khoản (Add account).


Sau khi kích hoạt thành công, tài khoản sẽ được hiển thị trên trang Nhà cung cấp thanh toán (Payment provider).


Để đặt hàng thử nghiệm, truy cập vào cửa hàng trực tuyến của bạn và đặt một đơn hàng như thông thường. Tại bước xác nhận thanh toán, nhập thông tin thẻ tín dụng sau đây thay vì thông tin của thẻ thật:

Bạn có thể dùng thẻ thử nghiệm của Stripe để đặt đơn hàng.

Trong mục Card number: nhập các số thẻ như sau.

4242424242424242 - Để thực hiện thanh toán được duyệt (Approved).
4000000000000002 - Để thực hiện thanh toán bị từ chối (Declined).

Trong mục Cardholder name: nhập tên chủ thẻ bất kỳ.
Trong mục Date: nhập ngày bất kỳ.
Trong mục CVV: sử dụng ba số bất kỳ làm Card Security Code.


Bất kì đơn hàng nào bị hủy và hoàn tiền sẽ không mất phí hay chịu phí giao dịch.
Nếu Test Gateway (cổng thanh toán thử nghiệm) được kích hoạt và tên miền của cửa hàng vẫn dưới dạng onshopbase.com, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo cho bạn (và khách hàng, nếu có) để kết nối và thiết lập tên miền chính (primary domain) trước khi chính thức khởi chạy cửa hàng và chạy quảng cáo trên các nền tảng khác. Sau khi kết nối thành công (tên miền tùy chỉnh không bao gồm onshopbase.com), thông báo này sẽ không hiển thị nữa.


Trong khi thiết lập Test Gateway (cổng thanh toán thử nghiệm), mọi đơn hàng được tạo là một đơn hàng thử nghiệm.

Bài viết liên quanTổng quan về các phương thức thanh toán
Tổng quan về đơn hàng

Cập nhật vào: 13/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!