Bài viết này cũng có sẵn trong:
Đánh giá sản phẩm (Product Reviews) là một ứng dụng ShopBase giúp người bán hiển thị và quản lý các đánh giá sản phẩm trong cửa hàng. Điều này giúp cửa hàng tăng độ tin cậy đối với khách truy cập trang web, từ đó tăng tỉ lệ chuyển đổi và doanh thu của cửa hàng. Các bài đánh giá có thể được hiển thị trên trang sản phẩm hoặc trang Tất cả các bài đánh giá.

Product Reviews cho phép bạn nhập các bài đánh giá từ tệp CSV hoặc qua AliExpress; tự động phê duyệt đánh giá của khách hàng dựa trên các điều kiện đặt trước; nhắc nhở khách hàng phản hồi sau khi mua hàng; hiển thị các bài đánh giá trên kết quả tìm kiếm của Google thông qua Google Reviews Snippet; quản lý và thay đổi hiển thị đánh giá.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thực hiện các hành động liên quan đến ứng dụng Đánh giá sản phẩm để hỗ trợ cho việc kinh doanh của bạn.

Phần này bao gồm

Hiển thị đánh giá sản phẩm trên cửa hàng
Nhập các đánh giá từ Aliexpress vào Product Reviews
Nhận và chia sẻ các đánh giá trên cơ sở dữ liệu PrintBase
Nhập các đánh giá vào ứng dụng Product Reviews bằng tệp CSV
Hiểu về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews
Thêm Google Reviews Snippet vào Product Reviews
Quản lý các đánh giá trên ứng dụng Product Reviews
Hiển thị tất cả đánh giá trên cùng một trang All reviews
Tự động hiển thị đánh giá trên cửa hàng
Nhóm các đánh giá sản phẩm
Khuyến khích khách hàng viết đánh giá sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!