Bài viết này cũng có sẵn trong:
Product Grouping cho phép bạn tạo các nhóm sản phẩm liên quan và chia sẻ reviews giữa tất cả các sản phẩm trong cùng một nhóm. Khi một nhóm reviews được kích hoạt trên cửa hàng của bạn, tất cả sản phẩm trong cùng nhóm đó sẽ có cùng đánh giá mà bạn đã chọn. Giả sử bạn bán một kiểu giày nhất định với một loạt các biến thể màu sắc khác nhau. Khách hàng của bạn chỉ có thể để lại các đánh giá cho mỗi màu. Bằng cách phân nhóm các sản phẩm, bạn có thể hiển thị tất cả các đánh giá cho tất cả các màu của kiểu giày đó.

Đây là cách hữu ích giúp bạn tận dụng các reviews trước của các sản phẩm bán chạy để xây dựng lòng tin về sản phẩm mới trên cửa hàng của mình. Ví dụ như khi bạn ra mắt màu mới của giày, nếu bạn thêm sản phẩm vào nhóm thích hợp thì khi khách truy cập vào cửa hàng sẽ thấy đánh giá của mẫu giày tương tự với những màu đã có trước đó.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị Product Reviews, nhấp vào menu Product Groups, nhấn Add new product group.


Đặt tên nhóm sản phẩm trong mục Title, chọn sản phẩm trong cùng collections/ tags/vendors mà bạn muốn chia sẻ đánh giá.


Nhấn Save để lưu. Khi đó sản phẩm trong cùng một nhóm bạn vừa tạo sẽ chia sẻ đánh giá với nhau.

Các bài viết liên quan

Tổng quan về ứng dụng Product Reviews
Hiển thị đánh giá sản phẩm trên cửa hàng
Nhập các đánh giá từ Aliexpress vào Product Reviews
Nhận và chia sẻ các đánh giá trên cơ sở dữ liệu PrintBase
Nhập các đánh giá vào ứng dụng Product Reviews bằng tệp CSV
Hiểu về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews
Thêm Google Reviews Snippet vào Product Reviews
Quản lý các đánh giá trên ứng dụng Product Reviews
Hiển thị tất cả đánh giá trên cùng một trang All reviews
Tự động hiển thị đánh giá trên cửa hàng
Khuyến khích khách hàng viết đánh giá sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!