Bài viết về: Product Review
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Nhóm các đánh giá sản phẩm

Product Grouping cho phép bạn tạo các nhóm sản phẩm liên quan và chia sẻ đánh giá giữa tất cả các sản phẩm trong cùng một nhóm. Khi một nhóm đánh giá được kích hoạt trên cửa hàng của bạn, tất cả sản phẩm trong cùng nhóm đó sẽ có cùng đánh giá mà bạn đã chọn. Ví dụ, bạn đăng bán một kiểu giày nhất định với một loạt các biến thể và màu sắc khác nhau, khách hàng chỉ có thể để lại các đánh giá cho một màu sắc. Bằng cách phân nhóm các sản phẩm, bạn có thể hiển thị tất cả các đánh giá cho tất cả các màu của kiểu giày đó.

Đây là cách hữu ích giúp bạn tận dụng các đánh giá trước của các sản phẩm bán chạy để xây dựng lòng tin về sản phẩm mới trên cửa hàng. Ví dụ như khi bạn ra mắt màu mới của giày, nếu bạn thêm sản phẩm vào nhóm thích hợp thì khi khách truy cập vào cửa hàng sẽ thấy đánh giá của mẫu giày tương tự với những màu đã có trước đó.

Hướng dẫnTại trang quản trị cửa hàng, đi tới Apps > Product Reviews.


Trong mục Product Group, nhấp vào Add product group.


Đặt tên nhóm sản phẩm trong mục Name, chọn sản phẩm trong cùng collections/ tags/vendors mà bạn muốn chia sẻ đánh giá.


Nhấp Save để lưu. Khi đó sản phẩm trong cùng một nhóm bạn vừa tạo sẽ chia sẻ đánh giá với nhau.

Chỉ các sản phẩm được thêm đánh giá trực tiếp mới hiển thị số sao trong mục đánh giá chung. Các sản phẩm chia sẻ đánh giá với sản phẩm khác bằng tính năng nhóm đánh giá sẽ KHÔNG hiển thị số sao.

Sản phẩm được thêm đánh giá

Sản phẩm có đánh giá được chia sử từ sản phẩm khác

Bài viết liên quanTổng quan về ứng dụng Product Reviews
Hiển thị đánh giá sản phẩm trên cửa hàng
Nhập các đánh giá vào ứng dụng Product Reviews bằng tệp CSV
Hiểu về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews
Quản lý các đánh giá trên ứng dụng Product Reviews
Hiển thị tất cả đánh giá trên cùng một trang All reviews
Tự động hiển thị đánh giá trên cửa hàng
Khuyến khích khách hàng viết đánh giá sản phẩm

Cập nhật vào: 10/11/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!