Bài viết này cũng có sẵn trong:
Hiển thị đánh giá sản phẩm là một trong những cách tốt nhất để khuyến khích khách hàng mua sản phẩm của bạn và xây dựng lòng tin thương hiệu. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách hiển thị các đánh giá sản phẩm trên cửa hàng ShopBase bằng ứng dụng Product Reviews được tích hợp sẵn trong các cửa hàng ShopBase.

Nội dung chính bài viết

A. Nhập dữ liệu các đánh giá lên cửa hàng ShopBase
B. Chỉnh sửa cách các đánh giá hiển thị trên cửa hàng ShopBase

A. Nhập dữ liệu các đánh giá lên cửa hàng ShopBase

Có hai cách để nhập dữ liệu các đánh giá lên cửa hàng ShopBase, đó là:

Nhập đánh giá từ Aliexpress
Nhập đánh giá từ tệp CSV

B. Chỉnh sửa cách các đánh giá hiển thị trên cửa hàng ShopBase

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Product Reviews

Chọn Customization ở bên trái để chỉnh sửa hiển thị các đánh giá sản phẩm trên cửa hàng.

Chỉnh sửa các yếu tố như phông chữ, màu sắc, nội dung được phép hiển thị,... ở mục AppearanceChỉnh sửa các yếu tố như bố cục sắp xếp các đánh giá, vị trí của ảnh, số lượng đánh giá trong một trang, cách sắp xếp các đánh giá trong trang sản phẩm ở mục Review widgetChỉnh sửa các yếu tố như bố cục sắp xếp các đánh giá, số lượng đánh giá, cách sắp xếp các đánh giá trong trang chủ và trang thanh toán ở mục Review carousel. Bạn có thể bấm vào Continue displaying in Checkout page nếu bạn muốn những đánh giá này được hiển thị ở trang thanh toánBài viết liên quan

Tổng quan về ứng dụng Product Reviews
Nhập các đánh giá từ Aliexpress vào Product Reviews
Nhận và chia sẻ các đánh giá trên cơ sở dữ liệu PrintBase
Nhập các đánh giá vào ứng dụng Product Reviews bằng tệp CSV
Hiểu về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews
Thêm Google Reviews Snippet vào Product Reviews
Quản lý các đánh giá trên ứng dụng Product Reviews
Hiển thị tất cả đánh giá trên cùng một trang All reviews
Tự động hiển thị đánh giá trên cửa hàng
Nhóm các đánh giá sản phẩm
Khuyến khích khách hàng viết đánh giá sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!