Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong trường hợp sản phẩm của bạn được nhập thông tin từ sản phẩm của nhà cung cấp trên Aliexpress thì bạn có thể tận dụng những đánh giá trên Aliexpress vào cửa hàng của mình để tăng độ tin cậy khi bán hàng. Bài viết này hướng dẫn bạn nhập các đánh giá của sản phẩm từ Aliexpress bằng Product Reviews.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Product Reviews.Nhấp vào Imports và chọn Import reviews trong mục AliExpress.


Khi bảng popup xuất hiện, nhập tên sản phẩm của cửa hàng vào trường Search product to review, và nhập liên kết sản phẩm trên Aliexpress mà bạn muốn lấy đánh giá từ sản phẩm đó vào trường URL of product in AliExpress.


Nhấp vào Continue để chuyển đến bước tiếp theo. Tại đây, bạn có thể lựa chọn:

Import reviews from: chọn các đánh giá có một số điểm nhất định mới được nhập vào cửa hàng.
Maximum number of reviews per link: số đánh giá lấy từ mỗi liên kết sản phẩm AliExpress.
Country filters: lọc các quốc gia bạn muốn nhận đánh giá sản phẩm.
Content filters: chọn nhập các đánh giá có hình ảnh.
Review date: chọn giữ ngày gốc của các đánh giá.


Nhấp vào Get reviews để hệ thống bắt đầu quá trình nhập các đánh giá từ AliExpress. Sau khi quá trình này hoàn thành, ShopBase sẽ gửi thông báo cho bạn qua email bạn đăng ký cửa hàng.

Related articles

Tổng quan về ứng dụng Product Reviews
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!