Bài viết về: Product Review
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Nhập các đánh giá từ Aliexpress vào Product Reviews

Trong trường hợp sản phẩm của bạn được nhập thông tin từ sản phẩm của nhà cung cấp trên AliExpress thì bạn có thể tận dụng những đánh giá trên AliExpress vào cửa hàng của mình để tăng độ tin cậy khi bán hàng. Bài viết này hướng dẫn bạn nhập các đánh giá của sản phẩm từ AliExpress bằng Product Reviews.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Product Reviews.


Nhấp vào Imports và chọn Import reviews trong mục AliExpress.


Khi cửa sổ mới xuất hiện, chọn sản phẩm từ cửa hàng của bạn tại trường Search product to review, và nhập liên kết sản phẩm trên AliExpress chứa các đánh giá mà bạn muốn lấy vào trường URL of product in AliExpress. Sau khi chọn, các đánh giá của sản phẩm từ liên kết đã nhập ở mục URL of product in AliExpress sẽ được thêm vào sản phẩm bạn chọn ở trường Search product to review dựa theo các điều kiện được chọn ở bước 4 tiếp theo.


Nhấp vào Continue để chuyển đến bước tiếp theo. Tại đây, bạn có thể lựa chọn:

Import reviews from: chọn các đánh giá có một số điểm nhất định mới được nhập vào cửa hàng.
Maximum number of reviews per link: số đánh giá lấy từ mỗi liên kết sản phẩm AliExpress.
Country filters: lọc các quốc gia bạn muốn nhận đánh giá sản phẩm.
Content filters: chọn nhập các đánh giá có hình ảnh.
Review date: chọn giữ ngày gốc của các đánh giá.


Nhấp vào Get reviews để hệ thống bắt đầu quá trình nhập các đánh giá từ AliExpress. Sau khi quá trình này hoàn thành, ShopBase sẽ gửi thông báo cho bạn qua email bạn đăng ký cửa hàng.

Bài viết liên quanTổng quan về ứng dụng Product Reviews

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!