Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong trường hợp sản phẩm của bạn được nhập thông tin từ sản phẩm của nhà cung cấp trên Aliexpress thì bạn có thể tận dụng những đánh giá trên Aliexpress vào cửa hàng của mình để tăng độ tin cậy khi bán hàng. Bài viết này hướng dẫn bạn nhập các đánh giá của sản phẩm từ Aliexpress bằng Product Reviews.

Hướng dẫn

Đi đến trang quản trị ứng dụng Product Reviews của bạn và nhấp chuột vào Imports. Ấn vào nút Import reviews tương ứng với phần AliExpress.


Khi bảng popup xuất hiện, bạn nhập tên sản phẩm của cửa hàng vào trường Search product to import review và nhập liên kết sản phẩm trên Aliexpress mà bạn muốn lấy đánh giá từ sản phẩm đó vào trường URL of product in AliExpress


Ấn Continue để chuyển đến bước tiếp theo. Tại đây, bạn có thể lựa chọn

Import reviews from: chọn các đánh giá có một số điểm nhất định mới được nhập vào cửa hàng tại đây
Maximum number of reviews per link: số đánh giá lấy từ mỗi liên kết sản phẩm Aliexpress
Country filters: chỉ lấy đánh giá của khách hàng thuộc quốc gia nào thì bạn đánh dấu tích vào quốc gia đó
Content filters: lựa chọn có lấy đánh giá kèm ảnh hay không
Translation settings: lựa chọn dịch đánh giá sang tiếng Anh hay không


Ấn Get reviews để hệ thống bắt đầu quá trình nhập các đánh giá từ Aliexpress. Sau khi quá trình này hoàn thành, ShopBase sẽ gửi thông báo cho bạn qua email bạn đăng ký cửa hàng.

Bài viết liên quan

Tổng quan về ứng dụng Product Reviews
Nhận và chia sẻ các đánh giá trên cơ sở dữ liệu PrintBase
Nhập các đánh giá vào ứng dụng Product Reviews bằng tệp CSV
Hiểu về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews
Thêm Google Reviews Snippet vào Product Reviews
Quản lý các đánh giá trên ứng dụng Product Reviews
Hiển thị tất cả đánh giá trên cùng một trang All reviews
Tự động hiển thị đánh giá trên cửa hàng
Nhóm các đánh giá sản phẩm
Khuyến khích khách hàng viết đánh giá sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!