Bài viết này cũng có sẵn trong:
Ứng dụng Product Reviews là một ứng dụng hữu ích của ShopBase hỗ trợ người dùng quản lý đánh giá của khách hàng trên cửa hàng. Product Reviews không chỉ giúp người dùng xây dựng độ tin cậy của cửa hàng mà còn khuyến khích khách hàng mua nhiều sản phẩm hơn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý các đánh giá trên ứng dụng Product Reviews.

Nội dung bài viết

A. Quản lý tất cả các đánh giá trên trang All Reviews
B. Quản lý từng đánh giá trên trang Edit Review

A. Quản lý tất cả các đánh giá trên trang All Reviews

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Product Reviews.

Nhấp vào All reviews ở cột bên trái. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các đánh giá hiển thị bên cột phải.


Trang All Reviews được trình bày theo 5 cột:

All: Danh sách tất cả các đánh giá trên cửa hàng của bạn (bao gồm Published và Unpublished).
Published: Các đánh giá được hiển thị trên cửa hàng.
Unpublished: Các đánh giá bị ẩn trên cửa hàng.
Featured: Các đánh giá trong mục này được hiển thị trong mục Featured.
Store Reviews: Các đánh giá dành cho cửa hàng, hiển thị trên thanh Store Reviews ở trang sản phẩm.

B. Quản lý từng đánh giá trên trang Edit Review

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Product Reviews.

Nhấp vào All reviews ở cột bên trái. Chọn bất kì đánh giá nào bạn muốn chỉnh sửa.


Bạn sẽ được chuyển tới trang Edit Review để chỉnh sửa thông tin và quản lý từng đánh giá.

Published/Unpublished: Quản lý xem những đánh giá này có được hiển thị trên cửa hàng hay không.
Set as Featured: Cài đặt để các đánh giá này hiển thị ở mục Featured.
Review type: Nhấp chuột vào mũi tên trỏ xuống để chọn đánh giá đó được hiển thị ở mục Store review (đánh giá cho cửa hàng) hay Product review (đánh giá cho sản phẩm).
Target product: Bạn có thể thay đổi sản phẩm mà đánh giá này hiển thị tại mục này.
Name: Thay đổi tên khách hàng viết đánh giá tại đây.
Email: Thay đổi email khách hàng viết đánh giá tại đây.
Rating: Thay đổi mức đánh giá về sản phẩm tại đây.
Title: Thay đổi tiêu đề của đánh giá.
Body: Thay đổi nội dung của đánh giá.
Photos: Thay đổi ảnh của đánh giá.Bài viết liên quan

Tổng quan về ứng dụng Product Reviews
Hiển thị đánh giá sản phẩm trên cửa hàng
Chia sẻ và cài đặt đánh giá cửa hàng từ cơ sở dữ liệu PrintBase
Nhập các đánh giá vào ứng dụng Product Reviews bằng tệp CSV
Hiểu về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews
Thêm Google Reviews Snippet vào Product Reviews
Hiển thị tất cả đánh giá trên cùng một trang All reviews
Tự động hiển thị đánh giá trên cửa hàng
Nhóm các đánh giá sản phẩm
Khuyến khích khách hàng viết đánh giá sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!