Bài viết này cũng có sẵn trong:
Ứng dụng Product Reviews là một ứng dụng hữu ích của PrintBase hỗ trợ người dùng quản lý reviews của khách hàng trên của hàng của mình. Product Reviews không chỉ giúp người dùng xây dựng độ tin cậy của store mà còn khuyến khích khách hàng mua nhiều sản phẩm hơn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý các reviews trên ứng dụng Product Reviews.

Nội dung bài viết

A. Quản lý tất cả các đánh giá trên trang All Reviews
B. Quản lý từng đánh giá trên trang Edit Review

A. Quản lý tất cả các đánh giá trên trang All Reviews

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Product Reviews

Nhấp vào All reviews ở cột bên trái. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các đánh giá hiển thị bên cột phải


Trang All Reviews được trình bày theo 5 cột:

All: Danh sách tất cả các đánh giá trên cửa hàng của bạn (bao gồm Published và Unpublished)
Published: Các đánh giá được hiển thị trên cửa hàng
Unpublished: Các đánh giá bị ẩn trên cửa hàng
Featured: Các đánh giá trong mục này được hiển thị trong mục Featured
Store Reviews: Các đánh giá dành cho cửa hàng, hiển thị trên thanh Store Reviews ở trang sản phẩm

B. Quản lý từng đánh giá trên trang Edit Review

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Product Reviews

Nhấp vào All reviews ở cột bên trái. Chọn bất kì đánh giá nào bạn muốn chỉnh sửa


Bạn sẽ được chuyển tới Edit Review để chỉnh sửa thông tin và quản lý từng đánh giá

Published/Unpublished: Quản lý xem những đánh giá này có được hiển thị trên cửa hàng hay không
Set as Featured: Cài đặt để các đánh giá này hiển thị ở mục Featured
Review type: Nhấp chuột vào mũi tên trỏ xuống để chọn đánh giá đó được hiển thị ở mục Store review (đánh giá cho store) hay Product review (đánh giá cho sản phẩm)
Target product: Bạn có thể thay đổi sản phẩm mà đánh giá này hiển thị tại mục này
Name: Bạn có thể thay đổi tên khách hàng viết đánh giá tại đây
Email: Bạn có thể thay đổi email khách hàng viết đánh giá tại đây
Rating: Bạn có thể thay đổi mức đánh giá về sản phẩm tại đây
Title: Thay đổi tiêu đề của đánh giá
Body: Thay đổi nội dung của đánh giá
Photos: Thay đổi ảnh của đánh giáCác bài viết liên quan:

Tổng quan về ứng dụng Product Reviews
Hiển thị đánh giá sản phẩm trên cửa hàng
Nhập các đánh giá từ Aliexpress vào Product Reviews
Nhận và chia sẻ các đánh giá trên cơ sở dữ liệu PrintBase
Nhập các đánh giá vào ứng dụng Product Reviews bằng tệp CSV
Hiểu về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews
Thêm Google Reviews Snippet vào Product Reviews
Hiển thị tất cả đánh giá trên cùng một trang All reviews
Tự động hiển thị đánh giá trên cửa hàng
Nhóm các đánh giá sản phẩm
Khuyến khích khách hàng viết đánh giá sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!