Bài viết về: Product Review
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Quản lý các đánh giá trên ứng dụng Product Reviews

Ứng dụng Product Reviews là một ứng dụng hữu ích của ShopBase hỗ trợ người dùng quản lý đánh giá của khách hàng trên cửa hàng. Product Reviews không chỉ giúp người dùng xây dựng độ tin cậy của cửa hàng mà còn khuyến khích khách hàng mua nhiều sản phẩm hơn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý các đánh giá trên ứng dụng Product Reviews.

Nội dung bài viếtA. Quản lý tất cả các đánh giá trên trang All Reviews
B. Quản lý từng đánh giá trên trang Edit Review

A. Quản lý tất cả các đánh giá trên trang All ReviewsTại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Product Reviews.

Nhấp vào All reviews ở cột bên trái. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các đánh giá hiển thị bên cột phải.


Trang All Reviews được trình bày theo 5 cột:

All: Danh sách tất cả các đánh giá trên cửa hàng của bạn (bao gồm Published và Unpublished).
Published: Các đánh giá được hiển thị trên cửa hàng.
Unpublished: Các đánh giá bị ẩn trên cửa hàng.
Featured: Các đánh giá trong mục này được hiển thị trong mục Featured.
Store Reviews: Các đánh giá dành cho cửa hàng, hiển thị trên thanh Store Reviews ở trang sản phẩm.

B. Quản lý từng đánh giá trên trang Edit ReviewTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Product Reviews.

Nhấp vào All reviews ở cột bên trái. Chọn bất kì đánh giá nào bạn muốn chỉnh sửa.


Bạn sẽ được chuyển tới trang Edit Review để chỉnh sửa thông tin và quản lý từng đánh giá.

Published/Unpublished: Quản lý xem những đánh giá này có được hiển thị trên cửa hàng hay không.
Set as Featured: Cài đặt để các đánh giá này hiển thị ở mục Featured.
Add Verified badge: Thêm huy hiệu xác minh vào đánh giá để tăng độ tin cậy cho cửa hàng trực tuyến.
Review type: Nhấp chuột vào mũi tên trỏ xuống để chọn đánh giá đó được hiển thị ở mục Store review (đánh giá cho cửa hàng), Product review (đánh giá cho sản phẩm), hay Unassigned (chưa được chỉ định).
Target product: Bạn có thể thay đổi sản phẩm mà đánh giá này hiển thị tại mục này.
Name: Thay đổi tên khách hàng viết đánh giá tại đây.
Email: Thay đổi email khách hàng viết đánh giá tại đây.
Rating: Thay đổi mức đánh giá về sản phẩm tại đây.
Title: Thay đổi tiêu đề của đánh giá.
Body: Thay đổi nội dung của đánh giá.
Photos: Thay đổi ảnh của đánh giá.
Reply to: Viết trả lời từ cửa hàng về đánh giá của khách hàng. Nhấp vào Notify customer nếu bạn muốn gửi thông báo về trả lời của bạn tới khách hàng.


Nếu bạn xóa sản phẩm đích (target product) của một đánh giá cho sản phẩm (product review) khỏi cửa hàng, đánh giá này sẽ được tự động ẩn (unpublished) trên cửa hàng của bạn và loại của đánh giá sẽ thay đổi thành Chưa được chỉ định (Unassigned).


Bài viết liên quanTổng quan về ứng dụng Product Reviews
Hiển thị đánh giá sản phẩm trên cửa hàng
Chia sẻ và cài đặt đánh giá cửa hàng từ cơ sở dữ liệu PrintBase
Nhập các đánh giá vào ứng dụng Product Reviews bằng tệp CSV
Hiểu về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews
Thêm Google Reviews Snippet vào Product Reviews
Hiển thị tất cả đánh giá trên cùng một trang All reviews
Tự động hiển thị đánh giá trên cửa hàng
Nhóm các đánh giá sản phẩm
Khuyến khích khách hàng viết đánh giá sản phẩm

Cập nhật vào: 28/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!