Bài viết về: Product Review
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiển thị tất cả đánh giá trên cùng một trang All reviews

Trang All reviews, được tích hợp trong tất cả các cửa hàng ShopBase, cho phép bạn hiển thị tất cả đánh giá về sản phẩm trên cửa hàng tùy theo mong muốn, nhằm phục vụ cho mục đích quảng bá và gây dựng lòng tin của khách hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách hiển thị đánh giá trên trang All reviews.

Nội dung bài viếtA. Chỉnh sửa trang All reviews
B. Hiển thị liên kết dẫn đến trang All reviews

A. Chỉnh sửa trang All reviewsTại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Pages và nhấp vào trang All review đã được tạo mặc định trên cửa hàng.


Trên trang All review, bạn có thể chỉnh sửa trang với tiêu đề bất kỳ và sử dụng Template Review page.


Nhấp vào Save để hoàn thành quá trình chỉnh sửa.

B. Hiển thị liên kết dẫn đến trang All reviewsTại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Product Reviews. Nhấp vào Customization.


Tại mục All reviews page, bật 2 tính năng Show link in Review Widget và/hoặc Show link in Review Carousel, sau đó chọn All reviews ở ô bên dưới cùng góc phải.


Bật Show product link on each review để các liên kết sản phẩm sẽ được hiển thị trên mỗi bài đánh giá sản phẩm trong trang All reviews.


Chọn Save changes khi hoàn thành.

Liên kết đến trang All reviews sẽ hiển thị như sau:

Tại mục Review Carousel trên trang chủ:

Liên kết đến trang All reviews được hiển thị trong mục Review Carousel trên trang chủ
Bạn có thể thêm mục Review Carousel vào trang chủ bằng cách đi tới Online store > Themes > Customize.

Tại mục Review Widget trên trang sản phẩm:

Liên kết đến trang All reviews được hiển thị trong mục Review Widget trên trang sản phẩm
Trang All reviews sẽ được hiển thị theo cài đặt bạn đã chọn trong mục Customization > Review widget.


Trang "All reviews" dưới dạng khối
Trang "All reviews" dưới dạng danh sách
Nếu chọn Show product link on each review, liên kết sản phẩm trong mỗi bài đánh giá sẽ được hiển thị như sau:

Trang "All reviews" dưới dạng khối
Trang "All reviews" dưới dạng danh sách

Bài viết liên quanTổng quan về ứng dụng Product Reviews
Hiển thị đánh giá sản phẩm trên cửa hàng
Nhập các đánh giá từ Aliexpress vào Product Reviews
Nhận và chia sẻ các đánh giá trên cơ sở dữ liệu PrintBase
Nhập các đánh giá vào ứng dụng Product Reviews bằng tệp CSV
Hiểu về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews
Thêm Google Reviews Snippet vào Product Reviews
Quản lý các đánh giá trên ứng dụng Product Reviews
Tự động hiển thị đánh giá trên cửa hàng
Nhóm các đánh giá sản phẩm
Khuyến khích khách hàng viết đánh giá sản phẩm

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!