Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trang All reviews là trang được tạo ra để thể hiện tất cả các đánh giá về tất cả các sản phẩm trên cửa hàng theo mong muốn của bạn và được dùng để phục vụ cho mục đich quảng bá cửa hàng của bạn đồng thời gây dựng lòng tin của khách hàng.

Bài viết này bao gồm:

A. Hướng dẫn để tạo trang All reviews
B. Hướng dẫn thêm đánh giá của khách hàng vào trang All reviews

A. Hướng dẫn để tạo trang All reviews

Đi đến mục Online store trên trang quản trị, chọn Pages > nhấp vào All review page đã được tích hợp sẵn trên cửa hàng.


Ở phần All review page, bạn có thể chỉnh sửa trang theo mong muốn của mình với bất kỳ tiêu đề nào (khuyển khích nên đặt là All reviews page) và dùng template Review page.



Cuối cùng, nhấp vào Save để hoàn thành quá trình chỉnh sửa.

B. Hướng dẫn thêm đánh giá của khách hàng vào trang All reviews

Đi đến ứng dụng Product Reviews ở mục Apps trên trang Admin > chọn mục Customization > di chuyển đến All reviews page.


Bật 2 tính năng ở Show link in Review WidgetShow link in Review Carousel, sau đó chọn All reviews page ở ô bên dưới cùng góc phải.


Chọn Save để hoàn thành quá trình.

Các bài viết liên quan:

Tổng quan về ứng dụng Product Reviews
Hiển thị đánh giá sản phẩm trên cửa hàng
Nhập các đánh giá từ Aliexpress vào Product Reviews
Nhận và chia sẻ các đánh giá trên cơ sở dữ liệu PrintBase
Nhập các đánh giá vào ứng dụng Product Reviews bằng tệp CSV
Hiểu về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews
Thêm Google Reviews Snippet vào Product Reviews
Quản lý các đánh giá trên ứng dụng Product Reviews
Tự động hiển thị đánh giá trên cửa hàng
Nhóm các đánh giá sản phẩm
Khuyến khích khách hàng viết đánh giá sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!