Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trang All reviews, được tích hợp trong tất cả các cửa hàng ShopBase, cho phép bạn hiển thị tất cả đánh giá về sản phẩm trên cửa hàng tùy theo mong muốn, nhằm phục vụ cho mục đích quảng bá và gây dựng lòng tin của khách hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách hiển thị đánh giá trên trang All reviews.

Nội dung bài viết

A. Chỉnh sửa trang All reviews
B. Hiển thị liên kết dẫn đến trang All reviews

A. Chỉnh sửa trang All reviews

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Pages và nhấp vào trang All review đã được tạo mặc định trên cửa hàng.


Trên trang All review, bạn có thể chỉnh sửa trang với tiêu đề bất kỳ và sử dụng Template Review page.


Nhấp vào Save để hoàn thành quá trình chỉnh sửa.

B. Hiển thị liên kết dẫn đến trang All reviews

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Product Reviews. Nhấp vào Customization.


Tại mục All reviews page, bật 2 tính năng Show link in Review WidgetShow link in Review Carousel, sau đó chọn All reviews ở ô bên dưới cùng góc phải.


Chọn Save changes khi hoàn thành.

Liên kết đến trang All reviews sẽ hiển thị như sau:

Tại mục Review Carousel trên trang chủ:

Liên kết đến trang All reviews được hiển thị trong mục Review Carousel trên trang chủ

Bạn có thể thêm mục Review Carousel vào trang chủ bằng cách đi tới Online store > Themes > Customize.

Tại mục Review Widget trên trang sản phẩm:

Liên kết đến trang All reviews được hiển thị trong mục Review Widget trên trang sản phẩm

Bài viết liên quan

Tổng quan về ứng dụng Product Reviews
Hiển thị đánh giá sản phẩm trên cửa hàng
Nhập các đánh giá từ Aliexpress vào Product Reviews
Nhận và chia sẻ các đánh giá trên cơ sở dữ liệu PrintBase
Nhập các đánh giá vào ứng dụng Product Reviews bằng tệp CSV
Hiểu về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews
Thêm Google Reviews Snippet vào Product Reviews
Quản lý các đánh giá trên ứng dụng Product Reviews
Tự động hiển thị đánh giá trên cửa hàng
Nhóm các đánh giá sản phẩm
Khuyến khích khách hàng viết đánh giá sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!