Bài viết này cũng có sẵn trong:
Product Reviews cho phép người bán quản lý tất cả các đánh giá của khách hàng về các sản phẩm trong cửa hàng và xây dựng lòng tin thương hiệu đối với khách truy cập vào cửa hàng. Đặc biệt, ứng dụng này cho phép bạn thiết lập chế độ tự động gửi thông báo nhắc nhở khách hàng đánh giá sản phẩm trên cửa hàng ShopBase.

Trong bài viết này

A. Thiết lập email để yêu cầu đánh giá sản phẩm
B. Thiết lập email để nhắc nhở khách hàng đánh giá sản phẩm

A. Thiết lập email để yêu cầu đánh giá sản phẩm

Email yêu cầu đánh giá sản phẩm sẽ tự động được gửi đến khách hàng sau khi đơn đặt hàng của họ hoàn tất. Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh email yêu cầu đánh giá sản phẩm của riêng mình dựa trên mẫu của ShopBase để nhận được nhiều đánh giá của khách hàng về tất cả các sản phẩm trong cửa hàng của bạn.

Hướng dẫn

Từ trang chủ ShopBase, vào Settings >> Notifications và chọn Review Request.


Trong trang Review Request, sửa tiêu đề ở Email subject và nội dung email trong Email body bằng chế độ Editor hoặc HTML theo mẫu có sẵn của ShopBase.

Sau khi tạo mail, nhấn Preview.

Chọn Save để lưu.B. Thiết lập email để nhắc nhở khách hàng đánh giá sản phẩm

Email nhắc nhở đánh giá sản phẩm sẽ tự động được gửi đến khách hàng của bạn (trừ khi bạn đã nhận được đánh giá sản phẩm). Cũng giống như email yêu cầu đánh giá sản phẩm, bạn có thể tùy chỉnh email nhắc nhở của mình dựa trên mẫu email của ShopBase.

Hướng dẫn

Từ trang chủ ShopBase, đi tới Settings >> Notifications và chọn Review Reminder.


Trong trang Review reminder, sửa tiêu đề ở Email subject và nội dung email trong Email body bằng chế độ Editor hoặc HTML theo mẫu có sẵn của ShopBase.

Sau khi tạo mail, bấm Preview.

Nhấn Save để lưu.


Lưu ý:

Tất cả các đánh giá từ email yêu cầu đánh giá sản phẩm và nhắc nhở khách hàng đánh giá sản phẩm đều được liên kết đến trang trang All reviews trong ứng dụng Product Reviews. Tính năng thông báo cho khách hàng này chỉ có sẵn ở các cửa hàng ShopBase.

Các bài viết liên quan

Tổng quan về ứng dụng Product Reviews
Hiển thị đánh giá sản phẩm trên cửa hàng
Nhập các đánh giá từ Aliexpress vào Product Reviews
Nhận và chia sẻ các đánh giá trên cơ sở dữ liệu PrintBase
Nhập các đánh giá vào ứng dụng Product Reviews bằng tệp CSV
Hiểu về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews
Thêm Google Reviews Snippet vào Product Reviews
Quản lý các đánh giá trên ứng dụng Product Reviews
Hiển thị tất cả đánh giá trên cùng một trang All reviews
Tự động hiển thị đánh giá trên cửa hàng
Nhóm các đánh giá sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!