Bài viết về: Product Review
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Khuyến khích khách hàng viết đánh giá sản phẩm

Product Reviews cho phép người bán quản lý tất cả các đánh giá của khách hàng về các sản phẩm trong cửa hàng và xây dựng lòng tin thương hiệu đối với khách truy cập vào cửa hàng. Đặc biệt, ứng dụng này cho phép bạn thiết lập chế độ tự động gửi thông báo nhắc nhở khách hàng đánh giá sản phẩm trên cửa hàng ShopBase.

Nội dung bài viếtA. Thiết lập email để yêu cầu đánh giá sản phẩm
B. Thiết lập email để nhắc nhở khách hàng đánh giá sản phẩm
C. Tùy chỉnh cài đặt yêu cầu đánh giá

A. Thiết lập email để yêu cầu đánh giá sản phẩmEmail yêu cầu đánh giá sản phẩm sẽ tự động được gửi đến khách hàng sau khi đơn hàng hoàn tất. Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh email yêu cầu đánh giá sản phẩm của riêng mình dựa trên mẫu của ShopBase để nhận được nhiều đánh giá của khách hàng về tất cả các sản phẩm trong cửa hàng của bạn.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Notifications và chọn Review Request.


Trong trang Review Request, chỉnh sửa tiêu đề tại Email subject và nội dung email tại Email body bằng trình chỉnh sửa Editor hoặc HTML theo mẫu có sẵn của ShopBase.


Bạn có thể chọn xem trước email để kiểm tra lại nội dung bằng cách nhấp vào Preview.


Chọn Save để lưu thay đổi.

B. Thiết lập email để nhắc nhở khách hàng đánh giá sản phẩmEmail nhắc nhở đánh giá sản phẩm sẽ tự động được gửi đến khách hàng (trừ khi bạn đã nhận được đánh giá sản phẩm). Cũng giống như email yêu cầu đánh giá sản phẩm, bạn có thể tùy chỉnh email nhắc nhở của mình dựa trên mẫu email của ShopBase.

Tại trang chủ ShopBase, đi tới Settings > Notifications và chọn Review Reminder.


Trong trang Review reminder, chỉnh sửa tiêu đề tại Email subject và nội dung email tại Email body bằng trình chỉnh sửa Editor hoặc HTML theo mẫu có sẵn của ShopBase.


Bạn có thể chọn xem trước email để kiểm tra lại nội dung bằng cách nhấp vào Preview.


Chọn Save để lưu thay đổi.

Tất cả các đánh giá từ email yêu cầu đánh giá sản phẩm và nhắc nhở khách hàng đánh giá sản phẩm đều được liên kết đến trang trang All reviews trong ứng dụng Product Reviews. Tính năng thông báo cho khách hàng này chỉ có sẵn ở các cửa hàng ShopBase.

C. Customize review request settingsSau khi thiết lập nội dung cài đặt yêu cầu đánh giá, bạn có thể thiết lập tự động gửi thông báo nhắc nhở khách hàng đánh giá sản phẩm trên cửa hàng ShopBase.

Tại trang chủ ShopBase, đi tới Settings > Notifications và chọn Settings.


Để bật email yêu cầu xem xét tự động, bật nút Review Requests. Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh số ngày sau khi sản phẩm được mua/xử lý/giao hàng bằng cách nhập chữ số vào ô trống và chọn the product is purchased, the product is fulfilled, và the product is delivered trong danh sách menu thả xuống.


Nếu một khách hàng mua nhiều sản phẩm trong một đơn hàng, bạn có thể gửi nhiều email để thu thập thêm đánh giá. Bật Review Requests. Sau đó, bạn có thể:

Chọn để yêu cầu đánh giá sản phẩm với Lowest price (giá thấp nhất) hoặc Highest price (giá cao nhất).
Thiết lập số ngày gửi email giữa mỗi yêu cầu.
Thiết lập số lượng yêu cầu đánh giá tối đa cho mỗi đơn hàng.


Để bật email nhắc nhở tự động, bật nút Reminder emails và nhập số ngày vào ô trống để gửi email này sau khi gửi email yêu cầu.


Chọn Save để lưu thay đổi.

Bài viết liên quanTổng quan về ứng dụng Product Reviews
Hiển thị đánh giá sản phẩm trên cửa hàng
Quản lý các đánh giá trên ứng dụng Product Reviews
Hiển thị tất cả đánh giá trên cùng một trang All reviews

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!