Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bài viết này hướng dẫn bạn cách tự động xuất bản các bài đánh giá trên cửa hàng của bạn và chặn các bài đánh giá có ngôn từ không phù hợp.

Nội dung bài viết:
A. Tự động hiển thị đánh giá trên cửa hàng
B. Chặn các đánh giá có ngôn từ không phù hợp

A. Tự động hiển thị đánh giá trên cửa hàng

Hướng dẫn

Tại trang quản trị Product Reviews, đi tới mục Settings

Bật nút Auto-publish reviews

Bật nút này sang màu xanh để bật chế độ tự động hiển thị đánh giá

Chọn điều kiện (số sao được đánh giá) để cho các đánh giá được tự động hiển thị ờ trường phía dưới Auto publish reviews on website with minimum star rating:B. Chặn các đánh giá có ngôn từ không phù hợp

Để chặn các đánh giá có chứa ngôn từ không phù hợp được đăng tải tự động lên cửa hàng của bạn, chúng tôi đã tạo một danh sách mặc định các từ khóa không phù hợp sẵn trong hệ thống của ShopBase. Để thêm nhiều từ khóa mới mà bạn muốn chặn, hãy phân tách chúng bằng dấu phẩy hoặc xuống dòng và điền chúng vào trường Auto-block reviews như hình dưới.Các bài viết liên quan:

Tổng quan về ứng dụng Product Reviews
Hiển thị đánh giá sản phẩm trên cửa hàng
Nhập các đánh giá từ Aliexpress vào Product Reviews
Nhận và chia sẻ các đánh giá trên cơ sở dữ liệu PrintBase
Nhập các đánh giá vào ứng dụng Product Reviews bằng tệp CSV
Hiểu về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews
Thêm Google Reviews Snippet vào Product Reviews
Quản lý các đánh giá trên ứng dụng Product Reviews
Hiển thị tất cả đánh giá trên cùng một trang All reviews
Nhóm các đánh giá sản phẩm
Khuyến khích khách hàng viết đánh giá sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!