Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong bài này:
A. Định nghĩa về file Review CSV
B. Nhập và xuất file CSV vào Google Sheets
C. Tạo một file Review CSV

A. Định nghĩa về file Review CSV

CSV là viết tắt của các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy, định dạng tệp (.csv) cho bảng tính. Với ứng dụng Product Reviews, bạn có thể sử dụng tệp CSV để nhập và xuất Reviews.

Lưu ý rằng các tệp CSV của bạn phải sử dụng mã hóa UTF-8.

Nếu bạn đang cập nhật một file xuất CSV, hãy nhớ xác nhận mã hóa UTF-8 để tránh tạo các ký tự đặc biệt không mong muốn trong tệp của bạn. Nếu bạn lưu tệp mà không xác nhận mã hóa UTF-8, dữ liệu của bạn sẽ bị sửa đổi khi bạn tải lên dưới dạng bảng tính mới. Các tập tin bị sửa đổi không thể được phục hồi.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Google Sheets để làm việc với các tệp CSV của mình. Để sử dụng Google Sheets, bạn phải nhập tệp CSV vào chương trình. Sau khi bạn thực hiện các thay đổi của mình, hãy xuất tệp CSV sang máy tính của bạn. Các ký tự đặc biệt luôn không hoạt động chính xác trong các tệp CSV được xuất và được chỉnh sửa bằng chương trình bảng tính khác và sau đó được nhập lại vào ShopBase.

B. Nhập và xuất file CSV vào Google Sheets

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách nhập và xuất tệp CSV bằng cách xem bài viết này.

C. Tạo một file Review CSV

Trước tiên, bạn có thể tải xuống một file CSV có sản phẩm mẫu để sử dụng thử và tìm hiểu thêm về định dạng file Review CSV.

Sau khi bạn đã thêm tất cả các đánh giá của mình, hãy lưu tệp CSV của bạn ở định dạng UTF-8 bằng cách sử dụng các nguồn cấp theo kiểu kiểu LF.

Đây là bảng phân tích của mẫu đã được tải xuống - bạn có thể xem tên của các cột, lời giải thích và ví dụ về dữ liệu trên mỗi cột và dù dữ liệu này là bắt buộc hoặc tùy chọn để nhập đánh giá:Lưu ý: Bạn chỉ cần điền product_id hoặc product_handle. Nếu cả hai đều được điền, chúng tôi sẽ ưu tiên product_id. Nếu bạn để trống 2 trường này, review mà bạn tải lên sẽ được hệ thống tự động nhận diện là review cho store (store review).Ngày đánh giá phải trong khoảng từ năm 2000 đến ngày hiện tại (không thể là ngày trong tương lai). Đánh giá vào hơn 10 năm trước hoặc một ngày trong tương lai sẽ không được nhập.Xem lại hình ảnh:Các bài viết liên quan:
Quản lý reviews trên ứng dụng Product Reviews
Import reviews vào Product Reviews bằng tệp CSV
Hiển thị reviews trên trang All reviews
Nhóm đánh giá sản phẩm
Làm thế nào để tự động publish đánh giá?
Nhận reviews từ cơ sở dữ liệu của PrintBase cho store PrintBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!