Bài viết này cũng có sẵn trong:
Có rất nhiều cách thức để nhập đánh giá của khách hàng về sản phẩm vào Product Review nhưng sử dụng tệp CSV là cách tiện lợi và nhanh nhất giúp người bán có thể nhập nhiều đánh giá vào cửa hàng mình để xây dựng độ tin cậy với khách hàng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews.

Bài viết này bao gồm:

A. Định nghĩa về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews
B. Nhập và xuất tệp CSV vào Google Sheets
C. Tạo một tệp CSV đánh giá sản phẩm

A. Định nghĩa về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews

CSV là viết tắt của các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy, định dạng tệp (.csv) cho bảng tính. Với ứng dụng Product Reviews, bạn có thể sử dụng tệp CSV để nhập và xuất reviews.

Lưu ý:

Các tệp CSV của bạn phải sử dụng mã hóa UTF-8.

Nếu bạn đang cập nhật một file xuất CSV, hãy nhớ xác nhận mã hóa UTF-8 để tránh tạo các ký tự đặc biệt không mong muốn trong tệp của bạn. Nếu bạn lưu tệp mà không xác nhận mã hóa UTF-8, dữ liệu của bạn sẽ bị sửa đổi khi bạn tải lên dưới dạng bảng tính mới. Các tập tin bị sửa đổi không thể được phục hồi.

Chúng tôi khuyên nên bạn sử dụng Google Sheets để làm việc với các tệp CSV của mình. Để sử dụng Google Sheets, bạn phải nhập tệp CSV vào chương trình. Sau khi bạn thực hiện các thay đổi của mình, hãy xuất tệp CSV sang máy tính của bạn. Các ký tự đặc biệt luôn không hoạt động chính xác trong các tệp CSV được xuất và được chỉnh sửa bằng chương trình bảng tính khác và sau đó được nhập lại vào ShopBase.

B. Nhập và xuất tệp CSV vào Google Sheets

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách nhập và xuất tệp CSV bằng cách xem bài viết này.

C. Tạo một tệp CSV đánh giá sản phẩm

Trước tiên, bạn hãy tham khảo tệp CSV mẫu dùng để nhập đánh giá sản phẩm vào Product Reviews để tìm hiểu thêm về các thông tin, các trường cần điền trong tệp. Sau đó, thêm tất cả các đánh giá của mình như tệp mẫu ở trên và lưu tệp CSV ở định dạng UTF-8 bằng cách sử dụng các nguồn cấp theo kiểu kiểu LF.

Giải thích về các cột trong tệp CSV:

product_id (bắt buộc, nhưng nếu bạn điền trường product_handle thì trường product_id không bắt buộc phải điền): Mã sản phẩm trên trang quản trị của hàng (Ví dụ: 2134234)
product_handle (không bắt buộc nhưng nếu trường product_id chưa được điền thì bạn bắt buộc phải điền trường này): Phần sau dấu / cuối cùng của liên kết sản phẩm (Ví dụ: short-sleeves-t-shirt)
name_of_customer (bắt buộc): Tên khách hàng hiển thị trong phần đánh giá sản phẩm (Ví dụ: John Doe)
email (bắt buộc): Email của khách hàng, email có thể để chế độ ẩn trên phần đánh giá (Ví dụ: johndoe@example.com)
rating (bắt buộc): Số sao (có giá trị từ 1 đến 5) khách hàng đánh giá cho sản phẩm (Ví dụ: 5)
title (không bắt buộc): Tiêu đề của phần đánh giá của khách hàng, giới hạn trong 70 ký tự (Ví dụ: My new T-shirt)
review (bắt buộc): Nội dung đánh giá của khách hàng, giới hạn trong 500 ký tự (Ví dụ: I just bought this T-shirt and absolutely love the look!)
date_of_review (không bắt buộc): Ngày khách hàng viết đánh giá sản phẩm, ngày này phải ở hiện tại trở về trước, nếu bạn để trống trường này, ngày sẽ được tự động cập nhật là ngày tệp CSV được tải lên hệ thống (Ví dụ: 2020-01-20 10:02:56 +0000 UTC)
các trường link_of_img_1, link_of_img_2, link_of_img_3, link_of_img_4, link_of_img_5: Liên kết hình ảnh của đánh giá, các đánh giá có hình ảnh mang lại độ tin tưởng lớn hơn, một đánh giá có thể có tối đa 5 hình ảnh

Lưu ý:

Bạn chỉ cần điền product_id hoặc product_handle. Nếu cả hai đều được điền, chúng tôi sẽ ưu tiên product_id. Nếu bạn để trống 2 trường này, đánh giá mà bạn tải lên sẽ được hệ thống tự động nhận diện là đánh giá chung cho cửa hàng (store review).
Ngày đánh giá phải trong khoảng từ năm 2000 đến ngày hiện tại (không thể là ngày trong tương lai). Đánh giá vào hơn 10 năm trước hoặc một ngày trong tương lai sẽ không được hệ thống chấp nhận.

Các bài viết liên quan:

Tổng quan về ứng dụng Product Reviews
Hiển thị đánh giá sản phẩm trên cửa hàng
Nhập các đánh giá từ Aliexpress vào Product Reviews
Nhận và chia sẻ các đánh giá trên cơ sở dữ liệu PrintBase
Nhập các đánh giá vào ứng dụng Product Reviews bằng tệp CSV
Thêm Google Reviews Snippet vào Product Reviews
Quản lý các đánh giá trên ứng dụng Product Reviews
Hiển thị tất cả đánh giá trên cùng một trang All reviews
Tự động hiển thị đánh giá trên cửa hàng
Nhóm các đánh giá sản phẩm
Khuyến khích khách hàng viết đánh giá sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!