Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong bài viết này:

A. Định nghĩa tệp CSV

B. Nhập và xuất tệp CSV vào Google Sheets

C. Tạo tệp CSV

D. Thêm hình ảnh cho tệp CSV


A. Định nghĩa tệp CSV
CSV là viết tắt của comma-separated-values (các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy), định dạng tệp (.csv) cho bảng tính. Bạn có thể sử dụng tệp CSV để nhập và xuất sản phẩm, khách hàng, hàng tồn kho, đơn đặt hàng (chỉ xuất) và giảm giá (chỉ xuất).

Các tệp CSV của bạn phải sử dụng mã hóa UTF-8

Ghi chú:
Nếu bạn đang cập nhật tệp CSV, hãy nhớ xác nhận mã hóa UTF-8 để tránh tạo các ký tự đặc biệt không mong muốn trong tệp của bạn. Nếu bạn lưu tệp của mình sau khi quên xác nhận mã hóa UTF-8, dữ liệu của bạn sẽ bị hỏng khi bạn tải lên dưới dạng bảng tính mới. Các tập tin bị hỏng không thể được phục hồi.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Google Sheets để làm việc với các tệp CSV. Để sử dụng Google Sheets, bạn phải nhập tệp CSV. Sau khi bạn thực hiện các thay đổi của mình, hãy xuất tệp CSV sang máy tính của bạn. Các ký tự đặc biệt đôi khi không hoạt động chính xác trong các tệp CSV được xuất, bạn có thể chỉnh sửa bằng chương trình bảng tính khác và sau đó nhập lại vào ShopBase.

Hướng dẫn nhập tệp CSV:

Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.
Trên trang Google Sheets, nhấp vào Blank trong phần Bắt đầu bảng tính mới.
Từ trang Bảng tính Chưa có tiêu đề, đi đến Tệp> Nhập ...
Xác định vị trí và chọn tệp CSV mà bạn muốn chỉnh sửa.
Trong hộp thoại Nhập tệp, chọn tùy chọn ưa thích của bạn trong phần Nhập hành động, ký tự Dấu tách và Chuyển đổi văn bản thành phần số và ngày.
Nhấp vào Import.Từ đây bạn có thể bắt đầu chỉnh sửa CSV của mình. xuất nó từ Google Sheets dưới dạng tệp .csv.

Hướng dẫn xuất các tệp CSV:

Từ trang bảng tính CSV của bạn, đi đến File > Download as > Comma-separated values (.csv, trang tính hiện tại):Bạn có thể tìm thấy tệp CSV đã xuất thư mục tải xuống của bạn.


C. Tạo tệp CSV.

Trước tiên, bạn có thể tải xuống và xem tệp CSV sản phẩm mẫu để sử dụng làm mẫu và tìm hiểu thêm về Định dạng tệp CSV của sản phẩm.

Mỗi sản phẩm có thể là một sản phẩm đơn giản hoặc một sản phẩm có các biến thể:

Sản phẩm đơn giản : Nếu bạn tải lên một sản phẩm không có biến thể, hãy nhập tất cả các trường cho sản phẩm trên dòng đầu tiên cùng với URL cho hình ảnh đầu tiên. Trên các dòng sau, chỉ nhập handle và URL cho mỗi hình ảnh bổ sung.

Nếu bạn đang tải lên một sản phẩm có các biến thể, hãy nhập tất cả các trường cho sản phẩm trên dòng đầu tiên cùng với URL cho hình ảnh đầu tiên. Trên các dòng sau, nhập handle. Sau đó, bỏ qua các cột Tiêu đề, Nội dung (HTML), Nhà cung cấp và Thẻ. Điền vào phần còn lại của các biến thể và từng URL hình ảnh.

Sau khi bạn đã thêm tất cả các sản phẩm và hình ảnh của mình, hãy lưu tệp CSV của bạn ở định dạng UTF-8 bằng cách sử dụng các nguồn cấp dữ liệu theo kiểu LF.


D. Thêm hình ảnh cho tệp CSV

Vì tệp CSV chỉ có thể chứa văn bản , bạn sẽ cần đảm bảo rằng tất cả hình ảnh sản phẩm đều có trên một trang web hiện có. Các URL hình ảnh đó sẽ chỉ được sử dụng trong quá trình nhập CSV và bạn có thể xóa chúng khi quá trình nhập của bạn hoàn tất.

Nếu các tệp trên máy tính của bạn, bạn cần tải chúng lên ShopBase hoặc dịch vụ lưu trữ hình ảnh khác để liên kết URL.

Nếu bạn đang chuyển sang ShopBase từ một nền tảng khác, bạn có thể sao chép các URL hình ảnh hiện tại và sử dụng chúng trong tệp CSV.

Nếu tệp CSV của sản phẩm được tạo bằng cách xuất sản phẩm của bạn từ ShopBase, bạn không cần phải làm gì vì hình ảnh của bạn đã có trên trang web.

Khi bạn có URL cho mỗi hình ảnh sản phẩm, bạn có thể bắt đầu xây dựng tệp CSV của mình.

Lưu ý : Nếu bạn xóa sản phẩm hoặc hình ảnh sản phẩm khỏi cửa hàng của mình sau khi xuất và thử nhập các sản phẩm đó mà không cập nhật URL hình ảnh của chúng, quá trình nhập sẽ thất bại.
Bạn có thể thêm nhiều hình ảnh sản phẩm vào CSV bằng cách tải thêm hình ảnh lên ShopBase admin nhưng hình ảnh sản phẩm của bạn phải được tải lên link URL có thể truy cập công khai, nghĩa là chúng phải nằm sau giao thức https: // không có mật khẩu bảo vệ.

Hướng dẫn thêm hình ảnh:

Bước 1 : Chèn các hàng mới (một hàng cho mỗi hình ảnh)
Mở tệp CVS của bạn trong Google Sheets.Xác định vị trí (các) sản phẩm bạn muốn thêm hình ảnh vào.
Trên hàng tiếp theo , nhấp và kéo vào số hàng để chọn nhiều hàng. Chọn cùng số lượng hàng với số lượng hình ảnh bổ sung bạn sẽ thêm.Trong khi các hàng đó được bôi đen, nhấp chuột phải bất cứ nơi nào trong vùng được bôi đen và chọn Chèn X hàng trên .Bước 2 : Sao chép + Dán "Handle"

Sao chép và dán "Handle" sản phẩm mong muốn vào cột A cho các hàng mới của bạn.Bước 3 : Sao chép + Dán URL hình ảnh

Tải lên hình ảnh của bạn.
Đánh dấu và sao chép URL hình ảnh cùng lúc
Quay trở lại phần mềm bảng tính của bạn và cuộn sang các cột cuối cùng của tệp CSV.
Trong cột "Image Src" (viết tắt của "Nguồn hình ảnh"), dán một URL hình ảnh vào mỗi dòng.
Lặp lại các bước này cho đến khi tất cả hình ảnh của sản phẩm được tải lên.

Sau này, bạn có thể lưu tệp và nhập tệp vào ShopBase.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!