Bài viết về: Câu hỏi thường gặp
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu về tệp CSV và cách tạo tệp CSV

Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về tệp CSV và cách tạo tệp CSV để quản lý sản phẩm của bạn.

Nội dung bài viếtA. Định nghĩa tệp CSV
B. Nhập tệp CSV vào Google Sheets
C. Xuất tệp CSV từ Google Sheets
D. Tạo tệp CSV
E. Thêm hình ảnh cho tệp CSV

A. Định nghĩa tệp CSVCSV là viết tắt của comma-separated-values (các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy), định dạng tệp (.csv) cho bảng tính. Bạn có thể sử dụng tệp CSV để nhập và xuất sản phẩm, khách hàng, hàng hóa trong kho, đơn hàng và giảm giá (chỉ có thể xuất).

Các tệp CSV của bạn phải sử dụng mã hóa UTF-8.

Nếu bạn đang cập nhật tệp CSV, hãy nhớ xác nhận mã hóa UTF-8 để tránh tạo các ký tự đặc biệt không mong muốn trong tệp. Nếu bạn lưu tệp của mình sau khi quên xác nhận mã hóa UTF-8, dữ liệu của bạn sẽ bị lỗi khi tải lên dưới dạng bảng tính mới. Các tập tin bị lỗi sẽ không thể được phục hồi.
Chúng tôi khuyên khích bạn sử dụng Google Sheets để làm việc với các tệp CSV. Sau khi bạn thực hiện các thay đổi của mình, hãy xuất tệp CSV sang máy tính của bạn. Các ký tự đặc biệt đôi khi không hoạt động chính xác trong các tệp CSV được xuất, bạn có thể chỉnh sửa bằng ứng dụng bảng tính khác và sau đó nhập lại vào ShopBase.

B. Nhập tệp CSV vào Google SheetsĐăng nhập vào tài khoản Google của bạn.

Trên trang Google Sheets, nhấp vào Blank trong phần Start a new spreadsheet (Bắt đầu bảng tính mới).

Từ trang Untitled Spreadsheet (Bảng tính chưa có tiêu đề), đi đến File > Import.


Xác định vị trí và chọn tệp CSV mà bạn muốn chỉnh sửa.

Trong hộp thoại Import file, chọn các tùy chọn trong phần Import location (vị trí nhập file), Separator type (loại dấu phân cách) và Convert text to numbers, dates and formulas (Chuyển đổi văn bản thành số, ngày và công thức tính).


Nhấp vào Import data.


Tại đây bạn có thể bắt đầu chỉnh sửa file CSV của mình, xuất tệp từ Google Sheets dưới dạng tệp .csv.

C. Xuất tệp CSV từ Google SheetsTừ trang bảng tính CSV của bạn, đi đến File > Download as > Comma-separated values (.csv, current sheet):Bạn có thể tìm thấy tệp CSV đã xuất trong thư mục tải xuống.

D. Tạo tệp CSVTrước tiên, bạn có thể tải xuống và xem tệp CSV sản phẩm mẫu để sử dụng làm mẫu và tìm hiểu thêm về định dạng tệp CSV của sản phẩm.

Nếu bạn tải lên một sản phẩm không có biến thể, hãy nhập tất cả các trường cho sản phẩm tại dòng đầu tiên cùng với URL cho hình ảnh đầu tiên. Tại các dòng tiếp theo, chỉ nhập handle và URL cho mỗi hình ảnh bổ sung.
Nếu bạn đang tải lên một sản phẩm có nhiều biến thể, hãy nhập tất cả các trường cho sản phẩm tại dòng đầu tiên cùng với URL cho hình ảnh đầu tiên. Tại các dòng tiếp theo, nhập handle. Sau đó, bỏ qua các cột Title, Body (HTML), Vendor, và Tags. Điền vào chi tiết còn lại của biến thể và từng URL hình ảnh.

Sau khi bạn đã thêm tất cả sản phẩm và hình ảnh, hãy lưu tệp CSV của bạn ở định dạng UTF-8 bằng cách sử dụng các nguồn cấp dữ liệu theo kiểu LF.

E. Thêm hình ảnh cho tệp CSVVì tệp CSV chỉ có thể chứa văn bản, bạn sẽ cần đảm bảo rằng tất cả hình ảnh sản phẩm đều có trên một trang web hiện có. Các URL hình ảnh đó sẽ chỉ được sử dụng trong quá trình nhập CSV và bạn có thể xóa chúng khi quá trình nhập của bạn hoàn tất.

Nếu các tệp trên máy tính của bạn, bạn cần tải chúng lên ShopBase hoặc dịch vụ lưu trữ hình ảnh khác để liên kết URL.
Nếu bạn đang chuyển sang ShopBase từ một nền tảng khác, bạn có thể sao chép các URL hình ảnh hiện tại và sử dụng chúng trong tệp CSV.
Nếu tệp CSV của sản phẩm được tạo bằng cách xuất sản phẩm của bạn từ ShopBase, bạn không cần thao tác gì thêm vì hình ảnh của bạn đã có trên trang web.

Khi bạn có URL cho mỗi hình ảnh sản phẩm, bạn có thể bắt đầu tạo tệp CSV của mình.

Nếu bạn xóa sản phẩm hoặc hình ảnh sản phẩm khỏi cửa hàng của mình sau khi xuất và thử nhập các sản phẩm đó mà không cập nhật URL hình ảnh của chúng, quá trình nhập sẽ thất bại.
Bạn có thể thêm nhiều hình ảnh sản phẩm vào CSV bằng cách tải thêm hình ảnh lên ShopBase admin nhưng hình ảnh sản phẩm của bạn phải được tải lên link URL có thể truy cập công khai, nghĩa là chúng phải nằm sau giao thức https:// và không có mật khẩu.

Vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây để thêm hình ảnh vào tệp CSV:

Chèn các hàng ngang mới, một hàng cho một hình ảnh.
Mở tệp CSV của bạn trong Google Sheets và xác định vị trí (các) sản phẩm bạn muốn thêm hình ảnh vào.
Tại hàng ngang tiếp theo, nhấp và kéo thả số hàng ngang để chọn nhiều hàng. Số lượng hàng ngang với số lượng hình ảnh bổ sung phải trùng nhau.


Trong khi các hàng đó được bôi đen, nhấp chuột phải vào bất cứ vị trí nào trong vùng được bôi đen và chọn Insert X rows above.Sao chép và dán handle của sản phẩm mong muốn vào cột Handle cho các hàng ngang mới.Sao chép + Dán URL hình ảnh. Tại bước này, bạn cần tải hình ảnh của bạn lên. Sau đó, sao chép URL hình ảnh cùng lúc và dán một URL hình ảnh vào mỗi dòng trong cột Image Src (viết tắt của Image Source). Lặp lại các bước này cho đến khi tất cả hình ảnh của sản phẩm được tải lên.


Sau đó, bạn có thể lưu tệp và nhập tệp vào ShopBase.

Bài viết liên quanTổng quan về sản phẩm
Thêm sản phẩm bằng tệp CSV
Xuất thông tin sản phẩm

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!