Bài viết này cũng có sẵn trong:
Mọi cửa hàng mới lập trên hệ thống ShopBase đều được khóa bằng mật khẩu để đảm bảo rằng những thay đổi cần thiết được thực hiện trước khi khách truy cập vào cửa hàng. Sau khi đã thiết lập đầy đủ thông tin và sẵn sàng đón khách truy cập ghé thăm cửa hàng, bạn cần xóa mật khẩu để đảm bảo khách truy cập có thể xem các thông tin hiển thị trên trang cửa hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn xóa mật khẩu cho cửa hàng trực tuyến của bạn.

Hướng dẫn

Tìm hiểu về Dropshipping với PlusBase: Khóa học EZ Dropshipping miễn phí

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Preferences.


Đi tới mục Password protection. Bỏ tích chọn Enable password.


Nhấp vào Save để lưu.

Bài viết liên quan

Tổng quan về mục Preferences
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!