Bài viết này cũng có sẵn trong:
Mọi cửa hàng mới lập trên hệ thống ShopBase đều được khóa bằng mật khẩu để đảm bảo rằng những thay đổi cần thiết được thực hiện trước khi khách truy cập vào cửa hàng của bạn. Khi bạn đã thiết lập đầy đủ thông tin và sẵn sàng đón khách truy cập ghé thăm cửa hàng, lúc này bạn phải xóa mật khẩu để đảm bảo khách truy cập có thể xem các thông tin hiển thị trên trang của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn xóa mật khẩu bảo vệ cho cửa hàng trực tuyến của bạn.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, truy cập vào Online store >> Preferences.

Bỏ chọn Enable password.


Ấn Save để lưu.

Các bài viết liên quan

Thêm tiêu đề và mô tả cho cửa hàng
Thêm biểu tượng thu nhỏ cho cửa hàng
Thiết lập chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa
Thêm mã code tùy chỉnh khác để tối ưu hoạt động cửa hàng
Thêm các mã theo dõi vào cửa hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!