Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tích hợp biểu mẫu mời tham gia khảo sát Google Customer Reviews

Sau khi đăng ký thành công Google Customer Reviews trên Google Merchant Center (GMC), bước cuối cùng để thu thập đánh giá từ khách hàng là tích hợp biểu mẫu mời tham gia khảo sát vào cửa hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tích hợp biểu mẫu mời tham gia khảo sát vào cửa hàng ShopBase.

Nội dung bài viếtA. Google Customer Reviews là gì?
B. Tích hợp biểu mẫu mời tham gia khảo sát Google Customer Reviews vào cửa hàng
C. Xác minh kết quả

A. Google Customer Reviews là gì?Google Customer Reviews là một dịch vụ thuộc Google Merchant Center cho phép bạn thu thập phản hồi từ những khách hàng đã mua hàng trên trang web của bạn. Bằng cách tích hợp Google Customer Reviews vào cửa hàng, bạn có thể thu thập các bài đánh giá và sử dụng các bài đánh giá này để hiển thị trên cửa hàng hoặc trên các nền tảng tiếp thị của mình.

Ví dụ về đánh giá của khách hàng trên Google

B. Tích hợp biểu mẫu mời tham gia khảo sát Google Customer Reviews vào cửa hàngXác minh trang web ShopBase của bạn trên Google Merchant Center.

Bật Google Customer Reviews trong tài khoản Google Merchant Center

Bạn cần bật Google Customer Reviews trong tài khoản Google Merchant Center của mình. Vui lòng truy cập bài viết để tìm hiểu thêm về bước này.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online store) > Cài đặt ưu tiên (Preferences).


Trong mục Scripts bổ sung (Additional scripts) > Thân (Body), dán đoạn script sau để nhận các biến yêu cầu từ ShopBase.


<script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderOptIn" async defer>
</script>

<script>
window.sbsdk.ready(function() {
  window.sbsdk.page.onContextUpdate(function(context) {
    if (context.type === 'post_checkout') {
      // Inject code tracking here
      var estimated_delivery_date = new Date()
      estimated_delivery_date.setDate(estimated_delivery_date.getDate() + 14);

      window.renderOptIn = function() {
        window.gapi.load('surveyoptin', function() {
          window.gapi.surveyoptin.render({
            // REQUIRED
            "merchant_id": "754845486",
            "order_id": window.sbsdk.checkout.getOrder().id,
            "email": window.sbsdk.checkout.getOrder().email,
            "delivery_country": window.sbsdk.checkout.getOrder().shipping_address.country_code,
            "estimated_delivery_date": estimated_delivery_date.toISOString().split("T")[0],
          });
        });
      }
      window.renderOptIn();
    }
  });
});
</script>


Để hoàn tất quá trình tích hợp, "MERCHANT_ID" cần được thay đổi thành ID người bán của tài khoản GMC của bạn.

Ví dụ: nếu ID người bán của bạn là 123456789, thì mã code sẽ được đổi thành: "merchant_id": 123456789,Nhấp vào Save khi hoàn thành, và cửa hàng của bạn hiện đã được tích hợp biểu mẫu mời tham gia khảo sát Google Customer Reviews thành công.

Cách sửa đổi mã code để thay đổi thời gian gửi email


Theo mặc định, đoạn code trên của ShopBase sẽ cho phép bạn gửi email đánh giá sản phẩm cho khách hàng sau 14 ngày kể từ ngày tạo đơn hàng. Bạn có thể tùy chỉnh khoảng thời gian này để phù hợp với chính sách của cửa hàng như sau:

Estimated Delivery Date: là ngày ước tính để gửi email đến người nhận. Khi đến ngày này, khách hàng sẽ nhận được email thông báo về việc đánh giá sản phẩm.
Để thay đổi ngày ước tính này, thay số 14 trong đoạn code trên với một số tự nhiên bất kỳ. Số được thay thế là số ngày sẽ được tính kể từ khi đơn hàng được tạo.

Ví dụ: nếu ngày ước tính của cửa hàng là 7, thì đoạn code cần được thay đổi thành: estimated_delivery_date.setDate(date.getDate() + 7);

C. Xác minh kết quảSau khi hoàn thành tất cả các bước trong phần B để tích hợp biểu mẫu mời tham gia khảo sát vào cửa hàng của mình, bạn có thể kiểm tra xem mọi thứ có hoạt động bình thường hay không bằng cách làm theo hướng dẫn bên dưới:

Trong đoạn mã trên, thay số 14 trong dòng code estimated_delivery_date.setDate(date.getDate() + 14); thành số 0 để thay đổi ngày ước tính để gửi email đến người nhận thành 0.


Đặt hàng thử nghiệm trên cửa hàng của bạn. Vui lòng tham khảo các bài viết này về cách đặt một đơn hàng thử nghiệm trên cửa hàng ShopBase, và trên cửa hàng PrintBase.
Sau khi đơn đặt hàng của bạn được hoàn thành, một biểu mẫu mời tham gia khảo sát sẽ được hiển thị trên trang Xác nhận đơn hàng (Order Confirmation) để xác nhận đồng ý nhận khảo sát của bạn.


Nhấp vào Yes, send me the survey và một email mời đánh giá sẽ được gửi đến email bạn đã sử dụng để đặt hàng.Giờ đây, hệ thống có thể tự động gửi lời mời đánh giá cho khách hàng sau khi họ hoàn tất mua hàng.

Bài viết liên quanTổng quan về mục Preferences

Cập nhật vào: 05/06/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!