Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Chỉnh sửa tệp "robot.txt"

Robots.txt là tệp được các trang web sử dụng phổ biến để kết nối với trình thu thập thông tin web và các robot web khác, thông báo cho robot web về khu vực nào của trang web nên hoặc không nên được xử lý hoặc quét.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa tệp robots.txt của cửa hàng ShopBase.

Hướng dẫnViệc chỉnh sửa tệp robots.txt sẽ ảnh hưởng đến một số khu vực trên trang web của bạn mà robot web có thể quét được. Vui lòng lưu ý về những thay đổi bạn muốn thực hiện trước khi chỉnh sửa. Việc sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến mất toàn bộ lưu lượng truy cập.

Nếu sử dụng Website BuilderTại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Design > Customize.


Nhấp vào Website Settings > General.


Nhấp vào Edit robots.txt.


Nếu sử dụng Theme EditorTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online store) > Cài đặt ưu tiên (Preferences).


Trong mục Chỉnh sửa robots.txt (Edit robots.txt), nhấp vào Chỉnh sửa robots.txt (Edit robots.txt).


Tại trang Edit robots.txt, bạn có thể:

Thực hiện các thay đổi theo mong muốn cho tệp robots.txt mặc định. Vui lòng tham khảo danh sách Quy định (Rules) để có thêm thông tin khi tiến hành chỉnh sửa. Nhấp vào Lưu (Save) khi hoàn tất.
Đặt lại tệp robots.txt về dạng mặc định bằng cách nhấp vào Đặt lại về mặc định của ShopBase (Reset to ShopBase's default).
Kiểm tra lại các thay đổi của bạn bằng cách sử dụng trình kiểm tra của Google, nhấp vào Kiểm tra bằng Trình kiểm tra robots.txt của Google (Test with Google's robots.txt Tester). Bạn sẽ được chuyển đến trang Search Console với hướng dẫn chi tiết về cách kiểm tra tệp robots.txt bằng Trình kiểm tra robots.txt.Bài viết liên quanTổng quan về mục Preferences

Cập nhật vào: 18/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!