Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về các tính năng cá nhân hóa của ShopBase

Tính năng cá nhân hóa sản phẩm cho phép khách hàng có thể tùy chỉnh sản phẩm theo mong muốn, làm tăng mức độ hài lòng của họ và tỉ lệ chuyển đổi của cửa hàng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn cách tạo tính năng cá nhân hóa cho các sản phẩm của ShopBase.

Nội dung bài viếtA. Giới thiệu về tính năng cá nhân hóa của ShopBase
B. Cách tạo các lựa chọn cá nhân hóa cho các sản phẩm ShopBase

A. Giới thiệu về tính năng cá nhân hóa của ShopBaseViệc thêm các tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm mới hoặc hiện có trong cửa hàng sẽ làm tăng sự hài lòng của khách hàng và tạo ra nhiều doanh thu hơn. Trước khi đặt hàng, khách hàng có thể cá nhân hóa sản phẩm theo mong muốn như thêm tên, hình ảnh, v.v….


Với tính năng cá nhân hóa của ShopBase, bạn có thể:

Hiển thị các lựa chọn cá nhân hóa cho sản phẩm. Đây là các trường tùy chỉnh để khách hàng có thể cá nhân hóa sản phẩm của họ trước khi mua hàng.
Hiển thị hình ảnh xem trước của sản phẩm cá nhân hóa để khách hàng có thể hình dung sản phẩm trông như thế nào với các lựa chọn cá nhân hóa.
Tạo tệp in cho sản phẩm cá nhân hóa, giúp bạn xử lý các đơn hàng POD một cách thuận tiện hơn.

Mỗi mặt hàng cá nhân hóa có tệp in được tạo thành công trong một đơn hàng sẽ được tính phí là $0.3. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về tệp in trong bài viết này.

B. Cách tạo các lựa chọn cá nhân hóa cho các sản phẩm ShopBaseKhách hàng có thể cá nhân hóa sản phẩm khi sử dung các tính năng cá nhân hóa của ShopBase. Bạn có thể tạo các lựa chọn cá nhân hóa cho phép khách hàng thêm văn bản, tải lên hình ảnh và/hoặc chọn từ danh sách gợi ý các văn bản và hình ảnh có sẵn. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách tạo các lựa chọn cá nhân hóa cho các sản phẩm ShopBase.
Bạn nên tạo hình ảnh xem trước cho các sản phẩm cá nhân hóa để khách hàng có thể hình dung dễ dàng hơn. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách thiết lập hình ảnh xem trước cho các sản phẩm ShopBase.
Để xử lý các đơn hàng có sản phẩm cá nhân hóa, bạn nên tạo một tệp in có chứa các thiết kế của sản phẩm cá nhân hóa và các giá trị của lựa chọn cá nhân hóa. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách tạo tệp in cho các sản phẩm ShopBase.

Bạn có thể tạo các lựa chọn cá nhân hóa tại trang Create previewCreate print file mà không phải tạo lựa chọn cá nhân hóa trước đó.Bài viết liên quanThêm tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm
Thiết lập hình ảnh xem trước cho các sản phẩm ShopBase
Tạo tệp in cho các sản phẩm ShopBase
Thiết lập chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!