Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khi tạo tính năng cá nhân hóa (custom options) cho sản phẩm, có nghĩa là bạn cho phép người mua được tùy chỉnh một số đặc điểm của sản phẩm theo mong muốn trước khi đặt hàng. Bài viết này hướng dẫn bạn tạo tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm bằng tệp CSV. Hướng dẫn này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn tạo cùng một loại tính năng cá nhân hóa cho nhiều sản phẩm tương tự như tính năng cá nhân hóa trong các sản phẩm có sẵn bằng cách xuất các sản phẩm ra tệp CSV có chứa mã tính năng cá nhân hóa rồi sao chép các mã này sang các sản phẩm khác trong tệp CSV tương ứng rồi tải lên hệ thống.

Nội dung bài viết

A. Xuất các tính năng cá nhân hóa từ sản phẩm có sẵn
B. Nhập các tính năng cá nhân hóa vào sản phẩm

A. Xuất các tính năng cá nhân hóa từ sản phẩm có sẵn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > All products, chọn các sản phẩm cụ thể có những tính năng cá nhân hóa mà bạn muốn sao chép sang cho các sản phẩm khác rồi nhấp vào nút Export.


Cửa sổ Export products to CSV file bật lên, chọn Selected products. Bạn có thể chọn loại tệp xuất phù hợp với nhu cầu của mình ở mục Export as:.


Nhấp vào nút Export để hoàn tất xuất và tải tệp CSV xuống máy tính. Bạn có thể tìm thấy mã tính năng cá nhân hóa mình muốn sao chép trong cột Custom Options tương ứng với sản phẩm ở định dạng JSON. ShopBase khuyến cáo bạn không nên chỉnh sửa nội dung trong cột này để đảm bảo nội dung đó sẽ hoạt động chính xác khi nhập các tính năng cá nhân hóa này sang sản phẩm khác.B. Nhập các tính năng cá nhân hóa vào sản phẩm

Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị một tệp CSV với thông tin về sản phẩm mà bạn muốn thêm tính năng cá nhân hóa.

Tiếp theo, trong file CSV này, bạn sao chép đoạn mã JSON có chứa tính năng cá nhân hóa từ sản phẩm gốc (đoạn mã tìm được như ở bước 3 mục A) và dán mã vào cột Custom Options tương ứng với sản phẩm cần thêm tính năng cá nhân hóa.


Trong trang quản trị ShopBase, đi tới Products > All products, nhấn vào Import.


Trong cửa sổ Import products by CSV file bật lên, nhấn vào Choose file, chọn tệp CSV đã chuẩn bị để tải lên. Bạn có thể đánh dấu tích để chọn Overwrite any existing products that have the same product handle với mục đích ghi đè nội dung trong tệp CSV với bất kỳ sản phẩm nào trong cửa hàng có trùng địa chỉ liên kết. Nếu bạn không tích chọn Overwrite any existing products that have the same product handle:

Trường hợp sản phẩm trong tệp CSV có trùng địa chỉ liên kết với bất kỳ sản phẩm khác trong cửa hàng, hệ thống sẽ tự động bỏ qua sản phẩm đó, không thực hiện nhập thông tin trong tệp CSV lên hệ thống.
Trường hợp sản phẩm trong file CSV không trùng địa chỉ liên kết với bất kỳ sản phẩm nào trong cửa hàng, hệ thống sẽ tự động tạo một sản phẩm mới với thông tin như trong tệp CSV.


Nhấn nút Upload File để bắt đầu nhập thông tin sản phẩm.


Sau khi nhập thông tin sản phẩm thành công, trang chỉnh sửa sản phẩm vừa được tạo tính năng cá nhân hóa sẽ xuất hiện các tính năng cá nhân hóa vừa được thêm vào trong mục Custom options mà bạn thực hiện trước đó.

Bài viết liên quan

Tổng quan về sản phẩm
Thêm một sản phẩm mới
Chỉnh sửa sản phẩm
Thêm sản phẩm bằng tệp CSV
Hiểu về tệp CSV và cách tạo tệp CSV
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!