Bài viết này cũng có sẵn trong:
Các biến thể của sản phẩm hay còn gọi là Variants là các phiên bản khác nhau của một sản phẩm, ví dụ như áo thun trơn màu đen kích thước M và áo thun trơn màu đỏ kích thước S là hai biến thể của một sản phẩm áo thun trơn. Hai định nghĩa khác liên quan đến biến thể sản phẩm là Options (tùy chọn của sản phẩm) và Option values (giá trị tùy chọn của sản phẩm). Trong ví dụ trên, kích thước và màu sắc là hai tùy chọn của sản phẩm áo thun trơn; S và M là hai giá trị của tùy chọn kích thước của sản phẩm áo thun trơn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thêm, xóa hoặc chỉnh sửa các tùy chọn và giá trị tùy chọn từ trang chỉnh sửa chi tiết sản phẩm.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Products > All products.


Nhấn vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa tùy chọn.

Ở mục Variants, chọn Edit options.


Hộp thoại Edit options hiện ra.


Bạn có thể thực hiện các thao tác chỉnh sửa tùy chọn sản phẩm tại đây bao gồm:

Để thay đổi tên tùy chọn, hãy nhấp vào tên đó và nhập tên mới.
Để thêm một tùy chọn bấm vào Add another option, sau đó bạn nhập tên của tùy chọn và nhập các giá trị tùy chọn tương ứng với tùy chọn đó. Tại đây bạn chỉ có thể tạo một giá trị tùy chọn.
Để xóa một giá trị tùy chọn, hãy nhấp vào dấu x bên cạnh nó. Mọi biến thể có giá trị tùy chọn đó cũng sẽ bị xóa.
Để xóa một tùy chọn, hãy xóa tất cả các giá trị tùy chọn trừ lại một tùy chọn, sau đó nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh tùy chọn.


Ấn Save để lưu các thay đổi.

Các bài viết liên quan

Tổng quan về sản phẩm
Tìm kiếm và lọc sản phẩm trên trang quản trị ShopBase
Chỉnh sửa sản phẩm
Thêm biến thể cho sản phẩm
Chỉnh sửa biến thể cho sản phẩm hiện có
Thay đổi thứ tự hiển thị các tùy chọn hoặc các giá trị tùy chọn
Thiết lập hình ảnh của biến thể cho sản phẩm của bạn
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!