Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thay đổi thứ tự hiển thị các tùy chọn hoặc các giá trị tùy chọn

Các biến thể của sản phẩm hay còn gọi là Variants là các phiên bản khác nhau của một sản phẩm, ví dụ như áo thun trơn màu đen kích thước M và áo thun trơn màu đỏ kích thước S là hai biến thể của một sản phẩm áo thun trơn. Hai định nghĩa khác liên quan đến biến thể sản phẩm là Options (tùy chọn của sản phẩm) và Option values (giá trị tùy chọn của sản phẩm). Trong ví dụ trên, kích thước và màu sắc là hai tùy chọn của sản phẩm áo thun trơn; S và M là hai giá trị của tùy chọn kích thước của sản phẩm áo thun trơn.

Khi khách hàng đang xem sản phẩm, họ sẽ thấy các tùy chọn và các giá trị tùy chọn được hiển thị theo một thứ tự cụ thể. Bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị của chúng trên trang chi tiết sản phẩm. Phần này sẽ hướng dẫn bạn thay đổi thứ tự hiển thị các tùy chọn hoặc các giá trị tùy chọn của một sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến của bạn.

Hướng dẫn



Từ ShopBase admin, hãy truy cập Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products).


Nhấn vào sản phẩm bạn muốn thay đổi thứ tự hiển thị các tùy chọn hoặc các giá trị tùy chọn.


Trong phần Biến thể (Variants) của trang chi tiết sản phẩm, nhấp Sắp xếp lại các biến thể (Reorder variants):

Trong hộp thoại Sắp xếp lại các biến thể và tùy chọn (Reorder variants and options), nhấp và kéo tên tùy chọn để di chuyển nó đến một vị trí khác. Khi một khách hàng ở trên trang sản phẩm, họ sẽ thấy các tùy chọn cho sản phẩm này theo thứ tự bạn đặt.


Nếu bạn muốn thay đổi thứ tự hiển thị của các giá trị tùy chọn. Nhấp và kéo một giá trị tùy chọn để di chuyển nó đến một vị trí khác. Khi một khách hàng ở trên trang sản phẩm, họ sẽ thấy các giá trị tùy chọn cho từng tùy chọn theo thứ tự bạn đặt.


Nhấp Save để lưu.

Các bài viết liên quan



Thêm một sản phẩm mới
Tìm kiếm và lọc sản phẩm trên trang quản trị ShopBase
Thêm biến thể cho sản phẩm
Chỉnh sửa biến thể cho sản phẩm hiện có
Chỉnh sửa các tùy chọn của sản phẩm
Thiết lập hình ảnh của biến thể cho sản phẩm của bạn

Cập nhật vào: 19/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!