Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm biến thể mới cho sản phẩm

Các biến thể của sản phẩm hay còn gọi là Variants là các phiên bản khác nhau của một sản phẩm, ví dụ như áo thun trơn màu đen kích thước M và áo thun trơn màu đỏ kích thước S là hai biến thể của một sản phẩm áo thun trơn. Hai định nghĩa khác liên quan đến biến thể sản phẩm là Options (tùy chọn của sản phẩm) và Option values (giá trị tùy chọn của sản phẩm). Trong ví dụ trên, kích thước và màu sắc là hai tùy chọn của sản phẩm áo thun trơn; S và M là hai giá trị của tùy chọn kích thước của sản phẩm áo thun trơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thêm biến thể cho sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến của bạn.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products). Nhấp vào sản phẩm bạn muốn thêm biến thể.


Trong phần Biến thể (Variants) của trang chỉnh sửa thông tin chi tiết sản phẩm, nhấp vào Thêm biến thể (Add variant).


Nhập tên cho tùy chọn trong trường Tên của lựa chọn (Option name), chẳng hạn như Size (kích thước), Color (màu sắc), Style (kiểu dáng),... Nhập các giá trị tùy chọn tương ứng với mỗi tùy chọn được tạo ở trường Giá trị của lựa chọn (Option values), chẳng hạn như ứng với tùy chọn Size, bạn có thể nhập các giá trị tùy chọn như S, M, L, XL,... Sử dụng dấu phẩy giữa các giá trị tùy chọn. Khi bạn sử dụng dấu phẩy sau mỗi giá trị tùy chọn, giá trị tùy chọn đó sẽ hiển thị dưới dạng thẻ đồng thời các biến thể sẽ hiển thị ở phía dưới.


Nếu bạn muốn thêm tùy chọn khác, nhấp vào Thêm một tùy chọn khác (Add another option).


Các biến thể sẽ hiển thị ở phía dưới như hình trên
ShopBase cho phép bạn tạo tối đa 3 tùy chọn và 500 biến thể cho mỗi sản phẩm. Bạn có thể bỏ dấu tích trước biến thể mà bạn không muốn biến thể đó hiển thị trên trang sản phẩm.
Bạn có thể bấm vào dấu x của mỗi giá trị tùy chọn để xóa một giá trị tùy chọn.
Bạn cũng có thể thêm giá, mã SKU và mã Barcode cho các biến thể riêng lẻ hoặc sử dụng theo thông tin mặc định lúc tạo sản phẩm ban đầu.

Nhấp Lưu thay đổi (Save changes) khi hoàn tất.

Bài viết liên quanThêm một sản phẩm mới
Thêm sản phẩm bằng ứng dụng Migrate to ShopBase
Thêm sản phẩm bằng tệp CSV
Thêm hoặc xóa thẻ sản phẩm
Thêm hoặc xóa hình ảnh sản phẩm
Thêm watermark vào hình ảnh sản phẩm
Thêm hoặc chỉnh sửa Alt text cho ảnh của sản phẩm

Cập nhật vào: 16/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!