Bài viết này cũng có sẵn trong:
Watermark hay còn gọi là hình mờ, thể hiện dưới dạng như một đoạn chữ, hình ảnh, logo, khẩu hiệu hay số điện thoại, nhưng chúng được làm mờ đi, không rõ nét. Việc chèn Watermark lên hình ảnh sản phẩm trên trang của bạn nhằm mục đích đánh dấu chủ quyền, bảo vệ quyền sở hữu cho cửa hàng của bạn.

Hướng dẫn

Từ trang quản lý admin, chọn mục Online Store > Watermark.


Đánh dấu tích vào ô Enable Watermark để cho phép ShopBase tự động thêm Watermark vào tất cả hình ảnh trên cửa hàng của bạn.


Chọn loại Watermark ở mục Type. ShopBase cho phép bạn chọn một trong hai định dạng Watermark để thêm vào hình ảnh sản phẩm là Logo (hình ảnh đại diện cho cửa hàng) hoặc Text (chữ). Nếu chọn định dạng Logo, bạn ấn vào hình ảnh hiển thị ở dưới chữ Logo để tải ảnh từ máy tính lên. Nếu chọn định dạng Text, bạn đánh chữ bạn muốn hiển thị làm Watermark vào ô trống phía dưới chữ Text.


Chọn kiểu Watermark hiển thị trên hình ảnh sản phẩm mà bạn muốn ở mục Style.

Nếu bạn chọn loại Watermark là Text thì có hai kiểu Watermark mà bạn có thể chọn là Text Strips và Spatial Mark.
Nếu bạn chọn loại Watermark là Logo thì có bốn kiểu Watermark mà bạn có thể chọn là Symbol Strips, Spatial Symbol, Grayscale Spatial Symbol và Symbol Grid.

Khi bạn bấm vào từng kiểu hiển thị Watermark khác nhau thì cách Watermark hiển thị trên hình ảnh của sản phẩm tương ứng sẽ được thể hiện ở hình ảnh mẫu phía bên phải để bạn xem trước. Bạn có thể nhìn vào hình ảnh xem trước này để chọn kiểu hiển thị Watermark mà bạn muốn.


Sau khi hoàn thành, bấm nút Save để lưu.

Lưu ý:

Chỉ hình ảnh của sản phẩm được tạo sau khi Watermark được kích hoạt mới hiển thị Watermark.

Khi bạn tải sản phẩm lên Google Merchant Center, Watermark sẽ không được hiển thị với hình ảnh sản phẩm của bạn trên Google Shopping.

Các bài viết liên quan

Thêm một sản phẩm mới
Thêm sản phẩm bằng ứng dụng Migrate to ShopBase
Thêm sản phẩm bằng tệp CSV
Thêm hoặc xóa thẻ sản phẩm
Thêm hoặc xóa hình ảnh sản phẩm
Thêm hoặc chỉnh sửa Alt text cho ảnh của sản phẩm
Thêm biến thể cho sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!