Bài viết về: Catalog
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Ưu đãi bán thêm tự động với PlusBase

Với mục tiêu tăng trưởng doanh thu của cửa hàng bằng cách tối ưu Giá trị đơn hàng trung bình (Average Order Value, viết tắt là AOV), chúng tôi đã tạo các Ưu đãi bán thêm tự động cho các sản phẩm PlusBase của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách thức hoạt động của các ưu đãi bán thêm tự động trên PlusBase.

Trong bản cập nhật mới này, nếu không có ưu đãi bán thêm post-purchase nào được thiết lập cho sản phẩm của bạn, chúng tôi sẽ tạo các ưu đãi bán thêm post-purchase tự động cho các đơn hàng của bạn bằng các sản phẩm từ Catalog Sản phẩm của PlusBase:

Các sản phẩm được thêm vào các ưu đãi bán thêm này được chọn lựa kỹ lưỡng bởi các chuyên gia của PlusBase để đảm bảo độ tương hợp của chúng với sản phẩm sẵn có trong giỏ hàng của người mua.
Các ưu đãi bán thêm này sẽ được PlusBase thiết lập tự động. Vì vậy, bạn không cần phải tự thiết lập thủ công hay thực hiện bất cứ thao tác nhập dữ liệu nào vào cửa hàng của mình. PlusBase sẽ thiết lập giá bán của sản phẩm, còn giá vận chuyển của sản phẩm sẽ theo thiết lập của bạn trong cửa hàng, và bạn sẽ nhận được lợi nhuận từ đơn hàng.
Các ưu đãi bán thêm tự động sẽ được hiển thị giống như các ưu đãi bán thêm post-purchase mà bạn thường thiết lập trong ứng dụng Boost Upsell.
Đối với các đơn hàng có sản phẩm ưu đãi bán thêm, một biểu tượng sẽ được hiển thị giúp bạn có thể phân biệt giữa sản phẩm của bạn và sản phẩm được ưu đãi.


Bạn cũng có thể kiểm tra báo cáo phân tích cửa hàng để xem được hiệu suất của các ưu đãi bán thêm này trên cửa hàng của bạn. Lợi nhuận từ các ưu đãi bán thêm tự động sẽ được hiển thị thành 1 dòng bổ sung trong báo cáo của bạn.

Ví dụ về các chỉ số của các ưu đãi bán thêm tự động được hiển thị ở bảng Tổng lợi nhuận và Tỉ lệ chuyển đổi tại cửa hàng

Tỉ lệ chuyển đổi của bạn sẽ không bị ảnh hưởng vì các ưu đãi bán thêm post-purchase chỉ được áp dụng sau khi khách hàng đã thanh toán cho đơn hàng của họ.

Bài viết liên quanTổng quan về ứng dụng Boost Upsell
Quản lý các sản phẩm PlusBase trên cửa hàng

Cập nhật vào: 21/02/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!