Bài viết này cũng có sẵn trong:
Ưu đãi bán thêm Post-purchase sẽ đề xuất những sản phẩm khác cho những khách hàng vừa mới hoàn thành thanh toán cho đơn hàng của họ trên cửa hàng. Những đề xuất này sẽ được hiển thị ở trang Thank-you - là trang khách được dẫn tới sau khi hoàn thành thanh toán đơn hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo ưu đãi bán thêm Post-purchase bằng ứng dụng Boost Upsell.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Boost Upsell > Upsell và chọn Create offer.


Chọn loại: Post-purchase


Điền tên và thông điệp của ưu đãi:

Offer's name: bạn điền tên ưu đãi ở trường này, đây là trường không bắt buộc, nếu bạn không điền, hệ thông sẽ tự tạo tên cho ưu đãi. Tên giúp việc quản lý các ưu đãi dễ dàng hơn.
Offer's title : bạn chọn tiêu đề của ưu đãi tại đây từ các tiêu đề gợi ý ShopBase có sẵn, đây là trường bắt buộc. Một tiêu đề thu hút và phù hợp sẽ giúp khách hàng dễ dàng thêm những sản phẩm được gợi ý vào giỏ hàng hơn.
Offer's message: bạn chọn thông điệp của ưu đãi tại đây từ các thông điệp gợi ý ShopBase có sẵn, đây là trường bắt buộc. Thông điệp này sẽ được hiển thị ngay bên dưới tiêu đề mà bạn chọn ở trên. Một thông điệp thuyết phục và phù hợp sẽ giúp khách hàng dễ dàng thêm những sản phẩm được gợi ý vào giỏ hàng hơn.


Các sản phẩm bạn chọn ở mục Choose Target products là những sản phẩm mà khi khách hàng mua những sản phẩm đó thì ưu đãi bán thêm Post-purchase sẽ được hiển thị ở trang Thank-you ngay sau quá trình mua hàng. Bạn có thể chọn:

All products: tất cả các sản phẩm
Specific products: một số sản phẩm cụ thể
Specific collections: một số bộ sưu tập cụ thể
Specific by rules: một số các sản phẩm được chọn thủ công theo quy tắc nhất định


Các sản phẩm bạn chọn ở mục Choose Recommend products là những sản phẩm được đề xuất trong để khách hàng mua thêm. Bạn có thể chọn:

Specific products: một số sản phẩm cụ thể
Specific collections: một số bộ sưu tập cụ thể
Same collection with target products: các sản phẩm thuộc cùng bộ sưu tập với sản phẩm được khách hàng mua
Most relevant products use automated rules: các sản phẩm có liên quan được chọn bởi quy tắc tự động của ShopBase
Specific by rules: một số các sản phẩm được chọn thủ công theo quy tắc nhất định
Đánh dấu tích để chọn Change default variant to show as a recommend product nếu bạn muốn đặt ra quy tắc chọn các biến thể sẽ hiển thị đại diện cho các sản phẩm được gợi ý ở trang Thank-you


Bạn có thể thêm khuyến mại cho các sản phẩm được đề xuất để khuyến khích khách mua hàng bằng cách bật nút xanh ở mục Offer’s discount và điền % giảm giá ở trường Discount percentage.


Sau khi đã hoàn thành, bấm Submit offer.

Ưu đãi bán thêm Post-purchase sẽ hiển thị như ảnh dưới. Với các sản phẩm có khuyến mại, phần trăm được khuyến mại sẽ hiển thị dưới dạng tag để thu hút sự chú ý và khuyến khích khách mua hàng.


Lưu ý:

Nếu 1 sản phẩm hoặc 1 biến thể không được vận chuyển đến 1 khu vực nào đó thì khi khách hàng đặt hàng, Boost Upsell sẽ dựa vào địa chỉ nhận hàng của khách hàng để loại bỏ các sản phẩm đó ra khỏi ưu đãi Post-purchase. Như vậy, ưu đãi Post-purchase sẽ: không hiển thị các biến thể, các sản phẩm nếu các biến thể, các sản phẩm đó không thể vận chuyển đến địa chỉ đặt hàng của khách hàng và không hiển thị ưu đãi Post-purchase nếu toàn bộ sản phẩm không thể vận chuyển đến địa chỉ đặt hàng của khách hàng.

Với tính năng này, khách hàng có thể nhanh chóng mua thêm hàng chỉ với vài cú nhấp chuột mà không cần phải điền lại thông tin thanh toán.

Các bài viết liên quan

Hiểu về những tính năng Upsell, Cross-sell mà ShopBase cung cấp
Tạo ưu đãi bán thêm Pre-purchase
Tạo ưu đãi bán thêm In-cart
Tạo gợi ý mua theo gói Bundles với ứng dụng Boost Upsell
Tạo ưu đãi Quantity Discounts
Tạo gợi ý mua kèm Accessories với Boost Upsell
Hiểu về các tiện ích đề xuất sản phẩm
Hiểu về tính năng Smart Offers
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!