Bài viết về: Boost Upsell
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo ưu đãi bán thêm Post-purchase

Ưu đãi bán thêm Post-purchase sẽ đề xuất những sản phẩm khác cho những khách hàng vừa mới hoàn thành thanh toán cho đơn hàng của họ trên cửa hàng. Những đề xuất này sẽ được hiển thị ở trang Thank-you - là trang khách được dẫn tới sau khi hoàn thành thanh toán đơn hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo ưu đãi bán thêm Post-purchase bằng ứng dụng Boost Upsell.

Hướng dẫnĐể tạo ưu đãi Post-purchase, tại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Boost Upsell. Bạn cũng có thể truy cập vào ứng dụng Boost Upsell bằng cách đi tới Marketing & Sales > Boost Upsell. Sau đó, nhấp vào Upsell và chọn Create offer.


Chọn loại: Post-purchase


Điền tên và thông điệp của ưu đãi:

Offer's name: bạn điền tên ưu đãi ở trường này, đây là trường không bắt buộc, nếu bạn không điền, hệ thông sẽ tự tạo tên cho ưu đãi. Việc tạo tên ưu đãi sẽ giúp bạn quản lý các ưu đãi dễ dàng hơn.
Offer's title: bạn chọn tiêu đề của ưu đãi tại đây từ các tiêu đề gợi ý ShopBase có sẵn, đây là trường bắt buộc. Một tiêu đề thu hút và phù hợp sẽ giúp khách hàng dễ dàng thêm những sản phẩm được gợi ý vào giỏ hàng hơn.
Offer's message: bạn chọn thông điệp của ưu đãi tại đây từ các thông điệp gợi ý ShopBase có sẵn, đây là trường bắt buộc. Thông điệp này sẽ được hiển thị ngay bên dưới tiêu đề mà bạn chọn ở trên. Một thông điệp thuyết phục và phù hợp sẽ giúp khách hàng dễ dàng thêm những sản phẩm được gợi ý vào giỏ hàng hơn.


Các sản phẩm bạn chọn ở mục Choose Target products là những sản phẩm mà khi khách hàng mua những sản phẩm đó thì ưu đãi bán thêm Post-purchase sẽ được hiển thị ở trang Thank-you ngay sau quá trình mua hàng. Bạn có thể chọn:

All products: tất cả các sản phẩm.
Specific products: một số sản phẩm cụ thể.
Specific collections: một số bộ sưu tập cụ thể.


Các sản phẩm bạn chọn ở mục Choose Recommend products là những sản phẩm được đề xuất trong để khách hàng mua thêm. Bạn có thể chọn:

Specific products: một số sản phẩm cụ thể. Nếu có sản phẩm vừa ở trong mục Choose Target products và cũng ở mục Choose Recommend products, bạn có thể chọn bỏ qua hoặc tiếp tục đề xuất sản phẩm này kể cả khi khách hàng vừa mua sản phẩm đó.
Specific collections: một số bộ sưu tập cụ thể. Nếu có sản phẩm vừa ở trong mục Choose Target products và cũng ở mục Choose Recommend products, bạn có thể chọn bỏ qua hoặc tiếp tục đề xuất sản phẩm này kể cả khi khách hàng vừa mua sản phẩm đó.
Same collection with target products: các sản phẩm thuộc cùng bộ sưu tập với sản phẩm được khách hàng mua.
Most relevant products use automated rules: các sản phẩm có liên quan được chọn bởi quy tắc tự động của ShopBase.
Offering the same product that customers has just purchased for post-purchase upsell: Nếu khách hàng mua các sản phẩm bạn chọn ở mục Choose Recommend products, các sản phẩm này sẽ được đề xuất lại.


Bạn có thể thêm khuyến mại cho các sản phẩm được đề xuất để khuyến khích khách mua hàng bằng cách bật nút xanh ở mục Offer’s discount và điền % giảm giá ở trường Discount percentage.


Sau khi đã hoàn thành, bấm Submit offer.

Ưu đãi bán thêm Post-purchase sẽ hiển thị như ảnh dưới. Với các sản phẩm có khuyến mại, phần trăm được khuyến mại sẽ hiển thị dưới dạng tag để thu hút sự chú ý và khuyến khích khách mua hàng.


Nếu 1 sản phẩm hoặc 1 biến thể không được vận chuyển đến 1 khu vực nào đó thì khi khách hàng đặt hàng, Boost Upsell sẽ dựa vào địa chỉ nhận hàng của khách hàng để loại bỏ các sản phẩm đó ra khỏi ưu đãi Post-purchase. Như vậy, ưu đãi Post-purchase sẽ: không hiển thị các biến thể, các sản phẩm nếu các biến thể, các sản phẩm đó không thể vận chuyển đến địa chỉ đặt hàng của khách hàng và không hiển thị ưu đãi Post-purchase nếu toàn bộ sản phẩm không thể vận chuyển đến địa chỉ đặt hàng của khách hàng.
Với tính năng này, khách hàng có thể nhanh chóng mua thêm hàng chỉ với vài cú nhấp chuột mà không cần phải điền lại thông tin thanh toán.
Trên PlusBase, bạn có thể thiết lập các ưu đãi bán thêm Upsell cho cả sản phẩm Dropship và POD trên cửa hàng của bạn.

Bài viết liên quanCài đặt các ứng dụng vào cửa hàng ShopBase
Tổng quan về ứng dụng Boost Upsell

Cập nhật vào: 09/01/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!