Bài viết này cũng có sẵn trong:
Với PlusBase, bạn có thể dễ dàng tìm các sản phẩm có xu hướng mới nhất từ Catalog, và yêu cầu tìm báo giá cho các sản phẩm bạn mong muốn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn 2 cách để tìm sản phẩm trên PlusBase Catalog chỉ trong vài bước đơn giản.Hướng dẫn

Tại trang quản trị PlusBase, đi tới Catalog.


Bạn có thể tìm các sản phẩm từ các danh mục khác nhau của PlusBase. Mỗi danh mục có các danh mục phụ để giúp bạn nắm rõ danh sách sản phẩm và tìm chính xác sản phẩm bạn muốn bán trên cửa hàng của mình.


Bạn cũng có thể tìm bằng cách nhập tên của sản phẩm vào thanh tìm kiếm.


Bạn cũng có thể lọc sản phẩm trong mục Filter.


Trong mục Filters, bạn có thể chọn từng bộ lọc để tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn, ví dụ như:

Product cost (Giá sản phẩm): Chọn Product cost is greater than (lớn hơn) hoặc Product cost is less than (nhỏ hơn), sau đó nhập một mức giá để lọc ra sản phẩm phù hợp.
Selling price (Giá bán): Chọn Selling price is greater than(lớn hơn) hoặc Selling price is less than (nhỏ hơn), sau đó nhập một mức giá để lọc ra sản phẩm phù hợp.
Tags (Thẻ sản phẩm): Lọc ra các sản phẩm bằng cách sử dụng thẻ.
Number of views: Nhập giá trị để lọc ra các sản phẩm có bằng hoặc nhiều lượt xem hơn số bạn đã nhập.
Number of imports: Nhập một giá trị để lọc ra các sản phẩm có số lượng nhập bằng hoặc nhiều hơn số lượng bạn đã nhập.
Number of sold: Nhập một giá trị để lọc ra các sản phẩm có số lượng mặt hàng đã bán bằng hoặc nhiều hơn số lượng bạn đã nhập.


Bạn có thể lọc sản phẩm trong Catalog theo:

Newest (mới nhất).
Most views (nhiều lượt xem nhất).
Most imports (nhiều lượt nhập nhất).
Best sellers (bán chạy nhất).
Product cost: High to low (Giá sản phẩm: từ cao đến thấp).
Product cost: Low to high (Giá sản phẩm: từ thấp đến cao).
Profit margin: High to low (Lợi nhuận: từ cao đến thấp).
Profit margin: Low to high (Lợi nhuận: từ thấp đến cao).


Trong trường hợp bạn không tìm thấy sản phẩm mình cần, hãy gửi yêu cầu riêng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm nguồn sản phẩm theo yêu cầu của bạn và gửi lại báo giá trong vòng 36 giờ. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách yêu cầu sản phẩm tùy chọn trong PlusBase.

Trong Catalog, bạn có thể thấy thông tin về sản phẩm như:

Product cost: Giá của sản phẩm PlusBase đưa ra.
Default selling price: Giá bán trung bình của sản phẩm mà PlusBase gợi ý. Bạn có thể chỉnh sửa giá bán theo ý muốn khi nhập sản phẩm từ Catalog vào cửa hàng.


Nhấp vào một sản phẩm để xem thông tin chi tiết, bao gồm:

Tags: Các thẻ liên quan đến tính năng và đặc điểm của sản phẩm.
Views: Số lần người bán xem sản phẩm này trên PlusBase Catalog.
Imports: Số lần sản phẩm này được nhập.
Items sold: Số lần sản phẩm này được bán cho khách hàng.
Variant: Các biến thể của sản phẩm.
Profit margin: Lợi nhuận của sản phẩm, được hệ thống tự tính toán.

Profit margin (lợi nhuận) = Selling price (giá bán) - Product cost (giá sản phẩm).
Description: Mô tả sản phẩm được cung cấp bởi PlusBase, được hiển thị tại cửa hàng khi nhập sản phẩm từ PlusBase.
Processing time: Thời gian ước tính để xử lý sản phẩm (được tính kể từ ngày đặt hàng).
Shipping information: Thông tin liên quan đến việc vận chuyển sản phẩm này, bao gồm các quốc gia có thể vận chuyển sản phẩm này đến, phương thức vận chuyển và phí vận chuyển.Bài viết liên quan

Yêu cầu sản phẩm tùy chọn trên PlusBase
Nhập sản phẩm từ PlusBase Catalog và Private request
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!