Bài viết này cũng có sẵn trong:
Với PlusBase, bạn có thể dễ dàng tìm các sản phẩm có xu hướng mới nhất từ Catalog, và yêu cầu tìm báo giá cho các sản phẩm bạn mong muốn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn 2 cách để tìm sản phẩm trên PlusBase Catalog chỉ trong vài bước đơn giản.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị PlusBase, đi tới Catalog.


Bạn có thể tìm các sản phẩm từ các danh mục khác nhau của PlusBase. Mỗi danh mục có các danh mục phụ để giúp bạn nắm rõ danh sách sản phẩm và tìm chính xác sản phẩm bạn muốn bán trên cửa hàng của mình.


Bạn cũng có thể tìm bằng cách nhập tên của sản phẩm vào thanh tìm kiếm.


Bạn cũng có thể lọc sản phẩm trong mục Filter.


Trong mục Filters, bạn có thể chọn từng bộ lọc để tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn, ví dụ như:

Product cost (Giá sản phẩm)
Selling price (Giá bán)
Tags (Thẻ sản phẩm)


Bạn có thể lọc sản phẩm trong Catalog theo:

Newest (mới nhất).
Product cost: High to low (Giá sản phẩm: từ cao đến thấp).
Product cost: Low to high (Giá sản phẩm: từ thấp đến cao).
Profit margin: High to low (Lợi nhuận: từ cao đến thấp).
Profit margin: Low to high (Lợi nhuận: từ thấp đến cao).


Trong trường hợp bạn không tìm thấy sản phẩm mình cần, hãy gửi yêu cầu riêng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm nguồn sản phẩm theo yêu cầu của bạn và gửi lại báo giá trong vòng 36 giờ. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách yêu cầu sản phẩm tùy chọn trong PlusBase.

Trong Catalog, bạn có thể thấy thông tin về sản phẩm như:

Product cost: Giá của sản phẩm PlusBase đưa ra.
Default selling price: Giá bán trung bình của sản phẩm mà PlusBase gợi ý. Bạn có thể chỉnh sửa giá bán theo ý muốn khi nhập sản phẩm từ Catalog vào cửa hàng.


Bấm vào một sản phẩm để xem thông tin chi tiết, bao gồm:

Profit margin: Lợi nhuận của sản phẩm, được hệ thống tự tính toán.

Profit margin (lợi nhuận) = Selling price (giá bán) - Product cost (giá sản phẩm).
Description: Mô tả sản phẩm được cung cấp bởi PlusBase. được hiển thị tại cửa hàng khi nhập sản phẩm từ PlusBase.
Processing time: Thời gian ước tính để xử lý sản phẩm (được tính kể từ ngày đặt hàng).Bài viết liên quan

Yêu cầu sản phẩm tùy chọn trên PlusBase
Nhập sản phẩm từ PlusBase Catalog và Private request
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!