Bài viết này cũng có sẵn trong:
Sau khi chọn các sản phẩm từ PlusBase Catalog hoặc yêu cầu các sản phẩm tùy chọn từ dịch vụ tìm nguồn hàng hóa, bạn có thể nhập trực tiếp các sản phẩm này vào cửa hàng. Sản phẩm từ PlusBase CatalogPrivate Request đã bao gồm tất cả thông tin cần thiết để bạn có thể nhập và mở bán ngay lập tức. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách nhập sản phẩm từ PlusBase CatalogYêu cầu cá nhân (Private request).

Vui lòng tham khảo trước 2 bài viết này: Cách tìm sản phẩm bằng PlusBase Catalog và Cách yêu cầu các sản phẩm tùy chọn theo mong muốn.

Hướng dẫn

Để nhập sản phẩm trực tiếp từ PlusBase Catalog vào cửa hàng, tại trang quản trị PlusBase, đi tới Catalog.


Để nhập sản phẩm được yêu cầu từ Private request, tại trang quản trị PlusBase, đi tới Catalog > Private request.


Có hai cách để nhập sản phẩm từ Catalog vào cửa hàng:

Nhấp vào sản phẩm trong Catalog để xem trang chi tiết sản phẩm. Sau đó, chọn Import to store.


Chọn nhiều sản phẩm cùng lúc trong Catalog và nhấp vào Add selected products to store.Tương tự, có hai cách để nhập sản phẩm được yêu cầu từ Private requests vào cửa hàng:

Trong Private request, nhấp vào sản phẩm bạn muốn nhập. Trong trang chi tiết sản phẩm, chọn Import to store.


Trong Private request, chọn tất cả các sản phẩm bạn muốn nhập và chọn Import to store.


Tiếp theo, bạn sẽ được chuyển đến trang Import List chứa những sản phẩm bạn đã nhập. Tại đây, bạn có thể kiểm tra lại các sản phẩm trước khi tiến hành bán hàng. Bạn có thể thiết lập Selling price (giá bán) và Compare at price (giá trước giảm) cho phù hợp. Sau đó hệ thống sẽ tự động tính Profit margin (lợi nhuận).


Không thể thay đổi Product cost (giá sản phẩm).
Theo mặc định, Compare at price (giá trước giảm) sẽ cao hơn 130% Selling price (giá bán).
Profit margin (lợi nhuận) = Selling price (giá bán) - Cost (giá gốc của sản phẩm)

Thiết lập giá theo biến thể (Set prices per variant) nếu bạn muốn thay đổi Selling priceCompare at price của mỗi biến thể sản phẩm. Sau khi hoàn tất thay đổi, nhấp chọn Update prices for all variants.
Để nhập tất cả các biến thể của một sản phẩm, chọn hình ảnh sản phẩm đó và nhấp Add products to store.


Nếu bạn chỉ muốn nhập một số biến thể sản phẩm, chọn các biến thể đó và nhấp Add selected products to store.


Khi các sản phẩm được nhập thành công, bạn có thể chọn Edit product để chỉnh sửa sản phẩm hoặc chọn View on store để xem các sản phẩm hiển thị ra sao trên cửa hàng.


Tất cả sản phẩm nhập từ PlusBase sẽ tự động có trạng thái là Unavailable để bạn có thể chọn những sản phẩm muốn bán trên cửa hàng.

Bài viết liên quan

Tìm sản phẩm trên PlusBase Catalog
Yêu cầu sản phẩm tùy chọn trên PlusBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!